Gilbert Holloway: A Hitvány Álmok Ketrece – 1. részlet

Első Felvonás

– Bűvésztrükkök –

1.

Jae Multhazar koccintásra emelte széles korsó alkoholos limonádéját, és összeütötte a szikrázó üveget ivócimborája nehéz fapoharával. A barbár ragaszkodott a fapohárhoz, mikor rendelték italukat, és a csapos abba töltötte neki, hiszen nem mert ellentmondani.

– Jae Multhazarra! – üvöltötte dobszóhangján a barbár. – A cowboyok gyöngyére!

A fejvadász tekintete elsötétült, ahogy társa kimondta a nevét. Sosem szerette tudatni az emberekkel, ki ő, és hol tartózkodik. Ha rosszul alakulnak a dolgok, keservesen megjárhatja, a társadalom nem szerette a hozzá hasonlókat.

– Asszonyt csinálok belőled, te disznó, ha még egyszer kimondod a nevemet! – sziszegte előrehajolva, majd egy húzásra megitta az alkoholos limonádét. – Tűnés. Elegem van a kocsmázásból.

Felegyenesedett, szikár, izmos alakja magasan a részegek fölé tornyosult. Árnyéka végigfutott az asztalon, és sötétbe borította a barbár Negjat darabos, faragott vonású arcát. Jae Multhazar megropogtatta ujjait, érezte, ahogy az ízületek pattognak, és mordult egyet, hogy barátja is induljon – Negjat azonban meg sem mozdult.

Belenyúlt a zsebébe, de kotorásznia kellett, hogy megtalálja az utolsó négy rikatot. A csaposnak felcsillant a szeme, és a cowboy a pultra dobta a háromszög alakú bronzpénzeket. A barbár körét is állta.

Negjat arcát fürkészte, és úgy látta, a disznó olyan részeg, ahogy az illik. Megrázta a fejét, és magára hagyta a másikat, elindult a kocsma ajtaja felé. Lehajtotta a fejét, noha tudta, a plafonra szerelt neonlámpák miatt mindenki láthatja az arcát. Szigorúan előre irányította tekintetét, vonásai nem tükröztek érzelmeket. Ajkát összezárta, tenyerével megszorított az övén lógó revolverek egyikének lakkozott famarkolatát, jelezve, fegyver van nála. Érezte a hátába fúródó hideg, vizslató tekinteteket, és hanyag nemtörődömséggel felhúzta hatalmas vörös fejhallgatóját, és hajából a szemére csúsztatta napszemüvegét. Kilépett az ajtón.

Lova ott állt a kocsma fala előtt, kikötve egy hosszú dróthuzallal. Odalépett, egy kulccsal kinyitotta a hátas száját, és kivette belőle a huzalt. A kemény vasfogak satuként szorították, de az apró kulcs elindította az állkapocsban elbújt fogaskerekeket, és a fogak elengedték a drótot. Felült a masinára. A puha, bőrrel bevont ülés az állat hátán elütött acélszerkezetétől. Jae Multhazar, mint minden lovaglás előtt, hosszan elnézte hátasa bonyolult, kemény, mégis törékeny testét. Nem volt pénze arra, hogy befedje a lószerkezetet acéllemezekkel, és igazi ló alakja legyen járgányának, de neki így jobban is tetszett. A gépezet milliárdnyi apró, csikorgó fogaskereket tartalmazott, amelyek mindegyike forgott és pörgött séta vagy vágta közben. Apró vezetékek, drótok, kallantyúk és ezüstszálak labirintusába mélyedt a cowboy tekintete, és olyan aprólékosan, tüzetesen megvizsgálta hátasát, ahogy csak lehetett. Imádott a vasszerkezetekben gyönyörködni, főleg azokban, amelyek szinte éltek. Megpaskolta a ló hosszúkás, szegecses bronzlemezekből álló nyakát, mintha igazi állaton ült volna, és az apró kulcsot beillesztve az oldalába elindította a járművet.

A ló szemében égő vörös lámpák kigyulladtak, és a hátas gépiesen felnyerített. A szerkezet felberregett, hátul füstöt pöfékelt, meglendítette hosszú vasfonat farkát, és elindult előre, amerre a cowboy irányította.

– Gyerünk, Roi, gyerünk – ösztönözte. Így hívta a lovat. Roinak.

A téren, amelyre a kocsma is nyílt, rengetegen tolongtak, alig lehetett irányítani a vén tragacsot. Az emberek jöttek-mentek, árvízként sodródva Jae Multhazar felé. A borús nappali ég lila színe aznap komor hangulatot kölcsönzött a Telepnek.

A Telep főterén, az Akasztott Ember Fája körül boltok, üzletsorok, kisebb bódék és apró lakások álltak. Jae Multhazartól jobbra állt a Líceum fenséges épülete; a hatalmas acéldoboz árnyékot borított a térre, sötétbe burkolta, komor lilába az ég színével ellentétben. A Líceum épületét soha nem kedvelte túlzottan, ott tanultak a mindenféle szedett-vedett kontárok, csalók és beképzelt, felfuvalkodott diákok. Egyszer járt benn egész életében, de azt a históriát emlékezete legmélyére ásta el.

Az Akasztott Ember Fája körül tömeg tolongott, mindenki kiabált és nevetett. A legtöbben az aktuális kalapdivatnak megfelelően a széles karimájú, fölül szűk fejfedőt hordták, melyet ízléstelensége ellenére busásan megfizettek. Jae Multhazar inkább saját régi cowboykalapjánál maradt, a jó öreg, ütött-kopott bőrkészítménynél. A modern kalapok persze már nem is bőrből készültek, hanem selyemből, rajtuk rózsaszínű vagy églila szalagokkal. Jae Multhazar mélységesen megvetette az ostoba divatmajmokat, mindazonáltal érdekelte, mit vagy kit áll körül a tömeg.

Odaléptetett csikorgó, pöfékelő lovával, közelebb az emberekhez, és kinyújtotta nyakát. Füléről levette a hatalmas piros fejhallgatót, és igyekezett a fa kék levelei alatt álló előadó beszédére koncentrálni. Az övéről rutinszerűen leakasztott egy zacskót, és szájába vette a benne rejlő sistergőfüvet. Sistergőfűfüggő volt, élvezte, ahogy a növény marni kezdi nyelvét, és a csípős érzés ujjakként árad szét torkában, gyönyört okozva neki.

– A Liliom Cirkusz következő előadására ismét az Operával szemben, a Vénusz úton kerül sor! – süvöltötte egy magas, sipító hang a fa alól. – Nézzék és lássák, kisasszonyok és urak, a szórakoztatás felsőfokát! Kétfejű bohócok, fantasztikus artisták! Macskaarcú nő és varázslók! A mágia és a tudomány legközelebb ma este, a Liliom Cirkuszban találkozik! Porondunkon ez éjjel fellép a világ legismertebb, legnagyobb, legsikeresebb előadója, akinek a kilétét titokban tartjuk önök előtt, kedves közönség! Ma éjjel megismerhetik a külső világ szórakoztatómesterét, aki garantáltan kinevetteti magukból a gondokat és a bánatot! Ma éjjel, uraim-hölgyeim, Pazar műsorban lesz részük! A belépési díj mindössze három, három rikat, potom ár a művészet, tudomány és varázslat univerzumáért! Jöjjenek és lássanak…

Jae Multhazar megrázta a fejét, szemét forgatva irányította tovább a lovat. Nem volt neki ideje a cirkuszra, még ha az a Telep–szerte híres Liliom Cirkusz is. Ismert valakit, aki ott dolgozott, így tiszteletből és barátságból évente egyszer eljárt oda, de többször semmiképp nem óhajtott.

A ló acélpatkói hangosan koppantak az út kövén, és ő a Sánta Macska Templomának irányában elindult hazafelé. Útközben mindenki megnézte őt magának, hiszen cowboy volt, és a cowboyokat kirekesztették a társadalomból. Az öltönyös–nyakkendős divatbabák sanda tekintetet vetettek rá selyem és brokátkalapjuk alól, a barbárok röfögtek prémjeik között, mikor elhaladt mellettük, a viktoriánusok, egy másik kor maradékai, a lerágott csontok pedig felhúzott orral tipegtek el mellette, szóra sem méltatva őt.

Mocskos egy világ ez – gondolta Jae Multhazar. – Milyen felfuvalkodott, pöffeszkedő semmirekellők élnek errefelé! Bezzeg a tengeren túl mennyi csodálatos hely van. Sztyeppék, kanyonok, hegyek, dombok, kéklő rétek, édes illatú levegő és gránátalma. Itt meg… a Telep.

Megvetően köpött egyet, és vastag, fehér nyála csattanva landolt a földön. Egy sétapálcás, öltönyös öregúr undorodva felkiáltott, a nyálcsepp éppen fényesre suvickolt cipője elé esett.

– Bocs – mordult a cowboy, és gyorsabb léptekre ösztönözte lovát.

A Sánta Macska Temploma előtt elhaladva különös alakokat pillantott meg a nap fényében sütkérezve: skarlátvörös csuhás papok nyújtották kezüket az épület lépcsője előtt, feketére festett tenyerükben háromszög alakú rikatok pihentek. Kirúzsozott ajkaik közül kivillantak hófehér, ápolt fogaik, sötétre kihúzott szemüket lehunyták. Jae Multahazar felhúzta az ajkát, visszataszítónak találta a papok kinézetét. Nem értette, miért járnak naponta ezrek a Sánta Macska Templomába imádkozni, ha látják a papokat, akik inkább néztek ki őrültnek, mint a Sánta Macska követőinek.

Nem szólt egy szót sem, de megállt, hogy megnézze az épületet. A kocsmából visszafelé mindig alaposan szemügyre vette a templomot, hiszen imádott gyönyörködni a vasszerkezetekben.

A templomnak három tornya volt, a Sánta Macska három lábának tiszteletére. Mindegyik alapjául egy-egy hatalmas acéllap szolgált, melyre négy masszív, lyukacsos pillért emeltek – a cowboynak a sajtreszelő jutott róluk eszébe. A pillérek között krómozott vasrudak feküdtek vízszintesen rácsozva, mindegyikük egy-egy szikrázó üveglapot tartott. A tornyok tetején üvegkupolák tündököltek a napfényben, felettük úsztak a bíbor felhők.

A tornyokat Y alakú épület kötötte össze, és a három szár találkozásánál egy alacsonyabb, de sokkal szélesebb, tágabb kupola magaslott – ott tartották a Sánta Macska miséit. Minden reggel, pontban kilenc órakor kongatták meg a három torony kristályharangjait, melyek éneklő, búgó zenével jelezték a lakóknak a mise kezdetét. Jae Multhazar egyetlenegyszer vett részt a reggeli ünnepségen, egy régi lány miatt, de azt a napot is hatvanhétszer elátkozta. A papok nyájassága és közvetlen kedvessége, ahogy tudakolták tőle személyes dolgait, távol állt tőle, és aznap örökre kitiltották a fenséges templomból. Nem mintha vissza akart volna menni bármikor is, de ezt az ostoba papok nyilván nem érthették.

Emlegetett szamárként lépett oda hozzá az egyik csuhás, és kinyújtotta feketére festett kezét, melyben már kilenc rikat csillogott. A cowboy becsmérlően mérte végig őt, majd megkérdezte:

– Ha a Sánta Macska a negyedik lábából teremtette a világot, miért nem vagyunk macskák mi is, az alattvalói?

A pap zavarodott fintort vágott, de becsukott szemekkel nem lehetett őt komolyan venni.

– Azért – ízlelgette nyelvén a választ –, mert a Sánta Macska mérhetetlenül bölcs. Tudja, mi miért történik, és ismeri a jövőt. Egyszer majd hasznát veszed, cowboy, hogy nem macska vagy.

– Hasonlóan értelmes válaszra számítottam – biccentett Jae Multhazar, és odébbállt.

҉

Mikor levetette magát az ágyra, hogy pihenjen egy keveset, kopogtak. A férfi felsóhajtott, felemelkedett, és elindult az előszoba felé, ahol a citromszínű műanyagból készült ajtó mögött várt rá valaki.

– Multhazar! – recsegett egy ismerős hang. – Multhazar, otthon vagy?

– Igen – húzta el a kallantyúkat a cowboy. – Egy pillanat, Peogeno, egy pillanat…

Végül kioldotta az összes zárat, és nagy nehezen kinyitotta a romlott zsanérú ajtót. Előtte, a folyosón szokatlan figura állt, és két fejjel vigyorgott régi barátjára.

– Multhazar! – kiáltott fel. – Örülök, hogy látlak! Beengedsz? Rengeteg mesélnivalóm van!

Peogeno Noddillard, a Liliom Cirkusz kétfejű bohóca, az egyik legnagyobb attrakció meg sem várva a választ, belépett, és hanyagul leült az egyik párnás, vörös kanapéra.

Jae Multhazar és Peogeno Noddillard azóta voltak barátok, mióta az eszüket tudták. Még gyerekkorukban ismerkedtek össze, egy hatalmas verekedés közepén, ahol a cowboy kimentette a kétfejű fiút az izompacsirták gyűrűjéből.

A kétfejű bohóc egyik koponyája nagyobb volt, mint a másik. A kicsi hatalmas kék szemeket meresztett mindenkire, kékre rúzsozott szájából folyton kilógott ételfestéktől szivárványszínű nyelve, és arcát hófehérre festette, akár egy meszelt ház. Raszta hajat viselt, melyet rikító szalagokkal kötött össze, és apró lufikkal tarkította. A nagyobbik fej egyébként is széles mosolyára rátett még egy lapáttal a fültől fülig húzódó sárga mázolmány, amellyel ajkait is rendszeresen kenegette a bohóc. Olyan vastagon állt rajta a festék, mintha három réteg méz volna az arcán, plusz legalul egy vékony vajpakolás. Amikor pislogott, meghosszabbított szempillái foszforeszkáló zölden remegtek, mélybarna, szinte fekete szemei pedig mélyen ültek alattuk. Középen elválasztott afro frizurája az egyik oldalon pirosan, a másikon világoskéken ragyogott a félhomályban. Öltönye soha nem kopott meg, de a cowboy szerint nem lett volna kár azért a lila pöttyös, pitypangsárga ruháért, amelyet a bohóc leárazva vett csíkos, virágos nyakkendőjével együtt. Kesztyűi színt váltottak, hol így, hol úgy néztek ki. Ujjai között óriási, négyszögletes esernyő forgott, lakkozott fa nyele kissé megkopott a sok esős nap miatt.

– Ülj már le, Multhazar! – nevetett Noddillard. – Kérsz egy kis sistergőfüvet? Én majd’ megveszek érte.

A férfi természetesen kért, és mialatt rágták a savanyú, pattogó, csontszáraz növényt, a bohóc mesélni kezdett:

– Ma este el kell jönnöd a Liliom Cirkuszba! – túláradó hévvel harsogta, kihangsúlyozva a kell szót. – Ilyet még nem láttál, Multhazar, ilyet még soha! Képzeld el minden álmod legnagyobbikát, képzelj el annál százszorta jobbat, és még akkor sem érsz ennek a csodának a közelébe! Fantasztikus, bizony mondom, fantasztikus lesz, megéri eljönnöd, hidd el! Egyszer egy évben mindig megnézed a műsort, hát idén gyere ma, és esküszöm, többet nem rángatlak el, csak ezt nézd meg!

– Miért, mi lesz? – kérdezte mindenfajta lelkesedés nélkül a cowboy.

Noddillard előrehajolt, közelebb intette őt magához, és rekedtesen suttogva kijelentette:

– Egy Bűvész jön hozzánk, Multhazar barátom. Egy Bűvész.

A cowboy faarccal hanyatlott vissza a kanapéra.

– Mi?! – fakadt ki Noddillard. – Nem mondod, hogy nem jössz izgalomba egy Bűvész említésére sem! Tudod te, mi az a Bűvész, Multhazar? Nem holmi varázsló, mágus, vagy hasonló csaló, de nem ám! Egy Bűvész tud mindent, egy Bűvész valóban varázsol, nem csak trükközik! Egy cirkusznak az a legnagyobb megtiszteltetés, ha fellép náluk egy; és van fogalmad róla, hányszor vállalnak előadást ezek? Van elképzelésed…?

– Hányszor? – rágta a sistergőfüvet a cowboy.

– Évtizedenként egyszer – suttogta a másik. – És összesen három Bűvészről tudunk a világon, én magam még soha nem láttam egyet sem. Azt mondják, nagyon jók, olyan csodákat visznek véghez, amilyet nekünk, egyszerű halandóknak felfogni is nehéz. Hallottam egy történetet tavaly, és jól figyelj, Multhazar, mert le fog esni az állad; egy Bűvész eltűntetett egy egész várost, és az emberek mind ott maradtak az üres, fehér téren. Mindenki pánikrohamot kapott, haláli idegesek lettek, aztán a Bűvész visszahozta a várost. Ezek teremtenek és pusztítanak, trükköznek, viccelnek, a nevettetés mesterei.

– Valószínűleg én is nagyon nevetnék, ha eltűnne a Telep. És ha rosszul sül el a varázslat? – kétkedett ironikusan a férfi.

– Olyan nincs! – dőlt hátra a bohóc, és a nagyobb fej szavait a kisebbik folyamatos bólogatása kísérte. – Gyere el, Multhazar, meglátod, fantasztikus lesz! Életed legnagyobb élménye! Gyere el, a kedvemért, és a belépődet is állom! Nagy műsor lesz, más bármit megadna érte, hogy lássa.

– Rendben – egyezett bele vonakodva Jae Multhazar. – De az ennivalómat is te fizeted.

Noddillard tapsolni kezdett, és felállt a kanapéról, figyelmen kívül hagyva a cowboy utolsó mondatát.

– Nagyszerű! Fergeteges! – harsogta. – Akkor ma este a Liliomban, kedves barátom! Addig is jó pihenést, jó készülést! Hopp, már ennyi volna az idő? Rohanok, fellépés előtt még van egy próbánk. Agyő, Multhazar!

Azzal Noddillard kirontott az ajtón.

Jae Multhazar ott maradt, ahol volt, a kanapén, és lehunyt szemmel, már félálomban révedezve gondolkozott az esti előadáson. Rémképek jelentek meg előtte hatalmas kártyákról, egy cilinderes, frakkos úriemberről, aki azt kiabálja, hogy csak a kezemet figyeljék!, és bohócok soráról, akik egymás orrát nyomogatva röhögnek és táncolnak.

Megrázta a fejét. Nem kifejezetten szerette a cirkuszt, de Noddillardnak fontos volt, hogy ő ott legyen az előadáson. Akkor pedig el fog menni rá, ha törik, ha szakad.

Lehunyta a szemét, és eldőlt a puha párnákon. Izmai ellazultak, fejhallgatója lecsúszott nyakáról. Tenyerét revolverének markolatára helyezte, és lassan elaludt.

Álmában Illinios deGarah jelent meg, akit hosszú évek óta szeretett. A nő elérhetetlen volt számára, a neve is mutatta, hogy nemes. A nemesek a Luxus Tornyokban vagy az Üvegtornyokban éltek, milliárdosok voltak, gazdagok, nem olyan sehonnani cowboyok, mint Multhazar úr. A férfi gyakran álmodott róla, de reggel mindig megfogadta, hogy többet nem teszi. Nem tehetett róla, mindig megismétlődött.

Az áldott pihenésből hangos kopogás riasztotta fel, majd hallotta, ahogy valaki durván betöri az ajtót. Felugrott a kanapéról, revolverét máris az előszoba felé szegezte, és felmordult:

– Asszonyt csinálok belőled, bűnöző!

Az ajtó mögül először hatalmas hajkorona bukkant ki, aztán két vastagon festett arc. A bohóc szélesen mosolygott, ahogy beoldalazott a szobába, és vidám, magas hangon szólalt meg kisebbik fejével:

– Elnézést, itt felejtettem az esernyőmet.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 7.4/10 (15 votes cast)
20 hozzászólás Szólj hozzá
 1. „Jae Multhazar koccintásra emelte széles korsó alkoholos limonádéját, és összeütötte a szikrázó üveget ivócimborája nehéz fapoharával. A barbár ragaszkodott a fapohárhoz, mikor rendelték italukat, és a csapos abba töltötte neki, hiszen nem mert ellentmondani.”
  Mindjárt az elején nehéz szöveget találtam, és az csaknem elvette a kedvem a továbbolvasástól.
  Lássuk csak!
  Milyen a széles korsó? A korsó hengeres téridom, annak aligha van szélessége. A mondatban túlságosan sok a birtokviszony, nehezíti a szövegértést. Persze, ha akarom értem, de az olvasóval ne játsszunk! Ő fizet az olvasmányért, tehát nem rejtvényt akar fejteni. A második mondat olvasásakor felötlött bennem a kérdés: ahogy azt szó szerint köteles vagyok érteni, mikor rendelték az italt? Röpke elemzés után rájöttem, hogy nem kérdezel, hanem időt határozol meg: amikor rendeltek. A második mondat bonyolultabb szerkezetű az elfogadhatónál, gondolkodni kell rajta, melyik a főmondat. Az, hogy a barbár miből akar inni, vagy az, hogy a csapos gyáva.
  Nyitásképpen két zűrös mondat ennyi problémával kellemetlen.
  „Sosem szerette tudatni az emberekkel, ki ő, és hol tartózkodik.” Azt mindenki látta, hol tartózkodik attól függetlenül, hogy tudják-e, ki ő.
  Értem, hogy nem kell minden szóba belekötni, de könnyebben siklik át a tekintet a ritkán megjelenő hibákon, ha egy jó történetet látunk, mint az egymás sarkára lépő mondattani zűrök között.
  „a barbár Negjat darabos, faragott vonású arcát”. Lehet így is írni, de eléggé indokolatlan. A darabost inkább tartjuk faragatlannak, mint faragottnak. Ez után csak találgatom, melyik mondatnak ki az alanya, ki a cowboy és, ki, mit fizet a kricsmiben. Szerintem okkal lovagolok a mondatszerkesztésen.
  „A kemény vasfogak satuként szorították,” Kit? Mit?
  „és a csípős érzés ujjakként árad szét torkában, gyönyört okozva neki.” Nem tudnám élvezni, ha bármi szétterpesztett ujj módjára áradna szét a torkomban. Elképzelni sem kellemes. (Meg aztán az ujjak áradása is nehézkes látvány belső szememnek.)
  Az olvasást zavaró legfőbb motívum számomra azonban mégis más, a kor és a háttérvilág túlságosan dús jellemzése. Kevesebből is tudomásul venném, hogy valami idegen bolygón járunk, vagy valami izgalmas steampunk(?) fantáziaföldön. Így nem szórakoztat, hanem fáraszt. Pedig a bádogló leírása érdekes. Ha mindössze ennyi lenne a háttérvilág bemutatásának az egyik fele, még élvezném is.

 2. Kedves Gilbert!

  Fura egy történet ez, nem is tudom, hogyan öntsem szavakba a benyomásaimat 😛 Olyan érzés volt olvasni, mintha álmodnék – színesek a képek, helyenként kifejezetten érdekesek, de roppant kuszák, zavarosak. Nem tudom belőni, milyen korban játszódik – a Sánta Macska temploma (aminek rövid teremtéstörténetével és a pappal folytatott vitával megnevettettél, az csúcs) középkori jelleget ad neki, de közben western is, mert a főhős cowboy (ami nem tudni, hogy társadalmi csoport, vagy stílus), de barbár is van, meg ló, ami autó… Ez nagyon zavaró volt, nem tudtam, hogy most akkor hol vagyunk, milyen telepen. Ugyanakkor a fogalmazás nagyon tetszett, bár helyenként kicsit túlírtnak éreztem, de nagyon sok kreativitás van benne, hangulatos nevek (Akasztott ember fája, Sánta Macska temploma, sistergőfű), amik feldobták az írást. A narrációban nem írnám ki minden alkalommal a szereplő teljes nevét, elég lenne a „Multhazar”, de ez már tényleg apróság, egyéni ízlés kérdése.

  Az időszakonként visszatérő cirkuszról Erin Morgenstern Éjszakai cirkusza jutott eszembe. Azt a könyvet nagyon szerettem, sokat ki lehet hozni ebből a témából, újat, egyedit nem könnyű… Kíváncsi vagyok.

  Gratulálok a kikerüléshez és további sok sikert a pályázathoz!

  Üdv:
  Judit

 3. Szia! 🙂

  Érdekes sztori, érdekes képek – robotló, kétfejű bohóc, citromszínű műanyag ajtó. Meg se próbálom korban elhelyezni – ha ez nem egy alternatív világ, talán úgyis megtudom, merrefelé járunk az idővonalon. Sajnálom, hogy a Telepről nem tudtam meg sokat, de érdekesnek tűnik. Bevallom – ez kicsit viccesnek tűnhet – a fura képek és a főhős begyakorolt szövege miatt („Asszonyt csinálok belőled”) az jutott eszembe, hogy itt mindenkinek van egy vagy önmaguk vagy mások által kitalált szerepük, mert a cowboy és a bohóc is olyan tipikusnak tűnik egyelőre. Meg oké, egy kicsit a Toy Story is bevillant. 😀
  Nem nagyon tudtam a géplovat elképzelni, mármint egy kicsit komikusan rajzolódott ki a képzeletemben, habár tény, hogy ha nekem kellene ilyen géplovat piacra dobnom, szánalmasan festene, és max a gyerekek akarnának vele járni. De elismerem, hogy ez már az én problémám, eheh, ki tudja, lehet, mások szeme előtt valami menő vasparipa jelent meg olvasás közben.
  Azt mondjuk nem értem, a bohóc miért emlegeti a bűvészt igazinak, hiszen a bűvészek híresek arról, hogy amit művelnek, az minden, csak nem igazi.

  Multahazar nevét furának találom, eléggé arabos hangzása van, ami számomra képzavar egy cowboy esetében, plusz a Jae név koreai, ahogy elnézem a google-ön. Lehet, hogy ez véletlen, de lehet, majd később kapunk választ a névválasztás miértjére.

  Egyébként jól írsz, bár egy-egy mondatnál végre rájöttem, mit jelent, amikor valaki bekommenteli egy részlet alá, hogy „helyenként túlírt”. Érdekel a folytatás, hogy mi lehet ez a Telep, talán valami üvegpalotáktól távol eső, csóró réteg lakhelye ebben a furcsa világban, de nem is tudom, lehet, hogy az üvegpaloták is a Telepen belül vannak…? Na, szóval felkeltetted a kíváncsiságomat, olvasnám tovább. 🙂

  Gratulálok a kikerüléshez!

 4. Érdekesnek tűnik a háttérvilág, bár a részlet alapján még nem állt össze teljesen, ami nyilván nem gond. Tetszik a figurák sokfélesége, és az is, hogy könnyen megjegyezhető vonásokkal ruháztad fel őket. Szintén pozitívum, hogy nem ugrál a nézőpont, ezt fontosnak érzem, hogy a bonyolult háttérvilág ellenére követhető maradjon a sztori. De volt néhány furcsaság is: a barbárt a főhős ivócimborájaként mutatod be, épp koccintanak, a fickó az ő egészségére iszik, aztán hopp, a cowboy simán faképnél hagyja. Valahogy nem volt életszerű, és máshol is éreztem, hogy a karakterek egymáshoz való viszonyulása mintha sántítana.

  Sok érdekes ötletet vonultatsz fel a sistergőfűtől a mechanikus csodákig, de egyelőre hiányoznak a magyarázatok. Ez nem lenne gond, hiszen ez csak az első részlet; nagyobb problémának érzem, hogy helyenként maga a szöveg is kissé mechanikus. Sok a túlmagyarázó leírás, a redundáns dialógus. Rengeteg a jelző, amitől szintén darabos lesz az írás, és sajnos képzavarból is elég sok akad.

  Összességében azt mondanám, hogy egy picit érezni az írói rutin hiányát, de van benne valami, ami ennek ellenére megfogott. Gratulálok a kikerüléshez, és igyekszem elcsípni a következő részletet. 🙂

 5. Köszönöm a kikerülést és a véleményeket!
  Attila, köszönöm a hosszú kritikát, bevallom őszintén, néhány helyen nekem szőrszálhasogatásnak tűnt, amit mondasz, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem értek veled egyet. Az ujjak a torokban tényleg elég buta megfogalmazás volt… 🙂 azért van ilyen sok leírás, mert a világ nagyon fontos a történetben, a hangulatban, lényeges, hogy színes legyen és harsány. Azzal, hogy ilyen különleges, kicsavart világot írok le, szerintem a leírás miatt a regény nem veszít az értékéből, mert nem olyan dolgokat írok le, amit bárki láthat, ismer (gondolok itt pl asztalra, épületekre stb) hanem teljesen szokatlanokat, ami megmozgatja a fantáziát. Legalábbis ez lenne a cél 🙂 még egyszer nagyon köszönöm a terjedelmes kritikát!

  Judit, a kevert, zavaros képeken alapszik a világom, minden egyben, minél változatosabbra és színesebbre próbáltam építeni, ez direkt van így. Ez nem feltétlenül jó, tudom, hogy idő kell, mire beleszokik az ember, de ha a regényt folytatnád, szerintem – remélem 🙂 – megszoknád és megszeretnéd. Azon igyekeztem, hogy minél kicsavartabb, minél örvénylőbb legyen, ahol minden – és tényleg minden, nevek, hangulat, stílus, hely – keveredik. Ez persze nem magyarázat a túlírtságra, nyilván meg kell húzni, ebben (is) természetesen igazatok van. 🙂 Jae Multhazar neve azért van mindig teljesen kiírva, mert a szereplő mentalitása, gondolkodásmódja megköveteli, hogy teljesen kiírjam – ez később derülne ki igazából. A cirkuszról nem beszélnék sokat, reménykedem benne, hogy valami egyedit hoztam ki belőle. Neked is köszönöm a véleményt!

  Helga, az a gépló tényleg szánalmas, nem egy paripa 😀 A Bűvészről nem árulnék el sokat, remélem, később megismerheted őt is… nem olyan, amilyennek gondolod 🙂 A túlírás pedig, igen, régi ellenségem 🙂 A Jae Multhazar név direkt ilyen, kicsit ki is gúnyolja az egészet a képzavar miatt (igen, ez cél volt), és a regény végig egy ilyen kettős(nek szánt) komoly-mégis-szatirikus hanggal íródott. Szóval ez szándékos volt, de tisztában vagyok vele, hogy ezt meg kell szokni. Nagyon köszönöm a véleményedet! 🙂

  Gergely, a „faképnél hagyás” Jae Multhazar jelleméből fakad, később ki van fejte minden, és tudom, egyszerű mindenre azt írni, hogy később, de nem tudok egy fejezetben bemutatni egy egész karaktert 🙁 de lassan, ahogy az olvasó megismeri a szereplőt, elsimulnak ezek a furcsaságok, és nem is lesznek már furcsaságok. A képzavar-problémára neked is csak azt tudom mondani, hogy szándékos mindenhol, az előbb leírtam, miért. Köszönöm a véleményed! 🙂

  Melinda, köszönöm neked is! 🙂

 6. Kedves Gilbert!

  Először is hadd gratuláljak a kikerüléshez!:)

  Eddig némán böngésztem a kikerült írásokat, de a te részleted kikövetelte magának, hogy véleményezzem is, méghozzá ezzel a mondattal: „A gépezet milliárdnyi apró, csikorgó fogaskereket tartalmazott, amelyek mindegyike forgott és pörgött séta vagy vágta közben.” Sok a jelző, minden kaotikus, és nagyon irreálisan nyomatékosítasz – a gép részletes leírása szembemegy minden realitással. Mérnökhallgatóként a ló teljes mechanizmusába bele tudnék kötni, nem hiszem, hogy egy ilyen szerkezet néhány napnál többet túlélne (kezdve már csak azzal, hogy a borítás praktikus okokból sem hiányozhat – az elektronika sérülékeny (a drótokból arra következtettem, hogy az is van benne), és a bejutó kosz tönkreteszi a gépelemeket is). A milliárd fogaskerék túlzása rettenetesen zavaró, kizárt, hogy a ló anatómiája ilyen bonyolult lenne, és azt sem hiszem, hogy mindig minden mozog. Valamint, a csikorgás a súrlódás és kopás előjele, ami szintén rövid idő alatt tönkreteheti a gépet. A vasat és az acélt szinonímaként emlegeted, holott a műszaki életben ég és föld a különbség. Tudom, hogy nem műszaki érdeklődésű olvasónak ezek nem tűnnek fel, de azt javaslom, hogy legközelebb alaposabban nézz utána effajta dolgoknak – vagy ne részletezd azt, amiről nincsenek kellő ismereteid!

  Ami még zavart: a valóságtól való rengeteg eltérés. Az ember fantasyben könnyen elfogadja a más dolgokat, (például a kék falevelek, vagy a háromszög alakú érmék) de itt olyan sok van belőlük (sőt, én úgy éreztem, szinte csak az van), hogy felmerül bennem a kérdés: miért? Jobb a növényeknek, ha más fénytartományban fotoszintetizálnak? Illetve a háromszög formájú érme miért háromszög, amikor az alakja cseppet sem praktikus? Nyilván, nem kell minden ilyesmit megindokolni, de tejesen az az érzésem támadt, hogy csak azért változtattál mindenen, hogy ezáltal is egyedibb legyen a világ – de így teljesen logikátlan.
  Ha viszont módosítottál a természet törvényein, és mindennek ilyennek kell lennie, azt tudasd az olvasóval!

  A többi elemet sem tudom összeegyeztetni, pl. a vadnyugat és a piros fejhallgató ütötte egymást. Számomra képtelenség eldönteni, milyen világban vagyunk, régi, vagy modern, tudomány vagy mágia mozgatja-e.

  A kidolgozás ellenére lekötött a szöveg, a Sánta Macska kultuszáról szívesebben megtudnék többet, és a Bűvész is érdekesen hangzik. Összességében felkeltetted az érdeklődésemet, és sok sikert kívánok a pályázathoz!

 7. Kedves Engineer! A lóval kapcsolatban teljesen igazad van, biztos, hogy nem mukodne par napnal tovabb, de megengedtem magamnak ezt a kis hibat, mert ugy ereztem, hangulatos, es eleve rozoganak szerettem volna leirni. De igazat adok neked, én nem nagyon értek ilyenhez. A világ keveredése (pl piros fejhallgato, cowboy) direkt van igy, a levelek es a penz szintugy, arra torekedtem, hogy abszurd legyen. Ez a regeny kicsit a mi valosagunk kicsavarasa-kicsufolasa 🙂 erre epul a vilagom. Nagyon koszonom a velemenyedet, elnezest az ekezetek hianya miatt, telefonrol irok.

 8. Kedves Gilbert!
  Bizonyára sokan unják tőlem a most következő érvet.
  Íróként egyetlen eszközöd van arra, hogy az olvasót a magad oldalára állítsd, és arra késztesd, hogy elolvassa a munkádat. Ez az eszköz a sok egymás mögé írt szó és mondat. Ha a szavaid és mondataid rendjére, érthetőségére és szépségére nem fordítasz gondot, úgy jársz, mint az a harcos, aki a csatamezőre érve leteszi a fegyvereit a földre, és úgy megy a harcba.
  Mások megtapasztalták már tőlem, hogy nem mindig keresem a szőrszálakat a levesben. A Te regényed esetében a hozzászólásom végén emiatt meg is jegyeztem: „Az olvasást zavaró legfőbb motívum számomra azonban mégis más, a kor és a háttérvilág túlságosan dús jellemzése.” Mivel fegyvertelen harcosra nem lövök Kalasnyikovval, én is letettem a gépstukkert, és visszafogtam magamat a lényeget illetően. Szerencsére akadt itt hozzám hasonlóan gépészlelkű olvasó, aki azt is elmondta, ami engem is jobban zavart. Magyarán nem vállaltam a magaslesről való íróvadászatot, de gépésztársam vállalta. An Engineer kifejtette részletesen az, amit én elintéztem egyetlen felületes mondattal. Szerintem érdemes lenne hallgatni az ellenvéleményére, ha az én gondolataimat szőrszálhasogatásnak is tartod.
  A továbbiakra nézve jó munkát és sok sikert kívánok! (Meg olyan bétákat, akiknek a véleményét időnként akkor is megfogadod, ha netán nem egyeznek a Te elképzeléseiddel.)

 9. Kedves Judit! Nagyon köszönöm, örülök, hogy tetszik! 🙂 🙂
  Attila, ne érts félre, örülök a véleményednek és egyetértek vele több helyen is (pl túlírás, néhol rossz fogalmazás (ujjak a torokban)), csak elmondtam, miben nem. Köszönöm a válaszodat és a tanácsokat megint! 🙂

 10. Mekkora hülyeség, hogy a gépló mechanikáját kérik számon egy abszurd regényen mérnökök meg hardscifisek! Át ne írd, ennek a regénynek nem az a stílusa szerintem, hogy valóságos legyen! A minél őrültebb világ is egy stílus, mások is írtak már előtted ilyet ( A Jane Eyre eset, Neil Gaiman: Amikor elmentünk megnézni a világ végét… című novella, A lány aki körülhajózta tündérföldet, Korongvilág regények, stb) szóval én szurkolok neked, csak szerettem volna ellenvélemény lnni.
  Sok sikert a továbbiakhoz!

 11. Azt még nem tudtam eldönteni, hogy ez most valami vagy megy valahová, de egy biztos, kíváncsi vagyok a folytatásra. 🙂

 12. Kedves Zuty, köszönöm a véleményt, örülök, ha így gondolod, szerintem is ez lenne a lényeg egy ilyen műfajú regényben, jó ezt olvasni! 🙂 ugyanakkor természetesen nem tetszhet mindenkinek, ez nem baj, de szerintem sem annyira lényeges szempont a valósághűség, hiszen a regény egyik célja ez, kifordítani a valóságot 🙂 többször írtam, hogy ezek direkt ilyenek. De elkalandoztam – még egyszer köszönöm a biztatást 🙂

  Laura, remélem, lesz lehetöséged olvasni a folytatást! 🙂

 13. Kedves Gilbert!
  Tetszetős sci-fi világ, érdekes elemekkel és összhatással, de ennél tovább nem vitt a részlet. A leírások engem a három macska templomának magasságában késztettek gördítésre (pedig vicces elem 🙂 ahogy a többi is színes és érdekes – sajnos a mennyiség sok). Jae konfliktusaira lettem volna kíváncsi, amiből egy sem került elő, azaz nem tudnám megmondani milyen történet is ez.
  A piros fülhallgatótól voltak korábbi olvasmány utóérzeteim – a hasonlóság önmagában nem probléma – de ami vizuális elem működik filmes vagy rajzolt környezetben, az nem mind működik leírva. Képnél elkerülheti a figyelmem a háttér számos eleme, és a működési elvet sem kérdőjelezem meg, mert a történet megértéséhez nem kell rá figyelni, írásban viszont ha bemutatod, azzal ráközelítesz és kiemeled a logikai hibákat. ( A fentebb szóló mérnökkel egyetértek – bár a világod alapján nem venném annyira szigorúan és nem a valóság, hanem a történetben elfoglalt szerepe szerint kellene felülvizsgálni az elemeket) pl. a burkolat nélküli mechanikus acélpaci, aminél elég egy kölyök kavicsokkal vagy egy rosszakaró vasrúddal, túl sebezhető kellék. Sejtésem szerint egy akcióhősnél – bár erre egyenlőre csak távoli az utalás – erős hiány, hogy nem derült ki, milyen történet lesz. Kérdés maradt, mennyire szándékoltan szürreális a világ összhatása, minek mi a jelentősége a történetben – és hány helyen kerülsz ezek miatt kényszerhelyzetbe.
  A cirkusz marketingkatasztrófája a „nem mondom meg mi a főattrakció” – ugyanilyen logikai hiba. Minden nézőjéhez baráti meghívást intéznek utána? – persze indokokat lehet rá találni, talán jótékonysági egylet és közadakozás a fenntartójuk… – de ami az olvasók alap élettapasztalatával szembe megy, az extra magyarázatot igényel – ami itt hiányzott. A történetnek összességében nem tesz jót, ha túl sok ilyen elem marad benne – ez látszik a nyitásodon is. A világot tartod fókuszban, helyenként elmondásba csúszol megmutatás helyett. Ígéretes a környezet, remek fantáziád van (kisebb nagyobb buktatókkal), de hiányolom a jelentős eseményt, ami valóban elindítja a regényt. Talán nincs is messze a folytatásban 🙂
  Sok sikert a továbbiakban!

 14. Kedves Valter! Először is köszönöm a véleményt! Az, hogy nem derült ki, milyen történet lesz, igaz, de előbb-utóbb sor kerül rá 🙂 ez azért is van egyébként, mert öt főszereplő van, bár tudom, ez nem mentség.Lassan persze indul a cselekmény, de úgy gondolom, ebben az esetben a világot is nagyon fontos bemutatni, mert újszerű és – reményeim szerint – érdeklődést keltő. Köszi még egyszer a véleményt! 🙂

 15. Gilbert, a képzavar nem azt jelenti, hogy „kevert, zavaros kép”, ahogy írod. Egyszerűen csak hibás hasonlatra, metaforára utal, mint pl. amit Attila talált a szövegben: „az érzés ujjakként áradt szét”. Ez képzavar, hiszen az ujjak nem áradnak. Néha profiknál is előfordul ilyen jellegű hiba, de ha túl sok van belőle, az jellemzően rutintalanságra utal. Célszerű, ha az ember mindig tudatosan végiggondolja, hogy minek, milyen tulajdonságát és mihez hasonlítja, így többnyire el lehet kerülni a képzavart.

 16. Kedves Lethenyei Zoltánné, nagyon köszönöm a véleményt, örülök, hogy tetszett, remélem, még lesz lehetősége tovább olvasni! 🙂

 17. Érdekesen induló történet, amiben azért vannak apró hibák. Néha tényleg kicsit túlírt, túlfantáziált és logikátlan. Ezeket előttem kifejtették, így csatlakozom hozzájuk. Ennek ellenére azt mondom, ha felkerül, el fogom olvasni a folytatást, mert felkeltetted az érdeklődésemet. És ez nagy szó!:)
  Gratulálok a felkerüléshez és további sok sikert!

 18. Kedves Carmen, örülök, hogy tetszett! 🙂 tudom, hogy túlírt itt-ott, ezen a későbbiekben mindenképp igyekszem javítani!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük