Csíki Andrea: Zoknisark – egy birodalom alkonya – 1. részlet

1. fejezet
melyben vélhetően Pöttömmaszat elborítja a világot, melynek következtében egy lemoshatatlan nyíl kerül a tanácsterem falára

 Tekintsük meg Zoknisarkot, a világ legparányibb országát. Méreteit tekintve akkora, mint egy nagyobb zsebkendő vagy egy kisebb terítő. Lakossága két fő és a szám állandónak mondható, a statisztikusok nem számítanak jelentős változásra. Egy harmadik lakos már csak félig lehetne Zoknisark állampolgára, a másik fele átlógna a szomszédos országba, ami komoly fejtörést okozna a statisztikusoknak. Olyan népességszám nem vezethető be a könyvekbe, hogy az ország lakossága két és fél fő. A statisztikusok a kerek egész számokat kedvelik. Különösen nagy becsben tartanak minden olyan számot, ami nullával végződik. Zoknisark csalódást okoz számukra. A lakosságszám kizárólag akkor végződhetne nullával, ha mindkét állampolgár elhagyná az országot, amire reméljük, hosszú ideig nem kerül sor (bármennyire is reménykednek a statisztikusok).

Zoknisark politikai rendszere királyság. Uralkodója méreteiben ideálisan illeszkedik Zoknisarkba. Sem széltében, sem hosszában nem haladja meg az országot. A neve Pöttömmaszat, s az állampolgár, akivel az országon osztozik, Foltos úr, a medvéje.

Zoknisark klímája kellemes, főleg napos, derült. Esetenként előfordulnak futó záporok, melyek mindannyiszor megviselik a lakosságot. Az ország területe ugyanis nem tesz lehetővé építkezést. A lefektetett téglák csökkentenék az amúgy is szűkös alapterületet. Miután tégla nem fektethető le, ahogy ezt Zoknisark uralkodója szigorúan lefektette az egyik rendeletében, a tiltott téglára tető sem illeszthető. Tető hiányában pedig a futó záporok alaposan eláztatják Zoknisark lakosságát.

Az egyetlen kulturális örökség, mely helyet kaphatott Zoknisark alapterületén, egy magas támlás, kék bársonnyal bevont trónszék. A bársony időközben megkopott és fesleni kezdett a rendszeres uralkodói tartózkodástól, az esetleges futó záporok is sokat kivettek belőle, de még mindig trónszékre emlékeztet, és egyben az ország egyetlen múzeumi emléktárgya (annak ellenére, hogy nincs múzeum Zoknisarkban a téglarendelet óta).

Röviden szót ejthetünk Zoknisark mezőgazdaságáról, iparáról, idegenforgalmáról. Egyik sincs neki. Az utóbbi azért sem, mert egy egész turista nem férne be az országba, fél turista pedig nem számít idegenforgalomnak.

Állatvilág szempontjából megemlíthetjük azt a pár szúnyogot, ami a futó záporok után rendszeres bosszúságot okoz Zoknisark uralkodójának. Ami a növényzetet illeti, nincs miről beszámolni. Az utolsó fűcsomót egy fél turista letaposta.

A kedves olvasó felteheti a kérdést, hogy miért vesztegetjük e könyv lapjait egy ilyen apró országra, miközben fogynak az esőerdők. A kérdés indokolt, a válasz még inkább. Az esőerdők jó okkal fogynak, ennek a könyvnek ugyanis célja van.

Ez a könyv és a szerzője be kívánja mutatni, milyen hatással van egy ország életére egy megbocsájthatatlan gaztett, melynek során az egyik polgár elhagyja az országot. Ez a könyv ugyanakkor azt is be kívánja mutatni, hogy milyen uralkodói magatartás javasolt, illetve nem javasolt nevezett állampolgár visszaszerzése céljából.

 ***

Egy csendes tavaszi délelőtt kezdődik a történet, ahogy a nagy tragédiák többnyire kezdődni szoktak. Nagy szélben és esőben nem érdemes nagy tragédiát kezdeni, mert a nézők felállnak és hazamennek. Ezen a csendes tavaszi délelőttön Zoknisark uralkodója éppen államfői kötelességének tett eleget, gondosan megméredzkedett. Megmérte a talpát, a lábának a hosszát, a dereka kerületét és a magasságát. Az adatokat lejegyezte a kis fekete könyvébe, amit időnként elővett, ha statisztikusokkal hozta össze a sors, hogy legyen közös témájuk.

Elgondolkodva bámulta a lejegyzett adatokat. Riasztó összefüggésre lett figyelmes. Az elmúlt időben a deréktáji számok makacs emelkedést mutattak. Ez könnyen politikai összezörrenéshez vezethet.

Gyorsan becsukta a könyvet és elsüllyesztette a zsebébe, nehogy egy kósza kém kifürkéssze. Felesleges volt az óvatossága. Kósza kémek nem fordultak elő az országába, ugyanis nem fértek volna el. A szomszédos országok vezetői megelégedtek azzal, hogy kávézni hívták a statisztikusokat, és beszédbe elegyedtek velük. Egy jó habos kávé mellett a statisztikusok feloldódtak és könnyen kikotyogták Pöttömmaszat féltve őrzött titkát.

***

Mikor a szomszédos országok vezetői értesültek a legfrissebb adatokról, azonnal fokozódott a külpolitikai helyzet, és kitört a pánik. Vészállamfői találkozót hívtak össze, amire nem hívták meg Pöttömmaszatot. Kivetítették a falra a kávézás közben szerzett információt, és az állukat simogatva aggódón hümmögtek. Ugyanarra a megállapításra jutottak, mint korábban Pöttömmaszat. A számok riasztó emelkedést mutattak.

Egyikük, aki ügyesen rajzolt, szerzett egy piros tollat, és felvázolt egy nyilat az emelkedés ívéről, valamint a várható jövőbeli értékekről. Az adatok egyértelműen mutatták, ha nem lépnek közbe időben, Pöttömmaszat beborítja a világot!

A vezetők elsápadtak nem csupán a várható tragédia hírére, hanem azért is, mert a rajzoló alkoholos filcet használt, amit nem lehet lemosni a falról! A fenyegető nyíl a tanácsterem falán marad örök időkre.

Még alaposabban simogatták az állukat, és még egy fokkal hangosabban hümmögtek, miközben megpróbálták kitalálni, mit léphetnek az ügyben. Végül arra jutottak, hogy a növekedést mindenáron meg kell állítani. Ebből a célból a legjobb megoldás, ha egy diplomáciai küldöttséget küldenek Zoknisarkba, mely felszólítja az uralkodót, hogy azonnal szüntesse be az agresszív területfoglalást.

Összeállt a diplomáciai küldöttség, csupa külhoni tárgyalásban tapasztalt nagy tudású férfiú. Felvették a legjobb öltönyüket, és felkeresték az erőszakos jeleket mutató kisállam vezetőjét. Nem léptek az ország területére, mert nem fértek volna el. Ehelyett udvariasan felsorakoztak az országhatáron és audienciát kértek az uralkodótól.

Pöttömmaszat zavarban volt, egyrészt, mert sosem mutatott érdeklődést egyszerre ennyi turista az országa iránt (érthetően turistának nézte a politikusokat, miután túl szép öltöny volt rajtuk), másrészt halvány elképzelése sem volt arról, mit jelent az, hogy audiencia, és miért követelik rajta.

Miután a félreértéseket tisztázták, és Zoknisark uralkodója egy új szóval gazdagodott (audiencia annyit tesz, hogy beszélni akartak vele), megkezdődhettek a tárgyalások.

A jegyzőkönyvet tikosított formában az olvasók elé tárjuk a történelmi hűség és tárgyilagosság kedvéért.

HIVATALOS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Zoknisark, határvidék

Időpont: Patkány éve, 14. hó, 5. nap

Jelen vannak: „titkosított adat”, „titkosított adat”, „titkosított adat”, „titkosított adat”, Pöttömmaszat

A küldöttség felszólítja Pöttömmaszatot, hogy terjeszkedési szándékairól mondjon le.

Pöttömmaszat kijelenti, hogy egyáltalán nem áll szándékában terjeszkedni.

A küldöttség javaslatot tesz, hogy Pöttömmaszat húzza be a hasát, ezzel jelentős területhez jut és nem fog átnyúlni a szomszédos légtérbe.

Pöttömmaszat rámutat, hogy napi 24 órában nem tudja behúzva tartani a hasát, és amúgy mi van akkor, ha elalszik.

A küldöttség nyomatékosan követeli Pöttömmaszattól, hogy ne aludjon el.

A tárgyalások berekednek.

A jegyzőkönyv 5 példányban készült.

Kapja: „titkosított adat”, „titkosított adat”, „titkosított adat”, „titkosított adat”, Pöttömmaszat

2. fejezet
melyben kísérlet történik a lemoshatatlan nyíl lemosására, egyben fellendül az energiatakarékos kazánok kereskedelme

 Könnyű porfelhő szállt a tanácsteremben, buzgón sercegett a vakolókanál, mikor a küldöttség visszatért. Az egyik államfő (aki szépen rajzolt) ugyanis a fejébe vette, hogy eltűntetni a nagy fenyegető nyilat a falról. Nem tudták lebeszélni róla. Próbálták szép szóval, könyörgéssel, az asztalt csapkodva, de mindhiába. Megmakacsolta magát.

A külügyi tanácsadók sóhajtozva fogtak bele a beszámolóba. Igyekezniük kellett, mert alig lehetett hallani valamit a sercegéstől. Mély érzelmekkel adták elő a történetet, drámaian formálták az eseményeket. Mikor a csúcsponthoz értek, ahol Pöttömmaszat konokul aludni akart, a hallgatóság felhördült.

– Pimaszság! Nyílt hadüzenet!

Az államfők elgyötörten a kezükbe temették az arcukat. Reggel óta hallgatták a vakolókanalat, és mostanra heves fejfájás kínozta őket. A fél országukat odaadták volna egy marok fájdalomcsillapítóért. Két marokért vihetik az egész kontinenst. A patikusoknak sejtelmük sem volt róla, mekkora üzletről maradtak le, mikor egy sem nyitott be a tanácsterembe.

A vakolókanál fáradhatatlanul sercegett, a feszültség nőtt.

– Támadjuk meg Zoknisarkot. Minél gyorsabban, ha lehet – suttogták elhalóan az államfők. Remélték, így hamarabb szabadulhatnak a gyűlésről.

– Khm – köszörülte a torkát az egyik külügyi tanácsadó a szép új öltönyét söprögetve, amit lassan belepett a vakolat.

MI VAN MÁR MEGINT?! – csattantak fel a vezetők.

– Semmi, csak port nyeltem.

– Khm – köhintett finoman egy másik.

Gyorsan hoztak neki egy pohár vizet, de udvariasan elhárította.

– Minden rendben a torkommal. Uraim! – hatásszünetet tartott, hátha valaki visszafojtja a lélegzetét, de hiába. Néhányan az órájukra néztek.

Csalódottan folytatta – Uraim, ez a probléma túlnőtt rajtunk. Azt javaslom, forduljunk külső szakértőhöz.

Szavai nem várt sikert arattak. Egyrészt, mert a külső szakértő roppant hivatalosan hangzott, másrészt mert, nem az ő hibájuk lesz, ha Pöttömmaszat tényleg beborítja a világot!

***

A varázsdoboz a folyosó végében állt. Fényét megbűvölten bámulták az államfők.

– Üsse be a kereső kifejezést! – villogott a képernyő

– P.. R.. O.. B.. L.. É.. M.. A.. M.. E.. G.. O.. L.. D.. Á.. S..

– Most próbálja meg pontok nélkül – javasolta a képernyő.

– PROBLÉMAMEGOLDÁS

– Nagyjából 260.000 találat 0,34 másodperc alatt – kattogta a doboz szerényen. – Egyezőség, betűrend vagy földrajzi elérhetőség szerint rendezzem a találatokat?

– Igen – hangzott a határozott válasz.

A varázsdoboz morcosan elmormolt néhány egyest és nullát, majd algoritmusai feldobtak egy pénzérmét.

 

Találatok betűrendben:

Aranyhal Bt.

www.haromkivansag.uveghegyentul

Külső medencék, akváriumok dekorálásában tapasztalt profi szakember várja hívását. Horgászok kíméljenek!

Csodalámpa Zrt.

www.aladdin.operenciastengerentul

Építőipari tapasztalattal és érvényes bevándorlási engedéllyel rendelkező vállalkozó rövid határidős kőművesmunkát vállal. Ingatlanok sérülésmentes mozgatását hozzáértéssel végzem.

Sárkány Rt.

www.egyfeju.uveghegyentul

Nagy múlttal rendelkező fűtéstechnikai vállalkozás energiatakarékos kazánokat kínál. Tűzzel összefüggő bármely más megbízásnak szívesen eleget tesz. Hajadonoknak 50% árkedvezmény!!

Susztermanók Kft.

www.apromesterek.uveghegyentul

Cipőjavításban jártas két fős csapatunk elsősorban takarításra szakosodott, de nyitottak vagyunk más munkára is. Mottónk: a méret nem számít!

Az egyik államfő szeme (aki szépen rajzolt) felcsillant, mikor végigfutott a listán.

– A Sárkány Rt. megfelelőnek látszik. 50% kedvezményt kapunk – jegyezte meg.

Ez tetszett a többieknek is. Kezdték elfelejteni a vakolókanalas esetet, és lelkesen hátba veregették.

– Egyikünk sem hajadon – tiltakozott a tanácsadó.

– Jelentéktelen technikai részlet – vonogatták a vállukat az államfők.

Megkönnyebbülten hátradőltek a székükben, a maguk részéről a döntés terhes munkáját elvégezték. A diplomáciai küldöttség pedig sarkon fordult, hogy felvegye a kapcsolatot a külső szakértővel.

***

A Sárkány Rt. székhelye egy lakályos héttornyos kastély volt, melyet az évszakhoz képest alaposan befűtöttek. Belsejét praktikus bemutató térré alakították át. A falak mentén változatos méretben és színben energiatakarékos kazánok sorakoztak.

A pult mögül kilépett Sárkány. A fogadásukra sietett, és szívélyes lehelettel üdvözölte őket. A diplomaták lesepregették magukról a hamuesőt, és szomorúan állapították meg, hogy új öltönyük felett máris eljárt az idő. (A diplomácia költséges munka, folytonos öltönyvásárlással jár.)

Finoman megköszörülték a torkukat, és épp azon voltak, hogy elárulják jövetelük célját, mikor a házigazda megelőzte őket. Lendületesen belefogott a kazánok ismertetésébe. Nem volt, ki megállítsa.

Lelkesedése annyira magával ragadó volt, az előadás olyan lehengerlő, hogy mielőtt a küldöttség észbe kapott volna, mindannyian egy-egy energiatakarékos kazán boldog tulajdonosaivá váltak.

Volt némi feszültség, mikor szóba hozták az 50%-os kedvezményt. Sárkány mégsem tekintette jelentéktelen technikai részletnek a hajadonságot.

Miután megkötötték a kazánvételi szerződést és, leszámolták az előleget, rátérhettek valódi jövetelük céljára. Nem titkoltak el semmit, kíméletlenül őszinték voltak, ami nem szokatlan a diplomáciában, ha körmükre ég egy probléma. Ez a probléma pedig már lobogott. Ha nem tesznek valamit sürgősen, Pöttömmaszat beborítja az egész világot!

Sárkány figyelmesen végighallgatta őket. Abban egyetértett, hogy a békés út már nem segít. Nagylelkűen felajánlotta, hogyha bármely hajadont el kell rabolni Zoknisarkból, és be kell zárni egy toronyszobába, rá számíthatnak. Ebben az esetben az 50%-os kedvezményt is figyelembe veszi.

A diplomaták megköszönték a figyelmességét, de sajnálkoztak, hogy Zoknisark egy árva hajadont sem tartalmaz. Lakói összességében véve az uralkodóból és egy medvéből állnak.

– Uralkodókat nem vállalok – rázta a fejét Sárkány. – Túl sok politikai cécóval jár.

A küldöttség fejében ekkor felvillant egy ötlet. Egy zseniális, ugyanakkor elborzasztóan galád ötlet, mely végül egy megbocsájthatatlan gaztetthez vezetett.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 7.5/10 (20 votes cast)
18 hozzászólás Szólj hozzá
 1. Olvasás közben végig az járt a fejemben, vajon mely korcsoportnak szól a mese. Most olvasom az Alice kalandjai csodaországban (Talán nem pontosan írtam a címet, de nyilván mindenki tudja miről beszélek) Annak a mesének zavarba ejtő stílusa és fogalmazása minden korosztály számára emészthető (talán). A fenti mesénél ebben kevésbé vagyok bizonyos.

 2. Gratulálok a kikerüléshez! Igazán jól szórakoztam Zoknisark diplomáciai konfliktusait olvasva. Olyan jól adagolt a humora, hogy elfelejtettem olvasás közben kötözködni, csak olvastam, és kuncogtam magamban. Ezt nyomtatott formában szeretném megvenni kisfiamnak!

 3. Humoros, groteszk és formabontó is egyszerre. Magam sem tudom eldönteni, milyen korosztálynak szántad, én mindenesetre jól szórakoztam. Gyanítom, hogy nem minden humorelem működne a gyerekeknél, ettől eltekintve szerintem helye lehet a könyvespolcokon. Gratulálok!

 4. FANTASZTIKUS!!! 😀 Imádtam!!! Humoros, vicces, tréfás… 😀 Nagyon jó! 😀 Az idei mesékből ez tetszik eddig a legjobban. Odáig vagyok érte! 😀
  (Megjegyzés: Zoknisark állatvilágába Medve Úr nem számít bele?)

 5. Napi hagyomány szerint este megnyitottam a kiadó oldalát. Váratlan dolog történt velem, szembetalálkoztam a nevemmel és az értékelésekkel. Köszönöm mindannyiótoknak!

  A mese bemutatkozó részével találkozhattok. A kalandok csak ezután kezdődnek. Korakamasz korosztálynak szántam, 11-12 éveseknek.
  A mese szerves része az képi világa (az illusztrációk, amit készítettem feldobja és csavar a hangulatán). Remélem, lesz esélyem megmutatni.
  Foltos úr besorolását tekintve olyan, mint Mr Bean alvómedvéje, ezért nem soroltam az állatvilágba.

 6. Kedves Andi!
  Gratulálok, nagyon szépen írsz, lendületes, vicces is, anyukaként azonban már a negyedik sor táján azon kezdtem tanakodni, vajon melyik korosztálynak szólhat ez a mese? A kicsik nem biztos, hogy értenék a humorát, ráadásul az elején a statisztika, klíma, politika, kultúrális örökség szavaknál valószínűleg folyton meg kéne állni elmagyarázni, mik is ezek. Kicsit a Shrek jutott közben eszembe, hogy az is mesének készült, a poénok és felnőtt filmekre való célozgatások miatt viszont mégis inkább az anyukák-apukák filmje lett. Mindezektől függetlenül gratulálok a kikerüléshez, és sok sikert kívánok neked a továbbiakban! 🙂

 7. Ezt a történetet inkább „gyermeklelkű”-felnőtteknek tudnám elképzelni. Nemcsak a sok idegenszó miatt nem értenék a kicsik. Szerintem sok benne a rejtett, mögöttes üzenet, humor, amit a fiatalabb korosztály ill. az aprónép nem tud felfogni, „lefordítani”. Egyrészt viccesnek találom a mesét, másrészt talán már sok is egy kicsit a tréfa, az átvitt értelmű mondanivaló. Újságban, magazinban, internetes oldalakon szívesen olvasnék időnként egy-egy ilyen sztorit, ugyanakkor könyv formájában nem tudom elképzelni, hogy felkeltse az érdeklődésemet annyira, hogy megvegyem.

 8. Kedves Andi!
  Profi humor és ravaszul beépített társadalmi-politikai irónia, ráadásul a mai tizenegy körüliek már simán kifejtik nekem, hogy a politikusoknak mit kellene tenniük (nyilván a szüleik vagy a média visszhangjaként), és közel sem biztos, hogy nem értenék a kifejezéseket DE akkor tényleg fura a „szájbarágós” mesélés.
  Még a többiek véleményének megismerése előtt a rádiókabaré jutott eszembe, ahol számtalan mesét átírtak vicces, aktuál-témára, szóval én is inkább humorkedvelő felnőtteknek tudnám elképzelni. Persze elképzelhető, hogy közelíteni lehet a tartalmat a stílussal és nyelvezettel, és akkor mehet az általad gondolt korosztálynak. Ez csak egy kis ötletelés volt 🙂 Ami engem illet, háromszor annyi idős vagyok, mint a tervezett célcsoportod, és én nagyon élveztem 🙂 Gratulálok!

 9. Teszteltem a célközönséget (kilenc éves könyvmoly fiamat). Egy problémát tudott a végén felvetni: „Ennyi? Hol a harmadik fejezet?” Az audenciára rákérdezett, de mivel ezzel Pöttömmaszat sem volt tisztában, ezt megtudjuk a szövegből. A statisztikusok jelentésén nemes egyszerűséggel átlépett nem okozott neki törést a történet megértése során. Nagyon tetszett neki. Az alkoholos filccel rajzolt nyíl a falon, Pöttömmaszat térhódítása, a titkosított adat és a Sárkány Rt. hangosan megnevettette. 🙂 Tényleg csak a folytatást hiányolja.

 10. Kedves Noémi! Köszönöm a tesztelést:)) Nekem egy három éves közönség áll a rendelkezésemre, de ő csupán a rajzokat tudta értékelni, amit most nem láttok. Nagyon jó érzés, hogy célba talált a fiadnál a történet és a humora. Biztos, hogy élvezné a folytatást, ahol Pöttömmaszat kitanulja a Tündérkeresztanyaságot:) Nem könnyű szakma.

 11. Zoknisark és Pöttömmaszat világa megfogott.Kiváncsian várom a történet folytatását. Élvezem a mű stílusát és a humorát.

 12. Kedves Erzsi! Örülök, hogy tetszett! Vigyázat! Olvasás közben előfordulhatnak mellékhatások: fül felé ívelő száj, leküzdhetetlen nevetésinger 🙂

 13. Kedves Andi!

  Köszönöm az élményt! 😀 Fantasztikus a humorod, nagyon jól mulattam. Amint megjelenik nyomtatásban, egy vevőre, már biztosan számíthatsz! 😉
  Gratulálok a továbbjutáshoz és sok sikert a továbbiakban!

 14. Élvezetes, humoros mese, ami azért görbe tükröt is tart elénk. A felfelé görbülő száj kipipálva, szívesen olvasnám tovább. 🙂

 15. Kedves Andrea!

  Gratulálok a kikerüléshez! 🙂

  Egyszerűen imádom a mesédet, többször is elolvastam, illetve felolvastam az öcséimnek. Mindhárman odavoltak érte (4,10 és 14 évesek) szóval működik az összes elem és a humor, ami benne van.

  Nekem személy szerint ez lett a kedvenc mesém, nyomtatásban szeretném a magaménak tudni, szóval szorítok!! 😀

 16. Kedves Tina,
  Nagyon jó hír! Az különösen, hogy a 4 éves öcséd is érti. Reméltem, hogy a történet humora elkap és magával ránt kortalanul. Drukkolok, hogy mindannyian megismerhessétek a történetet.

 17. Kedves Andrea!

  Igaz, hogy a műved nem jutott tovább, de ha bétára, vagy csak egy lelkes olvasó véleményére lenne szükséged, akkor mindenképpen szólj! 🙂

  Nagyon nagyon sajnálom, hogy kiestél, én nagyon hiszek Pöttömmaszat sikerében, szóval azért még drukkolok! (Szavazatok alapján hátha sikerül.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük