Zoey Sonnent: Sententia – 1.

Már csak néhány lépés választ el a csaknem mennyezetig érő, súlyos, szárnyas ajtótól. Tudom mi vár rám az ajtó mögött, azt is tudom, hogy nem kell tartanom semmitől – egyelőre.

Kaptam egy kis haladékot.

Az ajtó két oldalán velem egykorú fiatal fiúk állnak. Együtt nőttünk fel, gyakorlatilag tejtestvérekként, jól ismerjük egymást, most mégis feszesen állnak az ajtó mellett díszes gúnyában, fapofával.

Mérhetetlenül jól esne, ha most bátorítóan rám mosolyognának, vagy legalább loppal kacsintanának egyet, de még azzal is beérném, ha legalább rám néznének.

Persze nem teszik meg, dacosan merednek a semmibe.

Nem értenek meg. Elfelejtik, hogy a szabadságnál nagyobb hatalom, értékesebb kincs nem létezik, és ők rendelkeznek ezzel, én azonban megfosztattam ettől, csupán azért, mert a király egyetlen sarjának születtem, míg őket nem sújtotta ily módon a balszerencse. Éppen ezért ők szabadon megválaszthatják, hogy kivel óhajtják összekötni az életüket, hovatovább azt is, hogy mely napon. Nekik nem a király és tanácsa mondja meg, hogy kivel, és legfőképp, hogy mikor kell igába hajtani a fejüket. Az ő vállaikat legfeljebb az terheli, ha az elcsavart hajadon- és asszonyfejek miatt szikrázó szemű atyák és férjek okoznak múló kellemetlenséget.

Mérhetetlenül bosszant, hogy az udvar szolgálatába szegődött barátaim nem néznek az arcomra, csak cipőmet bámulják, vagy a vállam fölött a semmit.

Nemrég még azon versenyeztünk, hogy melyikünk képes gyorsabban a fa legmagasabb pontjára kúszni, ki mer gyorsabban vágtatni a lóval és ki meri átugratni a karámot, vagy az erdőben kidőlt fát.

Most pedig az arcom csak részben az elhatározás miatt tükröz elszántságot, a másik ok ennél jóval prózaibb. Az Atyám kérésére felöltött díszruhám meglehetősen súlyos szoknyarengeteggel komforttalanított viselet, komoly erőfeszítésembe telik magammal vonszolni. Elképzelem, ahogy belépek a trónterembe és a ruhaköltemény hangos recsegéssel lemállik rólam vagy, hogy a ruha ugyan rajtam marad, de a légszomjtól elkékülten rogyok össze a válogatott társaság előtt. Vágyakozón a kényelmes viseletnek számító hétköznapi ruházatomra gondolok, mely alkalmas egyéb tevékenységekre is, mint az egy helyben üldögélés. Felsóhajtok, vagyis inkább hörgök, mert a kínzóeszköznek is beillő fűző ennél többet nem enged, majd intek, hogy nyithatják az ajtót.

A szoros míderben és a rengeteg szoknyában nem érzem magam fenségesen, azonban a külsőm minden bizonnyal fenséges, hiszen a trónteremben várakozó férfiak egyszerre maradnak csendben egy pillanatra, amikor belépek közéjük.

 *

Immáron másodszorra gyűlik össze a környéken élő ifjú és korosabb, nemes és kevésbé nemes, de hősi életű, vagy elkényeztetett férfiember a kegyeimért, és azon nem elhanyagolható indokból, hogy megszerezzék Nemurhya trónját az oldalamon.

Első körben mindet kikosaraztam. Az ok roppant kézenfekvő: nem akarok férjhez menni. Legalábbis most nem, és így különösképpen nem.

Meron király azonban ragaszkodik hozzá, hogy sürgősen vessem alá magam az akaratának, ugyanis a trónt ideje átvennem tőle, de a törvények szerint csak akkor nyílik erre mód, ha megházasodom. Az értelmetlen szigor elsősorban nem hőn szeretett felmenőmtől származik, hanem az általam kevéssé rajongott királyi tanácstól. Ellenérzéseim természetesek, hiszen ezek a talp- és tompornyalók próbálnak hatalomhoz jutni, azáltal, hogy engem nem tartanak többre egy üresfejű fruskánál, akivel kedvükre bábozhatnak.

Rengeteg összetűzésem volt már a királlyal a tanácsa miatt. Nem értem mi szüksége ezekre az alakoskodó, hatalomra ácsingózó, förtelmes lelkű emberfélékre.

Atyám mindig arra tanított engem, hogy az életet teljes erőbedobással érdemes csak élni, vagy sehogy. Igaz ez minden területére a létezésnek, köztük a szerelemre is, sőt arra csak igazán. Ezért nem értem, hogy miért próbál belekényszeríteni most egy olyan házasságba, ami nem a szerelmen és szabad akaraton alapul.

Jó atyámat és édesanyámat már gyerekként összeházasították hatalomvágyó eleik, őket azonban kedvelték az istenek, hiszen kivételes szépségű szerelem szövődött köztük, a nép pedig kedvelte őket.

A sors csúnya arculcsapása volt, hogy anyám belehalt a világra hozásom kínjaiba. A nép azonban csaknem két évtizede rendületlenül őrzi szeretett királynéjuk emlékét.

A férfiak sorfala között sétálva idézem fel az előző férjválasztó ceremóniát. Akkor Atyám mellett kellett ülnöm, és egyesével járultak elibénk az elkényeztetett kis királyfik és a félkarú-féllábú hős hadvezérek. Én meg folyvást csak mulattam magamban, hiszen roppant unalmas lett volna az esemény, ha arra figyelek, milyen fantáziátlan szövegekkel próbálnak meghódítani, így inkább igyekeztem kitalálni mi jár a páváskodó díszhímek fejében.

Természetesen eltökéltem, hogy nem választok közülük, hiszen egy igazi férfi nem jönne el egy ilyen lóvásár jellegű eseményre megalázni önmagát.

Az első sikertelen rabságba hajtási kísérlet után a tanács fellázadt, félő volt, hogy Atyám ellen fordulnak. Bár – megjegyzem – nem egy nagyhangú tanácsnok, élükön a főtanácsossal, Kharullal, reménykedett ilyen, számára kedvező fordulatban.

Ekkor lépett közbe az Anyakirálynő, a vén csataló nagymamám, akinek ilyen matróna korában is vágott az esze, és nem mellesleg az én pártomat fogta. Roppant rafinált módon juttatott némi haladékhoz.

Azzal a javaslattal állt elő, hogy tartsunk újabb ceremóniát, azonban most ne egyetlen párt válasszak, hanem két ifjú nyerjen kiválasztást, akikkel aztán elmehetek a néhány birodalommal távolabb található titokzatos varázslónő, Sentia kastélyához. Amely kastély arról híres, hogy a vívódó szerelmeseknek mutat utat. Segít eldönteni a két szeretett egyén közt őrlődő szerencsétleneknek, hogy kit kell választaniuk a holtig tartó boldogság eléréséért.

Hozzáteszem a királyi tanácsnokokat csak azzal lehetett rábírni az egyezmény elfogadására, hogy a kaland nem veszélytelen és nem teheti be a lábát a varázskastélyba más csak az általam választott két férfi és én.

Gondolatmenetemet Arg, az udvari bolond szakítja félbe, midőn becigánykerekezik a nyomomban. A ceremóniamester külleme meglehetősen különös. Az egyik lába rövidebb, mint a másik, ettől a kurta-furcsaságtól a járása döcögős, de ezt ritkán látni, mert gyakrabban jár kézen vagy cigánykeréken, mint lábon. Egy normál magasságú embernek nagyjából a derekáig ér, kárpótlásul viszont színizom mindenütt. Haja gyapotszerű és kiskacsa-sárga, igazából test szerte ez a nem túl férfias pihe-puha szőrzet fedi. Hangja pedig recsegős. Valójában olyan az egész lény, mintha egy tündeszép szőke leány és egy ragadozó macskaféle állat nászából fogant volna.

A manó felrikkant:

–       Együgyű lovagok, barbár daliák! Eljövétek mind, azt hívén, hogy könnyedén birodalmamra tehetitek kérges mancsotok! – kiabál, majd gurgulázva nevet a hallgatóság hökkenetén – De csúful orcátokra estek majd’ mindannyian, csak figyeljetek!

Miközben hangjával betölti a teret, igyekezik ugyanezt tenni apró termetével is.

–       Királykisasszonyunk, Teira kényes úrinő – affektálja Arg – különleges ízlést adományozott neki a sors, de ízlése bár nem mindennapi, étvágya mégis túlszárnyalja – ível fel repedt-rekedt hangja, miközben hol kézen, hol lábon jár kel körülöttem.

Eközben én komótosan ballagok a férfiak sorfala között, abban a hiú reményben, hogy talán mégis akad olyan férfi az egybegyűltek között, aki valamilyen oknál fogva kiemelkedik a többi közül.

–       Vigyázz, te! – mordulok a törpére a csúfolkodása miatt – lovam után kötlek, és addig húzlak a porban, míg el nem kopik széles e jókedved.

–       Ó, igen, el is felejtettem szólani róla, hogy meglehetősen harcias a menyecske, kemény munka lesz betörni őt – hahotázik bátran a manó, hiszen pontosan tudja, hogy sem a király, sem én nem bántanám őt szemtelenségéért, hiszen éppen csípős nyelve és fertőző életvidámsága miatt tartjuk a magunk közelében.

–       E nemes hölgy étvágyánál tartottunk imént – folytatja az ugri-bugri törpe, majd megtorpan, rosszallóan csóválja fejét és még feltartott mutatóujját is ide-oda ingatja felháborodásának szemléltetése végett: Nos, uraim nem lóvásár ez, nem kell a fogakat villogtatni – rikkantja gúnyondárosan, mivel a férfitársaság sokat próbált-sokat látott zöme élénk vigyorgásba kezdett, ugyanis az étvágyamra tett megjegyzések igencsak csiklandották a fantáziájukat.

A szerényebbek csupán kacsintgattak, a bátrak, sőt vakmerők ajánlatokat is tettek. A törpe ezen fricskájára azonban a hős daliák és elkényeztetett ficsúrok morgolódni és mozgolódni kezdenek. Némelyik kilátásba helyezi, hogy kettétöri és elfogyasztja vacsora gyanánt a manót, hisz úgyis hasonlít inkább állatra, mint emberre.

Ekkor Arg tüstént bevonul a szoknyám redői közé, és onnan kiáltozza következő strófáját:

–       Úrnőnk nem éri be egyetlen férfival, két daliát óhajt kiválasztani – a kijelentést egyöntetű felhördülés, majd döbbent csend követi.

A ceremóniamester nyomban kihasználja a morajban beállt szünetet és immár előbújva a szoknyám jótékony takarásából, folytatja mondókáját a lehető legvészjóslóbb hangján:

–       Ne gondolják az urak, hogy kiválasztásuktól fogva örömmámor veszi kezdetét számukra. Onnantól jön a kaland! Hercegkisasszonyunkat el kell kísérni a két nyomorultnak a távoli Sentia varázslónő kastélyába. Ahol is próbák egész sorát kell kiállani, melynek végeztével kiderül, hogy ki az a szerencsés túlélő, vagy győztes, aki egyedül lehet méltó eme fenséges dombok és völgyek birtoklására – fuvolázza Arg, miközben testem domborulatai előtt lengeti karját, jelezvén, hogy nem otthonunk mesés tájaira célzott az imént.

Eme gesztusa miatt figyelmeztetően toppantok a mérsékelt magasságú, ám mértéktelenül vidám törpe felé, mire ő földig hajol előttem, majd mindenki döbbenetére beáll a kiválasztásra váró férfiak sorfalába.

A daliák erre irgalmatlan hahotában törnek ki, és roppant bántó sértéseket vagdalnak Arg felé, a küllemével, a termetével és észbeli képességeivel kapcsolatban.

Arg persze nem vesz róluk tudomást, csak áll megfeszített vállakkal, büszkén bámul rám, egy hang nélkül, ami tőle felettébb szokatlan.

Meghatódom a törpe ragaszkodása és bátorsága láttán, egy pillanatig azon mélázom, hogy hiszen az előbb fohászkodtam, hogy legyen az összegyűlt férfiak között, aki valamilyen módon megdobogtatja a szívem, végül odalépek hozzá, homlokon csókolom, és a fülébe súgom:

–       Kérlek vigyázz apára, míg visszatérek – majd tovább lépek.

Még egyszer végig söprök tekintetemmel az összegyűlt társaságon, a király szemébe nézek, ő bátorító gesztus kíséretében rám mosolyog. Félig meddig csúfondárosan pukedlizek egyet felé, majd olyat teszek, ami ismét megbotránkozást kelt az egybegyűltek között:

Behunyom a szemem, kitárom karjaimat, és tengelyem körül pördülök néhányat. Kissé kótyagos fejjel megállok, és kinyitom a szemem. A két karom egy-egy ifjúra mutat.

–       Nos, eme két ifjút választottam – jelentem ki határozottan. Meron király van ellenvetésed? – kérdezem apámat.

–       Nincsen – feleli jóatyám arcán fanyar félmosollyal, amiből nem tudom biztosan, hogy értékeli-e fricskámat, vagy nem éppen kedvére való, hogy a királyi tanács orra alá dörgölöm a magam módján, hogy milyennyire játéknak tartom a szigorú törvényeiket.

–       Milyen néven szólíthatlak? – fordulok az egyik férfiúhoz, akinek daliás termete minden bizonnyal megremegtetett már egynéhány asszonyi szívet.

Termetéhez arányosan kimunkált izomzat dukál. Hosszú haja csimbókosan, loncsosan, bőrszalaggal összefogva verdesi hátát. Arca szögletes, kiugró álla párkányszerű, szeme mélyen ülő, apró, fekete. Homloka jelentéktelen, szemöldöke a hajával egyező színű, egyenes, csaknem összefüggő, orra görbe, mint a sas csőre, szája színtelen, de dús. Arcán és teste minden látható felületén éktelenkedő kisebb-nagyobb hegek hirdetik, hogy ő bizony harcos a javából. Öltözéke is harcos benyomását erősíti, súlyos vértek védik mellkasát, combját és ágyékát, de még a karját és a térdét is. Derekán kard lóg, de nem ez az egyetlen fegyvere, több kisebb hajítókés is erősíti önbizalmát.

–       Shoren vagyok, számkivetett harcos herceg, és biztos lehetsz benne hercegnőm, hogy nem kell ahhoz idegen tájakat bejárnod és egy kotnyeles banya segítségét kérned, hogy megbizonyosodhass arról, hogy én vagyok a megfelelő férfi számodra – dörmögi a magabiztos dalia, miközben az ágyékába markol és durván felröhög.

A jelenlévők között szórványos kacarászás fut végig, értékelendő a férfias szellemességet.

–       Minden bizonnyal több férfiasság van benned, ami megfoghat engem, mint pusztán az ágyékod, – vetem oda neki félvállról – ha mégsem, akkor tényleg semmi szükség, hogy vállald a hosszú út kockázatait. Tehát gyorsan döntsd el, herceg, szándékodban áll-e elkísérni utamra?

–       Ejha, de felvágták a kisasszony nyelvét, – hökken meg Shoren – no, de sebaj, az a ló a legengedelmesebb, amit magunknak törünk be, természetesen elkísérlek –fűzi hozzá.

Elégedetten nyugtázom meghökkenését is, és természetesen döntését is, ennek ellenére érzem, hogy iménti megnyilvánulásával nem válik majd keblencemmé a számkivetett.

A másik ifjúhoz fordulok, és őt is szemrevételezem, mielőtt nevét tudakolom.

Shoren tükörképének a legkevésbé sem számított, sőt. Bár termetre nem sokban maradt el a harcos hercegtől, külleme minden egyéb tekintetben az ellentéte volt. Bőre sima, fehér és harci sérülésektől mentes, haja szőke, mindössze az álláig ér és lágy hullámokban keretezi arcát. Vonásai líraiak, mint egy költemény. Orra egyenes, szeme világoskék, szája cakkos és piros, ám keskeny. Homloka magas, járomcsontja szépen ívelt, álla hegyes. Nem süt róla a nyers férfiasság, mint Shorenről. Öltözéke férfias ugyan, de nem oly hivalkodón, mint számkivetett társáé. Vértjei szépen megmunkált, míves darabok, nadrágja és csizmája puha, fekete bőrből készült, inge hófehér vászon. Az ő derekát is díszíti kard, olyasféle, amivel én is gyakorolni szoktam, könnyű, mozgékony penge, díszes markolattal.

–       Milyen névvel illethetünk Téged? – kérdezem a mustra végén a nemes küllemű férfit.

–       Solon vagyok, hercegnő – biccent felém – a szomszédos királyságból, és megtiszteltetés, hogy elkísérhetlek utadon – teszi hozzá enyhén behízelgő modorban.

–       Köszönöm, Solon – biccentek udvariasan másik kísérőm felé.

–       Köszönöm a férfiaknak, hogy ismét egybegyűltek a kedvemért – fordulok a hoppon maradt kérők felé – Meron király természetesen kárpótlásul, vendégül látja Önöket egy lakomára. Kérem, fáradjanak át a másik terembe, ahol a terített asztal már várja, hogy elfoglalják – invitálom a zúgolódó és csalódott tömeget, a betanult ceremónia szerint.

Unottságomat legfeljebb apám veheti észre.

Arg ismét lendületben van: cigánykerekezve, kurjongatva tereli a népet és közben roppant cselesen szórakoztatja is őket, hogy elejét vegye az esetleges megtorlási szándéknak.

A lakoma teremben lengén öltözött, ám elfátyolozott arcú táncos lányok tekergetik a csípőjüket, szintén kedélyjavítás céljából.

–       Mi hárman pedig a lakoma után indulunk. Dharma, a királyi tanács által kijelölt kivénhedt hadvezér kísér minket utunkon. Azt javaslom, fogadjátok el a meghívást, mert utána nem tudom mikor lesz lehetőségünk újra ilyen kellemes körülmények között, ilyen bőséges lakoma elfogyasztására – fordulok Shorenhez és Solonhoz.

Nem kell őket sokáig nógatni. Gyorsan a többiek után indulnak, így én végre rohanhatok átöltözni a szobámba.

 

*

A szobámban a nagymamám vár egy csomag társaságában.

–       Mi járatban az anyakirálynő? – kérdezem könnyednek szánt hangon, de tudom előre, hogy szívfacsargató búcsú veszi kezdetét hamarosan.

–       Ne csúfolódj – kéri a vénségében is fenséges külsejű mamó – hoztam neked valamit, ami régen az enyém volt, aztán anyádnak adtam, és most az ő tiszte lenne átadni neked, de sajnos neki nem áll módjában, így be kell érned velem.

Kíváncsian figyelek rá, amikor kibontja a fura kendőbe bugyolált csomagot. A kupacból előkerül egy öltözék minden kelléke, amely szakasztott mása a birodalmunk jelképeinek számító harcos királynőkről mintázott szobrok viseletének.

Elképedten lesem a ruhadarabok különleges szabásmódját, trükkös módon felvértezett részeit, a különleges, finom szattyánbőr anyagát.

–       Mint azt te is tudod, birodalmunkat két folyó határolja, melyek egymásba torkollnak, mielőtt a tengerbe ömlenének – szól a nagyi. – A két folyó találkozásához építettek várat az őseink. A folyóknak és a többi természetes adottságnak köszönhetően a mi vidékünk több volt, mint élhető. Ez gyakran csábította a környező és távolabbi hadurakat és királyokat arra, hogy megkíséreljék elbitorolni a területet. A legendák szerint a folyók azonban mindig a segítségünkre siettek, mintha védelmeznék a partjain élőket, rengeteg katonát veszejtettek el a támadó seregekből. Mivel a két harcos folyó számlálhatatlan férfi életét követelte, a helyiek, hogy kifejezzék hálájukat és tiszteletüket két gyönyörű női nevet ajándékoztak nekik. Így lett a két folyó neve Thecla és Serena.

–       Hajdan élt itt egy testvérpár – folytatja – akik kiemelkedő tehetségű szobrászok voltak, és elhatározták, hogy egy különösen véres háborúskodás után, amit nagy nehézségek árán éltek csak túl, életük fő műveként készítenek egy-egy hatalmas szobrot a két folyóból kimeredő sziklákból. Rengeteget dolgoztak, mire megvalósították a képzeletükben élő képet. A két folyót megszemélyesítő harcos királynők lettek birodalmunk jelképei.

Kislány koromban számlálhatatlan sokszor hallottam a harcos folyók királynőiről szóló meséket és most is szívesen hallgatom az elvarázsoló történetet. Ráadásul érzem, hogy nagyanyám előszeretettel meséli el újra meg újra múltunk eme meghatározó történetét. Ahogyan hajdan, most is belesajdul a szívem, ha a szobrász testvérpár kitartására gondolok, amivel a két hatalmas sziklába életet leheltek. Kitekintek az ablakon, ahonnan mindkét szobrot látni. A szoborhölgyeknek földig omló, dús indákból álló hajuk van, melyek a nőalakok termetéhez képest apró férfiakat fojtogatnak, kötnek gúzsba, szúrnak szíven. A ruházatuk harcosokhoz méltó öltözék. Az oldalt fűzős nadrágon, a térd fölé érő csizmán és a combtőig érő mellényen gyönyörű mintázatú vértek vannak. A csuklótól a felkarjukig is vértek borítják őket, ezen kívül a dúsan hullámzó fürtjeiket egy homlokpánt szorítja le. Az arcuk földöntúli szépségű és roppant fenséges a kinézetük.

–       Erre az öltözékre már nagyon hosszú ideje nem volt szükség. Amióta te élsz, nem volt háború földünkön. Tudnod kell, hogy hajdan én is részt vettem a vár védelmében, jól harcoltam, egy kitűnő tehetségű zsoldos katona tanított meg mindenre, amit tudnom érdemes – mondja a nagyi – a szerelemre is. – Teszi még hozzá csendesen.

–       De hát a nagyapa nem volt zsoldos, mielőtt király lett, vagy igen? – kérdezem megdöbbenve.

–       Nem, nagyapádhoz később mentem hozzá, de ne fecsegjünk a múltról, nincs rá idő. Ne feledd, amit a lelkedre kötöttem. Mindenképpen el kell jutnod Sentia kastélyába, ne törődj semmi mással. Ahogy közeledtek majd a kastélyhoz lesznek, akik le akarnak beszélni arról, hogy belépj oda, de semmiképpen se gondold meg magad. Ez a kaland lehet szabadulásod kulcsa. És természetesen nem a két kiválasztott ismeretlenre gondolok. Tudom, hogy nem kedveled őket, és nem hiszem, hogy az út során bármelyikükbe is beleszeretnél. Ha mégis, akkor még könnyebb helyzetben leszel, de ha nem akkor se búsulj, Sentia kastélya különös dolgokat rejt.

–       Milyen különös dolgokat? Miért beszélsz ilyen ködösen?

–       Te csak azzal törődj, hogy eljuss a kastélyba, ha valóban meg akarsz szabadulni a Király és tanácsa által rád kényszerített kötelességtől.

–       Tudod jól, hogy nem egy kényszerházasság az életcélom, mellesleg az uralkodás gondolata sem tölt el visszafojthatatlan vágyakozással.

–       Vedd fel a ruhát – vált témát koros ősöm – aztán csatold fel a kardot is, amely szintén enyém volt olyan réges-régen, hogy arra már talán én sem emlékszem. A köpeny, amely az öltözékhez tartozik, jó szolgálatot fog tenni még, és a gyűrű sem közönséges gyűrű, de majd mindenre rájössz magadtól. A hajtűket is használhatod még harcban is, ha úgy adódik. Na, eredj! – Bocsát el az agg felmenő.

Áhítattal érek a csodálatos holmikhoz, aztán gyorsan magamra kapdosom őket. Minden egyes ruhadarabon látszik, hogy nagy műgonddal készült, és olyan különlegesen könnyű, hogy a mázsás szoknyarengeteg után úgy érzem magam benne, mintha lebegnék.

–       Mutasd, mit tudsz a karddal, atyád rendesen kitaníttatott a használatából? – kérdezi a nagyanyó.

Kezembe fogom a kard gyönyörűen megmunkált markolatát, és rögtön valami kellemes bizsergést vélek végigfutni a karomon, mintha a kard erővel töltene fel. Bemutatok néhány mozdulatot, majd hozzáfűzöm:

–       Nem kell féltened, meg tudom védeni magam, ha úgy adódik.

Elégedetten bólint, majd lehúz magához és homlokon csókol.

–       Az átkozott bohóctársaság, a királyi tanács által kijelölt kísérőtökkel légy nagyon óvatos, Dharma sosem tetszett nekem, olyan alamuszi képe van, egy percre se bízz benne – ezekkel a szavakkal bocsát utamra.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 7.0/10 (20 votes cast)
20 hozzászólás Szólj hozzá
 1. És Merida utóda útnak indult…:-) Hangulatos,érdekes részlet. Néhány stílustörö részletnél akadtam csak meg: komforttalanított,elsö körben – ezek nekem kissé kilógtak a szövegöl. Az elsö pasi (Shoron?) szerintem nem válaszolt volna így vissza egy királylánynak,amit mondott, az legalábbis felségsértés…Amúgy gratula, élvezettel olvastam.

 2. Az írás mondati szinten nem a legtökéletesebb, és ennek a hatása megjelenik az egész szemelvényben. Az írott szöveg nem lesz választékosabb, ha körülményesen fogalmazzuk meg a gondolatokat; viszont csapdába ejt, mert eltakarja a lényeget: a mondanivalót.
  „Együtt nőttünk fel, gyakorlatilag tejtestvérekként, jól ismerjük egymást, most mégis feszesen állnak az ajtó mellett díszes gúnyában, fapofával.”
  Ez úgy hangzik, mintha a közös gyerekkor a feszes tartással állna ellentétben, de később láthatjuk, nem ebből fakadnak az ifjú panaszai. Az is kiderül – bár ebben még mindig nem vagyok biztos –, hogy az együttes felnövés különnemű ifjakra vonatkozik, és ez bekezdéseken keresztül zavar a tartalom megértésében. Ez egyébként az E/1 csapdája. Valahogy tudatni kellene, hogy az elbeszélő a király lánya, és nem egy később megismerhető királyfi, aki valamilyen fura divat miatt szoknyát hord. (Ehhez szükségtelen a fantasy világában járnunk, a díszes férfiruhák szoknyaszerűek voltak a középkorban, de mivel olyan világot építünk a regényben, amilyet akarunk, az olvasóval tudatni kell, miről beszélünk.)
  A következő mondat kertelés nélkül egyszerűen túl bonyolult:
  „Immáron másodszorra gyűlik össze a környéken élő ifjú és korosabb, nemes és kevésbé nemes, de hősi életű, vagy elkényeztetett férfiember a kegyeimért, és azon nem elhanyagolható indokból, hogy megszerezzék Nemurhya trónját az oldalamon.” Nem a sokszorosan összetett mondattal bajlódom, hanem az egymásba ékelődő viszonyítások mögé rejtett alannyal, állítmánnyal.
  Egy további példa:
  „Kérem, fáradjanak át a másik terembe, ahol a terített asztal már várja, hogy elfoglalják.”
  Ez nyelvtanilag kifogástalan, de jelzi a szövegre általában jellemző bonyolultságot. Kis értelmi zűrt is hordoz magában, hiszen várhatóan nem ugrálnak majd az asztalon a lovagok, hanem a székeket foglalják el, de a kép is zavaros, hiszen az asztal nem egy elfoglalni való vár, hanem az ebéd egyik fontos kelléke.
  A következő mondatból sem tudom, hogy a félreérthető mondat, vagy a téves gondolat született-e korábban.
  „hogy elejét vegye az esetleges megtorlási szándéknak.”
  Miféle megtorlás? Ha van ilyen szándék, akkor az olvasó kíváncsi rá.
  Számomra nehezen elfogadható, hogy az udvari bolond azonos a ceremóniamesterrel, ez két külön tisztség, más-más feladattal.
  Elolvasás után az a bajom, hogy nem tudtam eldönteni, maga a történet érdekelne-e. Egyszerűbb mondatok meggyőzőbbek lennének, és talán a történet logikáját is jobban megvilágítanák.

 3. hm, érdekesnek ígérkező fentezi-történet, az első néhány bekezdésnél azt gondoltam, hogy a fiatalabb korosztályhoz és azon belül is a fiúkhoz fog szólni (12-15 évesek).
  de aztán minden átmenet nélkül megtudtam, hogy a beszélő 20 éves és nő.

  ez, mint alapinformáció, valahogyan elsikkadt és nem a megfelelő módon és időben lett velem, olvasóval közölve.
  hasonlóképpen voltam bajban a szobrok és egyéb történelmi elemek leírásával. túl nagy adagokban érkezett az infó.
  a ruhák leírása szintén szemléletes, de egészen hiteltelen, hogy amíg felvesz egy ruhadarabot és átsiklik a karja az anyagon, addig leállna hosszan filozofálni az anyag minőségén.
  sőt továbbmegyek: van egy olyan érzésem, hogy az író, aki egyébként burjánzó fantáziával megáldott fiatal tehetség, eredetileg közeli e/3-ban írta meg a történetet és utólag dolgozta át e/1-be.
  persze simán tévedhetek is 😀

  zavartak a hasonló nevek: Shoren, Solon, Meron…

  feleslegesnek éreztem néhány mesterkélt megfogalmazást: „tekergetik a csípőjüket, szintén kedélyjavítás céljából.”
  a főhős, a kissé fiúsan rakoncátlan lány, van neki saját, egyedi hangja – az író hagyja őt beszélni, ne erőltesse. 🙂

  mellékesen jegyzem meg, olykor látok ilyet bétázandó művekben, hogy a főhős (bocsánat, az ÍRÓ) így utal a nagymamára, az anyakirálynőre, akinek ráadásul neve is van, hogy „koros ősöm, agg felmenő”. látszik, hogy szóismétlést akar elkerülni, de pont ezzel hívja fel a figyelmet a saját problémájára és teszi modorossá, nehézkessé a szöveget.

 4. Rengeteg különböző mai és régebbi mese és történet jutott eszembe olvasás közben (Merida, Gyűrűk Ura a szobrokkal, Fantaghiro, Graceling, stb.) De ezzel nincs gond, mert ügyesen beledolgoztad.
  Viszont a stílus ahelyett, hogy pluszt adott volna a műhöz, valami újdonságot, a végére engem inkább fárasztott. Elveszett a nyelvezet, és a nyakatekert mondatok mögött a történet. Nincs kibontva a főhős. Legalábbis eddig nem láttam tőle semmi olyat, amivel azonosulni tudnék. A két kiválasztott férfi csak egy-egy típust képvisel, mint ahogy a többi mellékszereplőd is. Ha ez volt a célod vele, akkor nem szóltam. 🙂
  A címből egyébként egész más fajta történetre gondoltam, mint ami kibontakozni látszik.
  A történetben látok fantáziát, de a hordozó miatt, amivel átadtad, nem biztos hogy hosszú távon élvezni tudnám.

 5. Franciska, milyen jól megfogalmaztad, amit végig én is éreztem. Mintha a lány gúzsba lenne kötve, beerőltetve egy szerepbe, amiből egyfolytában ki akar törni, és ettől olyan mesterkélté válik a figura.

 6. Ma reggel, amikor bekapcsoltam a gépet és megláttam, hogy az én részletem került fel, nagyon boldog lettem, és elkezdtem szorongani, hogy vajon mit fogtok hozzá szólni.
  Először is mindenkinek köszönöm, aki elolvasta és véleményezte!

  Noémi:
  Először nem tudtam mire vélni az első mondatodat. „És Merida utóda útnak indult…” Számomra a Merida szó csupán egy kerékpár márkát jelent, aztán lejjebb láttam, hogy Bogi is emleget hasonlóságot. Nos, talán elhiszitek nekem, hogy valóban nem ismertem ezt a történetet. Mindenesetre köszönöm a kedves szavakat. 

  Attila:
  Eredetileg ez a mondat így szerepelt: „Elfelejtik, hogy a szabadságnál nagyobb hatalom, értékesebb kincs nem létezik, és ők rendelkeznek ezzel, én azonban megfosztattam ettől, csupán azért, mert a király egyetlen leányának születtem, míg őket nem sújtotta ily módon a balszerencse.” Később írtam át, direkt azzal a szándékkal, hogy talán így izgalmasabb lesz, hogy a főszereplő milyen nemű egyáltalán. Úgy tűnik rosszul döntöttem, hiszen Franciska is kiemelte hibaként.
  A másik megjegyzésed, amire szeretnék reagálni az asztalfoglalással kapcsolatos. Valószínűleg azért írtam így, mert étteremben is szokás asztalt foglalni, de belátom, hogy írhattam volna célszerűbben is, mondjuk így: „Kérem, fáradjanak át a másik terembe, ahol a terített asztal már várja, Önöket.”

  Franciska:
  Neked is ugyanazt tudom reagálni a főszereplő nemével kapcsolatban, amit Attilának. Valószínűleg nem kellett volna utólag belenyúlnom a szövegbe.
  Ezt írod egy helyen kritikaként: „a ruhák leírása szintén szemléletes, de egészen hiteltelen, hogy amíg felvesz egy ruhadarabot és átsiklik a karja az anyagon, addig leállna hosszan filozofálni az anyag minőségén.”
  A szövegben szó sincs még öltözésről, amikor megállapítja, hogy milyen az anyag tapintása, csak később kapkodja magára a ruhákat.
  Az egész regényt E/1-ben írtam az elejétől a végéig, nem történt átdolgozás.
  Nagyon jól esik a dicséret, és nem csak a tehetséges jelző legyezgeti a hiúságomat, de a fiatal is. 
  „a főhős, a kissé fiúsan rakoncátlan lány, van neki saját, egyedi hangja – az író hagyja őt beszélni, ne erőltesse”
  Erre azt tudom reagálni, hogy a történet előrehaladtával ennek a kívánalomnak szerintem megfelelek. 
  „mellékesen jegyzem meg, olykor látok ilyet bétázandó művekben, hogy a főhős (bocsánat, az ÍRÓ) így utal a nagymamára, az anyakirálynőre, akinek ráadásul neve is van, hogy “koros ősöm, agg felmenő”. látszik, hogy szóismétlést akar elkerülni, de pont ezzel hívja fel a figyelmet a saját problémájára és teszi modorossá, nehézkessé a szöveget.”
  Ezzel kapcsolatban kérdezni szeretnék: Ezek szerint azt javasolod, hogy inkább legyen egy bekezdésben 3-szor ugyanaz a szó, mint inkább a szinonimák? Ráadásul a felkerült részletben még nem jelenik meg a Nagymama neve, csak a regény vége felé derül ki, hogy mi a neve, nem véletlenül.

  Bogi:
  A felsorolt művek közel csupán a Gyűrűk Urát ismerem (nem alulműveltségemet igyekszem fitogtatni, csak szeretném megjegyezni, hogy nem ezek alapján írtam).
  A főhős, ahogyan a két férfi jelleme is a regényben folyamatosan bontakozik ki. Az, ahogyan a két férfit látja Teira szintén nem véletlen, hiszen akkor látja őket először, és első látásra ilyen benyomása van róluk. Később árnyalódnak a viszonyok és a jellemek is, ahogyan ismerkednek és átélnek ezt-azt.

  Köszönöm szépen a véleményeket!

 7. Kedves Zoey Sonnent!
  Kedvtelve olvastam a részletedet, elszórakoztatott a stílusod, megmosolyogtam a cinizmusodat.
  Ennek ellenére látom, hogy túlbonyolítod a mondatokat, és talán furcsa, hogy a tetszésem mellett ezt mondom, de kicsit egyszerűsíteni kéne. Az anyakirálynőt például nem kéne furcsábbnál furcsább megnevezésekkel illetni. Általában azt javasolják, hogy egy szereplőt legfeljebb kétféleképpen nevezzünk. Például Shorent csak Shorennek és férfinak.
  A megteremtett világ kicsit zavaros volt. Az elején azt hittem, hogy fiú az elbeszélő. Ebben megerősített a fára mászós rész, meg ez is: „Az ajtó két oldalán velem egykorú fiatal fiúk állnak. Együtt nőttünk fel, gyakorlatilag tejtestvérekként…”
  A hercegnő elpanaszolja, hogy a király és a tanácsa mondja meg neki, hogy kivel kell összeházasodnia, aztán kiderül, hogy rengeteg férfi közül választhat, és még számkivetett is van köztük, aki egyébként olyan bunkón viselkedik, hogy a király helyében kivégeztetném, de legalább megbüntetném. Szerintem mindenképpen tisztázni kéne, hogy egy ilyen alak, hogy versenghet a hercegnő kegyeiért (egyébként én Shorennel vagyok 😀 Izgatnak az ilyen karakterek XD). A részlet végén pedig még az is kiderül, hogy a varázslónő kastélyában a hercegnőnek további lehetőségei vannak a párválasztásban.
  A nevek kicsit túl hasonlóak. A varázslónő neve és a latin cím is összecseng, persze ennek lehet, hogy oka van, csak még nem tudom.
  A hercegnő gondolatait látjuk, megismerünk múltbéli dolgokat, meg a status quót, ami nagyon jó, viszont hiányolom a környezet leírását. Egy-két mondatra szerintem mindenképpen szükség lenne a termekről, meg például a kilátásról, mert fura, hogy a harcos királynő szobráról elég részletes leírást készítesz, de a tájról gőzünk sincs.
  Nagyon ígéretesnek tartom a történetedet. Tetszenek a karakterek, a személyek külsejének leírása, a ruhák, a sztori. Sztem nagy rajongói táborod lesz (vagy már van :)).

 8. Kedves Zoey!
  Köszönöm a választ! Amíg olvastam volt egy ilyen gyanúm, de nem ébredtem fel. Ezeket a hibákat a saját munkáimban eléggé sűrűn viszontlátom. A következőt javaslom: (tapasztalatból) Amikor kiirtod a szóismétléseket és gyakran használt szavakat, nyugodtan dolgozhatsz gépiesen. Nekem is az a módszerem, csakhogy ne feledkezz meg soha a következő lépésről! Alaposan, minden mondatot megrágva újra végig kell olvasnod az egészet, és a beavatkozások következtében előállt koherenciazavarokat, szórendi hibákat helyre kell rakni. Egy létige kiszűrésénél nem elég, a „volt” helyére odaírni, hogy „tűnt (látszott…stb)” Adott esetben az egész összetett mondatot, de még akár a szomszédos mondatot is megbolygathatja a változtatás. Azt még elárulom, hogy az ilyenfajta cserék alkalmat adnak az embernek arra, hogy az egész szöveget feljavítsa. Már a csere alkalmával tanácsos végig elemezni a mondatot, és megláthatsz egy egész csomó hibát. A tilalmas szavak listáját pedig alaposan bővítsd ki! Nálam burjánzott a „kell, lehet, lenne, ami, aki” stb. Ezeket bizony nem cserélheted mindig gépiesen. Néha alaposan át kell formálni a mondatokat. (Főleg, ha a sok „hogy”-ot, főnévi igenevet és a határozószavakat akarod lapátra tenni.) Ez néha sok napnyi munkát ad az embernek, de ettől lesz gördülékeny a szöveg.
  Bocsánatot kérek! Kicsit többet írtam most le egyszerű kritikánál, igyekeztem a segítségedre lenni. (A fentiek értelmében ez így a helyes: Az egyszerű kritikánál bőségesebb magyarázattal, remélem, a segítségedre voltam.(A létigét meg majd máshol kerüljük ki.))
  Jó munkát kívánok!

 9. Kedves Reszisz!

  Köszönöm a biztató szavakat! Nagyon örülök, hogy tetszett a stílus és a történet is. A rajongótáboromról: egyelőre kimerül a férjemben, bár ő „hivatalból” a rajongóm, és nem kizárólag az írásom miatt. 🙂
  Remélem igazad lesz, és valóban népes rajongótáborra tesz szert a történetem.

 10. Attila:

  Az első hozzászólásod olyan volt, mintha a gyerekemre azt mondtad volna, hogy nem túl szép és nem is valami okos. Az utóbbi hozzászólásod meg olyan volt, mintha azt mondtad volna: kicsit meg kell fésülni, meg foglalkozni kell ezzel a gyerekkel és akkor szép is lehet meg okos is.
  Szóval köszönöm a javaslatokat, ezzel már többet tudok kezdeni. 🙂
  Egyébként én is érzem, hogy ahogyan haladtam előre a történettel úgy lett egyre gördülékenyebb, és talán elhagyta ezeket a gyerekcipős betegségeit.
  Viszont átolvasni már csak a pályázat beadása után volt időm.

 11. Kedves Zoey!
  Kérlek, ne haragudj meg rám! Első sorban a szövegre figyelek, és csak utóbb gondolok rá, hogy az írónak személy szerint nem közömbös az, amit írok. Párbeszéd formájában könnyebben tudok segítséget ajánlani, mint amikor az írásról beszélek. A mondatok gördülékenysége nagyon nagy témakör, nehéz pár szóban sokat elmondani róla. Bétaolvasóként igyekeztem olykor a segítségére lenni kollégáknak, ha időm engedi és bizalmat adsz nekem, adott esetben neked is segítek, mint ahogy én is igénybe veszem mások szolgálatait.

 12. Kedves Attila!

  Természetesen nem haragszom. Nagyon köszönöm, hogy felajánlod a segítségedet, szívesen el is fogadom. 🙂 Bár a párbeszédet nem tudom milyen formában tudnánk megvalósítani. Nem vagyok fb tag. Legalábbis egyelőre. 🙂

 13. Az elején teljesen a „Merida, a bátor” című filmre asszociáltam, persze gondolom, egész más irányba megy majd a történet. A stílus nem rossz, akadnak tetszetős kifejezések(pl talp- és tompornyalók, gyapotszerű és kiskacsa-sárga haj), és humorod is van: „Felsóhajtok, vagyis inkább hörgök” – én is mosolyogtam, vagyis inkább vigyorogtam egyet : ), de ez is nagyon jó: „elfátyolozott arcú táncos lányok tekergetik a csípőjüket, szintén kedélyjavítás céljából.” : D Egyedül Shoren viselkedését nem tudtam hova tenni, nyilván az is viccnek volt szánva, de egyrészt: szerintem ezt egy harcos nem engedheti meg magának egy királylánnyal szemben, másrészt: addig olyan meseszerű volt az egész, hogy azt hittem, fiatalabb korosztálynak szól. Aztán egy alak váratlanul „az ágyékába markol és durván felröhög.” : D
  Ami még nekem furcsa volt, hogy a lány magában „koros ős”-nek, meg „agg felmenő”-nek nevezi a nagymamáját. Értem én, hogy valószínűleg a szóismétlést akartad elkerülni, és ezek szinonímák, de szerintem nincs olyan ember, aki magában így nevezze a nagyanyját. : D
  Szöveg. Van néhány furcsa szó; még sosem hallottam korábban a „csiklandották”, vagy a „keblencem” kifejezéseket, és a párbeszédeknél az a sok space felejtős. : )
  Összességében rendben van a részlet, tovább is fogom olvasni, bár nem különösebben fogott meg.

 14. Kedves Zoey!
  Erre a párbeszédre gondoltam, amit most folytatunk. Ez több, mint az adott szöveg kritikája. A Világ Bétái Egyesüljetek FB csoportban megtalálsz, előbb FB reg. szükséges, utána ránk keresel, több csoportban jelen vagyunk. (Aranymosás, Blogregények írói, Világ Bétái egyesüljetek. stb…)Onnan már közvetlenül elérhetsz minket üzenettel a FB-n keresztül, a többi onnan megy.

 15. Kedves Kata!
  Most már tudni szeretném miről szól a Merida a bátor! 🙂
  Viccet félretéve, köszönöm az észrevételeidet! Shoren nem egy egyszerű harcos, hanem egy számkivetett herceg. Szinte mindenki fennakadt a viselkedésén, nekem nem tűnt ennyire kirívónak. Talán azért sem, mert Teira könnyedén, szavakkal legyőzi a durva célzást. Nem poénnak szántam, hanem ízelítőnek a jellemből és a későbbi jellemfejlődésből.
  A nagyi jelzőit is jelezték a többiek is, ezzel kapcsolatban csak annyit fűznék még a hozzá a korábbiakhoz, hogy nekem tetszettek ezek a jelzők valószínűleg azért használtam őket, de egyre inkább világossá válik, hogy öncélú mulattatássá vált. Ki lehet gyomlálni őket, ha szükséges.
  A párbeszédeknél nincsenek space-ek. A Word formázási lehetőségeit kihasználva a felső margón behúztam a szöveget, hogy ne olvadjon egybe a leírásokkal, valahogy nem akartam felsorolást alkalmazni. Kellett volna. Esztétikai hiba, de orvosolható.
  A furcsa szavakról: a keblencem kifejezést olvastam már kedvenc írónőm, Vavyan Fable regényeiben, akinek ezúton is külön köszönet a szókincsem bővítéséért. 🙂

 16. Zoey, bocsi a space-es rágalomért. : ) Mikor kimásoltam valamit az írásból, hogy érzékeltessek vele valamit, nekem space-ek jelentek meg a behúzásoknál…
  A Merida aranyos film, inkább fiatalabbaknak szól. : ) Kétlem, hogy hasonló lenne a történet, de az indítás az ilyesmi: különc leány, aki nem akar hercegnő lenni és pláne nem akar férjhez menni, aztán meghívják a mindenféle ifjakat, hogy válasszon közülük, ami alól persze próbál kibújni.
  Bogi: el sem hiszem, hogy valaki még ismeri Fantaghiro-t : D

 17. kedves Zoey,

  köszönöm a személyes választ és a keresztutalások miatt az Attilának írtakat is elolvastam.

  bemásolgatok a válaszaidból, remélem, nem fog szétesni a formázás 🙂

  „eredetileg ez a mondat így szerepelt: „Elfelejtik, hogy…, csupán azért, mert a király egyetlen leányának születtem, míg őket nem sújtotta ily módon a balszerencse.” Később írtam át, direkt azzal a szándékkal, hogy talán így izgalmasabb lesz, hogy a főszereplő milyen nemű egyáltalán.”

  nos igen, nem annyira szerencsés egy ilyen fontos dolgot későbbre halasztani. bár az olvasók egy része szeret meghökkenni („jééé, azt hittem, hogy fiú…, nahát, pedig lány”és élvezik, hogy újraolvashatják, új szemszöggel az egészet), igen, ilyen olvasók is vannak – de az arányuk csekély 🙂

  „írhattam volna célszerűbben is, mondjuk így: „Kérem, fáradjanak át a másik terembe, ahol a terített asztal már várja, Önöket.””

  ó, ez pl. remek lett volna 🙂

  „Ezt írod egy helyen kritikaként: „a ruhák leírása szintén szemléletes, de egészen hiteltelen, hogy amíg felvesz egy ruhadarabot és átsiklik a karja az anyagon, addig leállna hosszan filozofálni az anyag minőségén.”
  A szövegben szó sincs még öltözésről, amikor megállapítja, hogy milyen az anyag tapintása, csak később kapkodja magára a ruhákat.”

  értem.

  „Az egész regényt E/1-ben írtam az elejétől a végéig, nem történt átdolgozás.”
  haha, akkor rosszul gondoltam. 🙂

  „„a főhős, a kissé fiúsan rakoncátlan lány, van neki saját, egyedi hangja – az író hagyja őt beszélni, ne erőltesse”
  Erre azt tudom reagálni, hogy a történet előrehaladtával ennek a kívánalomnak szerintem megfelelek. ”

  erre pedig a sztenderd választ tudom adni: az az olvasó, aki a könyvesboltban töpreng, annak nem lesz ideje végigolvasnia.
  a kedves kis főhős egyéni hangját az elejétől kezdve és folyamatosan kell hallatnod 🙂

  „Ezzel kapcsolatban kérdezni szeretnék: Ezek szerint azt javasolod, hogy inkább legyen egy bekezdésben 3-szor ugyanaz a szó, mint inkább a szinonimák? Ráadásul a felkerült részletben még nem jelenik meg a Nagymama neve, csak a regény vége felé derül ki, hogy mi a neve, nem véletlenül.”
  igen. bár lehet, hogy ezzel a véleménnyel kilógok a többiek közül.
  illetve, ha egyértelművé teszed, hogy ki az a két ember, aki beszél és nem jön be harmadik, akkor nem kell mindig megmondani, hogy ki szólalt meg.

 18. Kedves Zsuzsa!

  Nem paródiának szántam. És nem „stílusoskodni” akartam. Ilyen a stílusom. Azért köszönöm, hogy vetted a fáradtságot, hogy elolvasd és véleményezd a regényem első néhány oldalát.

  Kedves Mason!

  Neked is köszönöm, hogy olvastad és hozzászóltál. Sajnálom, ha kiszámíthatónak érezted a történet alakulását, ezek szerint téged nem tudtalak meglepni. Arra azért kíváncsi lennénk, hogy mire gondolsz „muszáj” kalandok alatt?
  Ami pedig a nyelvújítások beemelésére vonatkozik: vannak olyan kifejezések, amiket már úgy használok, mint sajátot, ezeket csak komoly odafigyelés árán tudnám hanyagolni, és természetesen vannak olyanok is, amiket be sem építettem (önkéntelenül) a szókincsembe, mert nem passzolt az ízlésemhez.

 19. Vitt magával a részlet, amit a regényedből kaptunk. Belekezdtem és végig is olvastam, tehát megvolt benne az erő – és ez nagyon fontos. De valahogy mégis hiányérzetem maradt, mégis vannak gondjaim.

  Sok dolgot megírtak már mások is a hozzászólásokban. A nyitásban a nemek bizonytalansága nekem sem volt izgalmas, inkább furcsa vagy zavaró. Persze sejtettem, hogy lány lesz a főhős – és tényleg. Kár, mert a házasságra kényszerített lány tényleg kicsit sablonos. Lehet, hogy izgalmasabb lenne, ha a fiú főszereplőt éppen úgy kényszerítenék, ahogy a legtöbb történetben a lányt? (Bár olyat is láttunk már, pl. a Hattyúk tavában :-D)
  A fiús, erős lány egyébként jó karakter, akivel sokkal jobb azonosulni, mint mondjuk egy Bella Swan szerű, elesett, védelemre szoruló csajszival. Ennyiben a főhős-mesélőd tetszik.

  A stílus az egy-két túlbonyolított mondat ellenére is érdekes volt. A cinizmus és a kissé archaizáló nyelvezet érdekesen keveredett egymással.
  De ha régiesen fogalmazol, mindig nagyon erősen kell felügyelned magad, hogy ne maradjon egy-egy túl mai, a szövegtestből kilógó szó benne a történetben. Például az, hogy fapofával, de még a mamó is határeset nekem. Hiszen, ha a karaktered még cinizmus közben is képes máskor régies szavakat használni (pl. tompornyaló), akkor ennek mindig meg kell maradnia.

  Az, hogy a két férfi karaktere még csak egy-egy vonás, nem gond. Az elején járunk, majd alakulnak, lesz módod alaposan felrajzolni őket. Gondolom, remélem, lesz jellemfejlődés is, mert most még nem nehéz választani a két srác közül – de ha ez így maradna, mi lenne a tétje a történetnek? 🙂
  A főhősnő karaktere picit jobban kibontakozott már, de ő is lehet és remélem lesz is még többsíkú, izgalmasabb figura, ahogy telik a mese.
  Talán a figurákból és az alaphelyzetből is az újdonság élménye hiányzik nekem. Hogy azt érezzem, ez valami egészen különleges, amit még nem láttam soha. És talán ez viszont csak rólam szól, és nem is jár hozzá egyetemes jó tanács, hiszen a szerzőnek nem dolga a világ összes olvasója számára izgalmasat nyújtani.

  Mindenesetre köszönöm az eddigieket és kíváncsi leszek a folytatásra, hátha meglelem benne azt a valamit, ami eddig hiányzott nekem. 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük