W. J. Lilah: Gyógyító

Elragadtatás

Dhá tartomány – egy hegyi falu, napjainkban

A fogadó ablakának apró tábláját a növekvő kék hold töltötte ki. Csak három nap volt teliholdig. Az ablak előtti asztalkánál gubbasztó férfi elfordult a fényes korongtól és elbizonytalanodva körbenézett.

„Nem itt kellene lennem” – csóválta fejét, kiürítette kupáját és felállt.

Az alig harminc házból álló falucska ivójában a zene minden beszédet elnyomott. A hegedűk, dobok és csörgők ritmusa, az alkoholos párlatok gőze és a bódultan táncoló sokadalom lehetetlenné tette, hogy a gyógyító asszonyról kérdezősködjön.

A mulatozók többsége amúgy sem tudott volna neki választ adni, mivel a ma érkezett kereskedőkhöz tartoztak. Kevés falusit látott közöttük, bizalma pedig egyikhez sem volt. Egy szívélyes útbaigazításnál most többre volt szüksége. Nem akarta veszélybe sodorni őket, ahogy szándékait sem akarta elárulni nekik. Jörgeson nem kockáztathatott, elvégre nem a saját életéről volt szó.

A fogadóból kilépve, távolabb kezdte keresni a megoldást. Az elszórtan álló házak között az embereket figyelte. A megrakott szekerekkel utazó árusok családjaikkal együtt vándoroltak, így az ide vezető hegyi utat is több mint öt nap alatt tették meg. Ez idő alatt Jörgeson megismerte őket annyira, hogy most könnyedén meg tudta különböztetni a kereskedőket a helyiektől.

A legtöbb szekér és málhás állat a falu szélén verődött táborba. Köztük csak elvétve lehetett meglátni a fekete-szürke-sötétkék ruhákat viselő falusiakat, akik egyre jobban beleolvadtak az alkonyi szürkületbe. Néhány udvaron vonóállat nélküli kocsi árválkodott, körülöttük tarka ruhás alakok sürögtek. Mások határozott céllal siettek a házak között, néhol gyerekek futkostak izgatottan vagy idősek álldogáltak szemlélődve, mintha nem értenék a sietség okát.

Az idegenek élettel töltötték meg a falut.

A nyári este egyre hűvösebb lett, előkerültek a meleg kendők és mellények. Talán ugyanezen okból, talán csak az ünnepi hangulat kedvéért tábortüzeket gyújtottak.

Az ivó mögött magasra csapó lángokkal égett a legnagyobb máglya. Az itt összegyűlt emberek a kereskedőket vezető öreg híreit hallgatták a világ történéseiről, de az életvidám embert ismerve, az előadás mostanra kimerítette a valós eseményeket és a mesemondás fordulataival vált varázslatossá. A gyerekek arcára kiülő izgalom ezt minden arra járóval tudatta.

Jörgeson nem sok figyelmet szentelt az öreg szavainak, nem beszélte a vidék nyelvét, ezért a jelentésüket sem értette varázslat nélkül, ami elmosta az öreg beszédének ízeit. Ám annál inkább figyelt a hallgatóságra. Kicsik és nagyok is elmélyülve hallgatták, de a gyerekek mégis lelkesebben tapsoltak, ha tetszett nekik a fordulat, szájra tapasztott kézzel izgultak, mikor veszély közeledett, és volt olyan kislány, aki felsikoltott, ha a hőst megtámadták.

„Egy gyerek talán segíthetne” – tűnődött a férfi önkéntelenül elmosolyogva, ahogy egyik arcról a másikra tévedt tekintete.

A gyerekek nyitottabbak voltak az idegenekkel. Nem gyanakodtak a kelleténél jobban, és sokkal több igazságot árultak el, mint egy felnőtt, de ami még fontosabb volt, nem hazudtak szándékosan. „Ha egy valódi gyógyítót keresek, akkor a gyerekek biztosan ismerik.”

Jörgeson alig két hónapja hallott erről a faluról és az itt élő gyógyító asszonyról először. Csodás gyógyulásokról, nagytiszteletű füves emberekről, különleges gyógyitalokról vagy gyógykenőcsökről úton-útfélen suttogtak. Ha az ember vette a fáradtságot, felmutatott némi pénzt és türelmesen kivárta az eseményeket, néhány óra kérdezősködés után elvezették ezeknek a csodáknak a forrásához. Jó pénzért és nagy titokban.

A kíváncsi idegen végül örülhetett, ha egy koszos pincében kötött ki, ahol minden vagyonát elkérték gyanús üvegekben csillogó ígéretekért. Ahhoz, hogy valódi gyógyítóval lehessen találkozni már többre volt szükség.

Jörgeson először erről az esetről sem gondolt többet. Csalimesének tartotta, amivel egy messzi falu hívogatta az utazókat. Látott már ilyet. Szentelt forrásvíz éppen annyira lehetett a történetek mögött, mint csodatévő tyúktojás vagy egy áldásos gőzöket eregető hegyi barlang.

Most mégis itt volt.

Nézte a nagy tűz körül összegyűlteket és nem látott hamisságot. A helyiek nem mesélték saját gyógyulási történeteiket és egyetlen gyanús üveg sem adatott kézről kézre. Nem házalt senki különleges gyógyfűkeverékekkel sem. A kereskedőket régi ismerősként fogadták, megbecsült vendégei voltak az őszinte örömről tanúskodó aratási ünnepnek.

Ez a felismerés mégis nyugtalanító gyanút ébresztett Jörgesonban.

Rossz érzéseinek forrása nem sokkal előtte, a fűben ülve igyekezett elvegyülni.

A karavánnal Terzelt két papja és hét harcosa utazott. Ez önmagában nem volt furcsa, Terzelt a harc és küzdelem megtestesülő istene volt, papjai és harcosai a birodalmi háborúk óta a rendet, és így a biztonságot jelentették az utazók számára. Gyakori volt, hogy az egyháznak kínált adományok ellenében harcosok kísérték a kereskedőket.

Mégis annak a szemében, aki tudott ezt-azt a harc istenének egyházáról, ahogyan Jörgeson is, ez a kilenc ember mást jelentett, mint őrző-védő kíséretet.

Terzelt fiatal szőke papja, aki az idevezető úton emberek közé sem merészkedett, most ott gubbasztott a nézők között. Nevetett a gyerekekkel; kiabált, mikor azok kiabáltak; tapsolt, ha tapsoltak; és egy négy év forma kislánynak még azt is megengedte, hogy a jobb kilátás reményében a nyakába üljön.

Jörgeson keserűen nyelt egyet, ahogy az idillt figyelte. A szőke pap tudta, mit csinál.

Már öt nappal ezelőtt felismerte; az első pillanatban, mikor látta a papokat; hogy a fiatal férfi bőrkesztyűje alatt az inkvizítorok pecsétjét rejtegeti.

Ez a tény Jörgesonnak elég volt ahhoz, hogy eredeti útitervét megváltoztassa. Számára az inkvizíció minden volt, ami miatt Terzelt vallása elfogadhatatlanná vált. Megmenteni egy ártatlan a vallatástól és kínhaláltól, még úgy is jó ötletnek tűnt, ha ezzel ellehetetleníti jelenlegi feladatát; de talán még hasznára is lehet.

Minél előbb beszélni akart a helyi gyógyítóval. A faluban látottak alapján hinni kezdte, hogy az illető nem egy kuruzsló. A papok előtt akarta megtalálni. Ha sikerülne feltűnés nélkül figyelmeztetni, akkor elkerülhetné a magyarázkodást és minden későbbi bonyodalmat. Ez lenne a legjobb.

Töprengve telepedett le a tábortűztől távol, de ügyelt rá, hogy a szőke pap hallótávolságban maradjon. Figyelte szavait és remélte, a beálló éjszakai sötétségben ő maga észrevétlen maradhat. A távolban lobogó máglya fényei ezt nagyban megkönnyítették, köpenyébe burkolózva megbújt a hosszúra nyúló árnyékokban.

Ahogy telt az idő, a kék hold egyre magasabbra emelkedett és a vörös hold is megjelent a horizonton. A közönség soraiban lassan megfogyatkoztak a gyerekek. A felnőttek kisebb csoportokba tömörülve kezdtek beszélgetni. Volt ahol énekeltek, de olyan társaság is akadt, ahol minden pohár áldomás után egyre hangosabban hirdették jókedvüket.

A szőke pap egyre kevesebb figyelmet fordított az emberekre. Már csak azokkal a gyerekekkel beszélgetett, akiket szüleik még nem parancsoltak be a házba.

Jörgesont mulattatta a ravaszság, amivel egy Emma nevű tizenéves lány kitért a pap kérdései elől. A gyerek ártatlanul védte a gyógyítót, amivel csak kíváncsibbá tette a férfit. A kislány hamar úgy döntött, hogy nem megy többet a szőke idegen közelébe, aki ezek után, akárcsak Jörgeson, messziről figyelte a gyerek minden mozdulatát.

Talán Emma észrevette, hogy figyelik, de mikor elaludt egy idős asszony ölében, minden további érdeklődés elvesztette a jelentőségét.

„Majd holnap. Aztán irány Pinj városa és a Kék Hold Ünnepe.” – határozott Jörgeson. Kezdte hidegnek érezni a tűz távolságát és a háta mögött tornyosuló hegyi levegőt. Éppen felállt volna, mikor közvetlenül mellé telepedett valaki és karjánál fogva visszahúzta. Meglepetésére Terzelt másik, megnyerő külsejű, idősebb papja mosolygott rá.

       Terzelt minden harcos szívét megérinti. Csodálatos Isten! – suttogta lágyan, a kelleténél közelebbről – csak kérned kell és csatlakozhatsz harcosainkhoz.

       Én… nem… – Jörgeson zavarában azt sem tudta mit mondhatna, ez a félreértés váratlanul érte.

       Nem kell szégyellned a szemeidben csillogó vágyat, amivel a társamat figyeled – a másik végre hátrált, és eltüntette arcáról a tenyérbe mászó vigyort. Vonásai megkeményedtek, ahogy hangja erőt sugárzóvá vált – Terzelt még a te szívedet is látja, … mágus.

Jörgeson képtelen volt válaszolni. A pap utolsó szavai anyanyelvén szóltak, a fordító varázslat torzítása nélkül. A távozó pap hátára meredt és tekintetével ölni készült, de csak kettőt pislogott. Az indulatokat és a meglepetést félretolta, megvonta a vállát és megfordult.

„Majd holnap.”

Mielőtt egyetlen lépést tehetett volna a környező sötétséget közeli lángok fénye szaggatta darabokra. Hirtelen támadt hőhullám perzselte a bőrét, ahogy a fogadó szalmateteje lángra lobbant. A körülötte állók riadt tétovázása sikoltva csapott át menekülésbe.

Jörgeson a legközelebbi bükkfa törzse mellé húzódott, hogy ne sodorják el az emberek. A hangzavar ellenére jól hallotta Terzelt előbbi papjának kántálását a sima fatörzs mögül.

Távolabbi is házak kezdtek lángolni, szénakazlak és istállók. A lángok szabálytalanul lobbantak fel a falu különböző pontjain.

       Gyújtogatók? Banditák? – kérdezte a papot, mikor az befejezte a monoton szöveget.

       Minden bizonnyal – fordult át a fa törzse mentén a kérdezett – három csoportban vannak. Mindent felgyújtanak, ami az útjukba kerül. Huszonhét férfi és négy nő, kardokkal, lándzsákkal, íjuk nincsen. Többnyire részegek.

       Bármilyen varázslat?

       Nincsen – rázta fejét a másik és közben barátian elmosolyodott – Már csak huszonegy férfi és két nő. Mi elintézzük őket, te csak foglalkozz a tűzzel.

A pap nem várta meg a választ, biztatóan vállon veregette Jörgesont és sietve belevetette magát az egyre növekvő zűrzavarba.

A férfi fancsali képpel hunyta le a szemét. „…te csak foglalkozz a tűzzel” visszhangzott a fülében. Figyelmen kívül hagyta a pap parancsoló hanghordozását és koncentrálni kezdett.

Hátát a hideg fatörzsnek vetette, csukott szemei előtt egyre tisztábbá váltak az égő házak, a tábortüzek, minden égő fadarab, fű és szalmaszál. A faluban lobogó legapróbb láng is helyet kapott a tudatában.

Érezte a tűz mohóságát. Érezte forróságát. Látta az utakat, melyeken terjedni képes és ismerte az állatok és emberek félelmét, mikor bőrükhöz értek a mohó narancsnyelvek.

Látta a banditák kezében a fáklyákat, amikkel újabb és újabb épületeket gyújtottak fel. Ismerte a széttört pálinkásüvegek tartalmát, amivel segítették a tűz terjedését. Élvezte a gyújtogatók arcára kiülő döbbenetet, mikor a lángok nem engedelmeskedtek nekik.

A három csoport gyorsan dolgozott. Jörgesonnak nehézséget okozott, hogy a szaporodó tüzek mindegyikét uralma alá vonja. Hiába volt nagyhatalmú tűzmágus, még számára is lehetetlenség volt egyetlen varázslattal eloltani ezt a lángtengert.

A tűz természete az égés volt, nem az elhamvadás.

Hiába próbálta elvenni a lángok erejét és megálljt parancsolni terjedésüknek, ezt a tüzet nem ő hívta életre. Ez a környező anyagból táplálkozott és ő örülhetett annak, hogy lassan képes volt irányítani. Be kellett érnie annyival, hogy megvédi az embereket és az állatokat.

Ez sem volt egyszerű.

A lángoló házak lakói gyakran kiszámíthatatlan irányba indultak. Nem vették észre a felkínált ösvényeket, nem ismerték a korlátaikat. Volt, aki mindenáron egyetlen vödör vízzel akarta eloltani a feje fölött égő gerendát, és mire ráébredt tehetetlenségére, már az egész tető lángolt fölötte. Volt, aki csak állt és bámulta az égő istállót, de földbegyökerezett lábai nem engedték, hogy a keservesen bőgő marhákat kiengedje.

Jörgeson arcát gyöngyöző veríték borította, légzése egyre gyorsult. Nehezére esett a lángokat annyira lelassítani, hogy elég időt adjon a menekülőknek. A fogadóban rákényszerült, hogy tűzoszloppal tartsa meg a beomlani készülő mennyezetet. Nem volt kellemes érzés, de engedte összeomlani a már kiürült épületeket.

Közben Terzelt harcosai sietve vadászták le a gyújtogató haramiákat. Nem törekedtek foglyok ejtésére, azzal, aki ellenük emelte fegyverét tiszta szúrással végeztek. A három csoportból lassan kettő lett, végül csak egy maradt, de mielőtt a banditák felfogták volna, hogy veszítettek, ismét szétváltak. Hárman, az alkohol és valami sötét késztetés hatása alatt egy félreeső árnyékzugban bekerítettek egy kislányt és egy idős asszonyt.

Jörgeson egy közeli istálló lassan hamvadó romjai mellett homályosan érezte a jelenlétüket, de egészen addig nem eszmélt rá, hogy az öt alak tíz lépésre van előtte, míg a kislány sikítása át nem szakította mágikus bódulatát. Ugyanaz a lány volt, aki az este folyamán nagy óvatossággal védte a gyógyítót; Emma.

A férfi bizonytalanul indult feléjük. Figyelmének nagy részét még mindig lekötötte a számtalan tűzfészek, de azért tenyerébe robbanásra képes lánglabdát idézett. Az egyik haramia rosszkor nézett hátra, a felé dobott lánggolyó az arcában robbant. A következő alak Jörgeson felé taszította az idős nőt. Mire a férfi sikeresen a földre fektette az eszméletlen asszonyt, a kislány már bemenekült a mellettük égő ház düledező romjai közé.

A banditák utána.

Jörgeson megtorpant az elszenesedő tetőgerendák láttán. A lángok már nem voltak vadak, de a forró levegő, a keserű füst és a ropogó fa egyetlen pillanatra még a tűzmágust is elbizonytalanították. A ház bármelyik pillanatban összedőlhetett.

A következő határozott lépés elkésett.

A férfi ösztönösen elfordult, ahogy tűzaura villant alakja körül, hogy a ráomló szétégett gerendadaraboktól védje magát. Döbbenten bámult bele a felszálló törmelékfelhőbe. Érezte a lángok közepén életre hívott varázslatot, mely megtévesztésig hasonlított tűzaurájára, de ami kétséget kizáróan nem az övé volt.

A lassan ülepedő füstben sietve pásztázta végig a ház romjait. Mire meggyőződött, hogy a törmelék alatt nincsen segítségre szoruló ember, már nem láthatta a menekülő kislányt eltűnni a faluból kivezető erdőszéli úton. Jörgeson vakon vetette magát a távolodó lódobogás után.

Közben a tűz által elemésztett faházak lassan hamvadoztak. A füst elült és a megmenekült helyiek néma döbbenetben figyelték, ahogy Terzelt szürke vértjét viselő harcosok egy valaha volt csűr maradványai közé hordják össze a holttesteket. Egyetlen megégett ember sem volt közöttük, ahogy egyetlen helybéli sem.

A falusiak évekkel később is tévesen Terzelt csodájának vélték, hogy azon az éjjelen csak üres házakat emésztett el a tűz.

◦ ◦ ◦

A nyári éjszaka gyönyörűen nyugodt volt. Ranam lazán hevert a puha fűben és az erdőszéli fák sziluettje mellett az égbolton remegő csillagokat nézte. Imádta a nyugodt, az ennyire nyugodt pillanatokat. Arcán mosollyal elméje elcsitult. Csak a pillanatban létezett. Azon ritka pillanatok egyikében, mikor semmi nem foglalta el gondolatait.

A gyönyörű, a meleg, a teljes nyugalom ölelte.

A völgyben rejlő faluból dob és hegedű hangjait hozta a kellemes szellő. A zene a nyár végét jelezte. A falusiak esténkén az ivóban gyűltek össze, hogy a termést ünnepeljék. A mai mégis különleges alkalom volt. A nap folyamán kereskedők érkeztek. Az egész falu izgatottan nyüzsgött, mindenki az idegenekre volt kíváncsi.

Barátsággal fogadták őket, ezt a vonásukat Ranam különösen szerette, mégis rossz érzéssel szorult össze a gyomra. Védtelennek látta a falut. A falusiak pedig gyengének és esendőnek tűntek.

A lány mégsem inthette őket óvatosságra. Valójában hálás lehetett ezért az óvatlanságért, hiszen hét évvel korábban ő maga is azon a vízmosta köves ösvényen érkezett Emmával.

Azóta megkedvelte az itt élő gazdálkodókat, sőt egyenesen megszerette őket. Ezektől az emberektől tanulta meg, mit jelent a közösség és mit jelent az összetartás. Ez volt az első falu, ezek voltak az első emberek, akik befogadták őket.

Két lánygyerekre a városokban csak fölösleges kenyérpusztító koldusokként tekintettek. Ranam korábban gyakran kényszerült rá, hogy fiúnak álcázza magát. Úgy kevesebb ferde pillantást, és több munkalehetőséget kapott. Némi élelem reményében kemény fizikai munkát vállalt és valahogy Emmát is maga mellett tarthatta. A kislány akkoriban csak öt éves volt.

Bár Emma nem volt vér szerint a testvére, de éveken keresztül az egyetlen volt, akihez tartozott. Ma is jól emlékezett a sötét sikátorra, ahol a talán három éves, koszos és rongyos gyerek apró kezeivel belecsimpaszkodott csupasz lábszárába, hogy az arra kóborló kutyák elől elbújjon mögötte.

Ranam lehetett az egyetlen, aki nem förmedt rá és nem kergette el.

Fájón vallotta be magának, eleinte csak kihasználta a jelenlétét. A közelében tartotta és pajzsként tekintett rá, ami meg tudja védeni. Aztán mindez megváltozott. Emma lett az egyetlen, aki ismerte őt, és aki mégis ragaszkodott hozzá. Egyszerűen szüksége volt erre az ártatlan gyermeki szeretetre.

Mindez régen történt.

Emlékében mélyen éltek a vándorlás nehéz évei, de elevenen élt a megérkezés, a hazatérés öröme is. Jossy néni első barackos pitéje, ahogy Emmát megkínálta és a kislány egész arca maszatos lett a kibuggyanó gyümölcstől. A fogadós arca, ahogy a két fáradt lányt beinvitálta, enni adott nekik és cserébe csak a köszönő szót fogadta el. Könnyen fel tudta idézni a hentes első ferde pillantását és a másodikat is, miután Jossy a lányoknak adta rég nem használt ruháit.

Kitörölhetetlen emlékek voltak ezek, és Ranam már mosolyogva emlékezett. Ennek a falunak a nyugalmában meg tudta találni az igazán fontos dolgokat. Meg tudta találni belső erejét, ami többet ért, mint fizikai ereje.

Nem emlékezett hogyan történt. Mára már úgy gondolt képességére, mint ami mindig vele volt, amit a kezdetektől fogva ismert. Ugyanakkor tudta, szüksége volt ezekre az emberekre, hogy megtanulja használni. Itt végre megbecsülték érte, tisztelték és bíztak benne, mint egy valódi gyógyítóban.

Mosolya láthatatlan maradt a nyári éjszaka sötétjében. Boldogsággal töltötte el a nyugalom, amit ezeknek az embereknek köszönhetett.

A pillanattal eggyé válva hosszú óráknak tűntek a percek. Meredten bámulta a csillagokkal pettyezett égbolt közepén trónoló kék holdat, éppen csak figyelmen kívül hagyva a horizonton felbukkanó vöröset, és majdnem sikerült egész testéről megfeledkeznie.

Végül megadó sóhajjal felült.

Sürgető érzés borzolta a tarkóját. Idegen vibrálást érzett, ami nyugtalanította. „Gideon?”

Emmával ellentétben Gideon nem volt kellemes társaság. Míg a kislány gyermeki vidámsága az élet fényére emlékeztette, Gideon vénsége maga volt a sötétség. Egyetlen falusi sem tudta volna megmondani kicsoda ez a Gideon, csak Ranamnak volt tudomása róla. Megmagyarázhatatlan kapcsolat volt ez. A fiatal lány rettegett tőle, így egyetlen dolgot tett; menekült.

Most is sikerült… „csak még egyetlen nyugodt pillanatot…”, aztán megcsapta arcát a hegy felől lezúduló hideg szél, melynek süvítése megváltoztatta a falu hangjait.

A hegedű és a dob kellemes ütemei eltűntek. Helyüket lódobogás, kiáltások és tűzropogás vették át. A falu feletti eget növekvő lángok világították meg.

„Rablók?”

A sürgetés érzése elemésztette a nyugalom utolsó morzsáit. Ranam felállt és az ide vezető utat kezdte kémlelni.

Emma ma este lent volt a faluban. Kikönyörögte, hogy meghallgathassa a karavánnal érkezett mesemondó előadását. Jossy néni vállalta, hogy vigyáz rá, így a lány beleegyezett. Torka most összeszorult, nem mert arra gondolni, hogy hiba volt az idegenek közé engedni a kislányt.

Árnyak mozdultak a sötét úton. Három lovas arctalan alakja rohant felé.

       RANAMm~… – ordította velőtrázó sikolyba fulladva Emma, aki a három lovas elől futva igyekezett a mezei úton felfelé.

Üldözője egy könnyed késdobással terítette le, alig tíz lépés távolságra a biztonságot jelentő kunyhótól. A kislány ernyedten hullott a földre.

Ranam gyomra ugrott egyet, de visszahúzódott a közeli tölgy széles törzse mögé. „EMMA?!!” – Saját magával küzdött, minden fegyelmére szüksége volt, hogy ne rohanjon oda azonnal.

       Nocsak, valami kunyhó féle – hallotta a közelebb léptető lovas idegesítően éles hangját – szólj a többieknek, hogy erre is körülnézhetnek, ha odalenn befejezték – a hátul haladó alak visszafordult.

Az idegenek nem vették észre Ranamot, akinek szíve vadul kalapált, de félelmét nem a lovasok váltották ki. Közelebb akart kerülni Emmához és igyekezett sötét gondolatai helyett a jelenre koncentrálni. Minden szívdobbanását a fülében hallotta. Képtelen volt eldönteni, mit tegyen, míg nem tudta mi történt a lánnyal. „Milyen sebet ejtett a kés?” – ismétlődött fejében újra és újra. Végzetes sebre gondolni sem mert. „Meg tudom gyógyítani, meg fogom gyógyítani!” – erősödött fel a sürgetés.

Mély sóhajjal elűzte tehetetlenségét. Megpróbálta felidézni az elvesztett nyugalmat, ami alig pár perce még kézzel fogható volt. Döntött.

Némi nyöszörgés és avarrugdosás kellő zajt csapott, hogy felfigyeljenek rá. Az egyik lovas leszállt és kivont kardal megkerülte a rejtekéül szolgáló fát. Magabiztosan állt előtte.

       Egy rémült fehérnép – mondta társának, majd mikor szembesült Ranam remegő mozdulataival, kaján vigyor kíséretében tette el kardját.

Ranam igyekezett mozgását széteső tapogatózássá torzítani. Aztán egy éles sikollyal egészen Emma testéig rohant, ami előtt lábai cserbenhagyták és botlása közben keresztbe eshetett az ernyedt gyerektesten.

Míg az idegenek jóízűt röhögtek, ő gyors mozdulatokkal megkereste Emma nyakán az alig lüktető fő eret. „Meg tudom gyógyítani!” – nyerte vissza nyugalmát, már nem hallotta saját szívverését a fülében lüktetni. Testének takarásában megvizsgálta a lány hátából kiálló kést. A kopott fanyél túlságosan hétköznapinak tűnt. A seb nem lehetett mély, de szerencsétlen helyet talált el, gyorsan terjedő vérfolt sötétlett Emma ruháján.

Ranam arcát harag keményítette meg, nem akart tovább várni. Egy éles sikoly kíséretében kirántotta a kést. Egy ügyes vágást ejtett vele a saját tenyerén, majd egy újabb sikoly következett. Vér a vérre. Egy félfordulat, hogy szembekerüljön a két rablóval, döbbent tekintetváltás és Emma sebe máris gyógyulni kezdett.

„Csak néhány perc, csak néhány percet adjatok.” – Ranam lelassította saját légzését. A két lovas az egészből semmit nem vett észre. Ez elég volt ahhoz, hogy visszanyerje teljes magabiztosságát. Ezek itt nem érzékelték a varázslat működését.

A rablók egyike még mindig mohón nézett rá a tölgy tövéből, a másik közelebb léptette lovát, amiről láthatóan nem akart leszállni. Egyikük sem hitte, hogy a rémülten sikoltozó nő veszélyt jelentene rájuk.

A sötétben nem sok látszódott Ranamból. A falusiak között élt, így e vidék jellemző ruháit viselte. Hosszú szoknyák, fehér ing, fekete kötény és köpeny. Nehéz kötött kendőt terített a fejére eltakarva arca és haja körvonalait. Megjelenése semmiben sem különbözhetett a faluban ünneplő lányok és asszonyok külsejétől.

„Istenek az égben…”– Ranam egyre idegesebb lett a tenyerében lapuló késtől – „ezek még csak nem is sejtik… csak néhány apró mozdulat és a lovas halott lenne… mire a másik közelebb jönne, előkerülne saját tőröm és annak is vége volna… de nincsenek egyedül. Nem ilyen egyszerű…” – emlékeztette magát – „Türelem, erő, nyugalom.”

A háta mögül két ló patájának halk dobogását hallotta. „Türelem, nincsenek egyedül” – emlékeztetette magát ismét.

       A gyógyító?

Ranam gerincén borzongás futott végig. A háta mögött közeledő férfi hangja akár kellemes is lehetett volna, de a kérdést nem értette.

       Nem – válaszolt az előtte álló lovas azon az érthetetlen nyelven, és újra végigmérte a földön kuporgót – csak egy parasztlány.

A lovak türelmetlenül topogtak, majd a levegő megtelt mágikus feszültséggel. Ranam egy pillanatig minden érzékszervén felül érezte a varázslatot. Utálta a váratlan és gyors döntési helyzeteket, amilyen ez is volt.

Ezt egyszerűen nem kellene éreznie. Akkor néhány pillanatnyi csöndet követően az idegen tudná, hogy varázslata nem ütközött ellenállásba, de nem így történt. A mágikus felderítés, amit felé küldtek beleremegett a tudatába. Késő volt reagálni. A férfi éppen olyan jól érzékelte az ellenállást, mint Ranam a felé küldött erőt.

A lány lassan szembefordult a jövevénnyel, aki elégedetten nézett le rá.

A magas, izmos férfi a tűzmágusok öltözetét viselte. A szürke, fényes köpeny alatt, melyen egy tűzokádó sárkány legyőzetése volt megörökítve, barna bőrvért volt, fekete nadrág és egyszerű bőrcsizma. Az övén kard és tőr lógott több fekete bőrerszény társaságában.

A lány ismeretei szerint ez nem volt lehetséges. Sem a hely, sem a körülmények nem vallottak tűzmágusra.

A Tűz Szentélyének Őrei közismerten a rend védelmezői és a hebrini herceg képviselői voltak. A herceg pedig a keleti part legbefolyásosabb uralkodójának számított. Itt a hegyekben túl messze voltak a keleti parttól, több hónap utazásra. Raman erősen kételkedett benne, hogy a rablók közé keveredett varázshasználó valóban az, akinek mutatja magát.

Az idegen leszállt lováról és tekintetével el nem eresztve a lányt, megkerülte őt. Lehajolt Emmához, megfordította, a kislány öntudatlanul nyögött egyet. A férfi módszeresen megvizsgálta az életjeleit. Ranam igyekezett elrejteni aggodalmát, mégis csodálkozott a kifinomult és szakszerű mozdulatokon. Az idegen végül felállt és csaknem meleg tekintettel nézett rá.

       A nő velem jön. Befejeztétek! Visszamegyünk.

Ranam továbbra sem értette, de érezte a parancs mágikus támogatását, ami váratlanul érte és nehezen vonta ki magát a hatás alól.

Körülöttük a három férfi szó nélkül követte az utasításokat. Észre sem vették, milyen varázslatnak engedelmeskednek. A faluhoz legközelebb álló elvágtatott, míg a másik kettő tétován és sokkal lassabban indult neki.

„De miért van erre szükség?” – csodálkozott.

A tűzmágus a legtermészetesebb fesztelenséggel vezette Ranam mellé lovát és udvarias gesztussal biccentett felé.

       Csak utánad – mondta hátborzongatóan szelíd hangján.

Ranamot meglepte a gesztus, zavartan követte a mozdulatokat. Merev bizonytalansággal indult a ló felé. Felszállt annak nyergébe, de amint megérintette az állatot tudta, hogy az mágikus hámba van kényszerítve, és csak egyetlen ember utasításait fogadja el, aki bizony nem ő.

Az idegen éles füttyentéssel hívott egy újabb lovat, míg Ranam hátasa engedelmesen elindult a falu felé. A nő aggódva nézett a földön fekvő Emmára. Aggodalma csak nőtt, ahogy néhány lépés után a tűzmágus, az eszméletlen gyereket könnyed mozdulattal felemelte.

       Jobb, ha ő is velünk jön. – Hangjából kihallotta, hogy mosolyog.

Míg az erdőszéli úton lefelé haladtak, Ranam fejében egymást kergették a gondolatok. „Mit akarhatnak? Véletlen lenne… Azért mert a gyógyítót keresik?” – tanácstalanul nézett maga elé a sötét éjszakába.

Ezek az idegenek nem a megszokott tisztelettel jöttek hozzá. Évek óta tudták a környéken, hogy ő gyógyító erővel bír. Még sosem utasította el senki kérését. Sőt, ellenszolgáltatást sem kért, ahogy az a városokban szokás volt. Nem volt pap, nem kellett áldozatokat bemutatnia és mohó sem volt.

„Most mégis. Emmát majdnem megölték. A tűzmágus pedig mágiával utasítja ezeket az embereket… Talán mégsem tudják, hogy gyógyító vagyok?” – de elég volt egyetlen pillantást vetnie az előtte haladó férfire. A tűzmágus képes volt érzékelni az ő mágikus hatalmát.

„De akkor…? Mi ez az egész?” – az idegenek célja merő talány volt számára. Mindemellett magát hibáztatta, amiért Emmát belekeverte. Nem hagyhatja, hogy a kislánynak bántódása essék.

Igyekezett kordában tartani a képzeletét. Maga miatt nem aggódott; tudta, ha szükséges, ellenállhatatlan módon tud védekezni. Mégsem kívánta egyetlen ellenfelének sem, hogy ilyen helyzetbe kényszerítsék. Emmát viszont féltette.

A falu szélén hat lovas várt rájuk. A lovasok mustársárga ing fölött szürke vértet viseltek. Ranam emlékezetében távoli képek jelentek meg az egyenruhák láttán, de elnyomta őket. Most nem engedhette meg, hogy elveszítse önuralmát. A kellemetlen érzés mégis makacsul megmaradt.

A lány gyomra idegesen összerándult, mikor a főutca vonalába értek. A főtér mellett álló épületek teljesen leégtek, a romok parázslottak. A széleken sértetlennek tűntek a házak, de a némaság jeges ujjakkal markolt a lelkébe. Még a kutyák sem ugattak.

Rossz sejtésekkel kezdte keresni a földön heverő halottakat, de meglepő módon nem voltak vérnyomok és nem látott fekvő testeket sem. Megpróbált leszállni a lóról, de amint megmozdult a nyeregben, hogy átvesse lábát az állat háta fölött, a ló prüszkölve megtorpant. A tűzmágus hátrafordult. Ranamnak elég volt egyetlen pillantás a mágus karjaiban fekvő Emmára, hogy erőt vegyen magán és ne kezdje a szökést tervezgetni.

Tehetetlenséggel szemlélte a romokat. Csalódottan vette tudomásul, hogy nem mehet közelebb. A tűzmágus suttogva vitatkozott a szürke vérteseket vezető harcossal, mire odavezették őket egy kiégett csűrhöz.

Ranam jól ismerte a családot, akinek a birtokán jártak. Az asszony a múlt nyáron adott életet harmadik fiuknak. A csűr teteje teljesen leégett, néhány szenes gerenda csonkja meredezett az oszlopokon. A romok sarkából szelíd lángok árasztottak kísérteties fényt. A földön mindenütt holttestek feküdtek. Ranam látni akarta őket közelebbről, megtudni, hogy kicsodák, de lova sehogy sem ment a mágus után, aki eltűnt az oszlopok túlfelén. A savanyú képű katonák közben éles figyelemmel követték minden mozdulatát.

Végül a tűzmágus visszatért, és a katonák elkezdték kihúzni a testeket. Ranam megnyugodhatott volna, nem látott ismerős arcot, és mind idegen ruhát viselt. Mégis, ahogy egyik halott követte a másikat, egy tiszta szúrt seb, vagy egy összekaszabolt test, tehetetlen düh, mély undor és ősi értetlenség egyvelege kezdett lelkében kavarogni. Erős és félelmetes menekülhetnékje támadt. Megkönnyebbülve lélegzett fel, mikor a mágussal maga előtt távolodtak a csűrtől.

Még mindig nem tudta biztosan, kik ezek az idegenek és mit akarnak. Azt sem tudta igazán mi történt ma este a faluban. Egyáltalán hol lehetnek a barátai? Elbizonytalanodva vissza-visszanézett. Szökésen gondolkodott, de lova minden lépésével tehetetlenebbnek érezte magát. Nem hagyhatta el Emmát.

Ráadásul ezek az egyforma szürke katonák is nyugtalanították. Egy pillanatra Terzelt egyháza jutott eszébe, a Harc Istenének követői.

Egyre több karavánt kísértek az egyház jelét viselő harcosok. Az egymást keresztező pengék apró mása lehetett ékszer vagy tetoválás, lehetet billog, de lehetett egy látványos hímzés is. A szürke egyenruha már komolyabb elhivatottságot jelzett. Ranam szomorúan és ébredő félelemmel gondolt az utazók által mesélt hírekre.

A nagy háború idején, jóval az ő születése előtt kezdték Terzelt harcos papjai más istenek követőit üldözni. A történetekben sokszor és hangosan emlegették egy Dexin nevű halálisten kiirtott híveit és csak elvétve, de akkor is suttogva beszéltek Ehlieről, a gyógyító istenanyáról, kinek papjait a mai napig üldözték Terzelt inkvizítorai.

Ranam sem elhinni nem akart ilyen borzalmakat, sem megijedni tőlük. Ő nem volt pap, sem Ehlie-é, sem másé. A félelem mégis elbújt a gondolatai között, akár csak a falusiak sorsa fölött érzett aggodalma. Nem az istenektől tartott, az emberek aggasztották, akik mogorván néztek rá, és akik nem engedték leszállni erről a nyavalyás lóról sem.

Ugyanakkor kíváncsi lett.

A kíváncsiság veszélyes dolog volt számára. Ezt jól tudta. Mégsem tudott megálljt parancsolnia az újabb és újabb kérdéseknek, amik előbukkantak gondolatai közül, ahogy az alatta ügető sárga kancának sem parancsolhatott megálljt.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 7.8/10 (28 votes cast)
43 hozzászólás Szólj hozzá
 1. Magával ragadott a hangulat, beszippantottak a sorok, és végig azt éreztem, hogy az eddig kikerült művek közül ez áll hozzám a legközelebb. A szöveg kellőképpen megdolgoztatta a fantáziámat, a képek folyamatosan jöttek. Olyannyira mágikus volt a bevezető, hogy nehéz volt felocsúdni, amikor szinte minden átmenet nélkül eseménydús szakaszok következtek. Kicsivel több átmenetet igényeltem volna egy-egy akció és az azt megelőző, már-már varázserővel bíró leírás között, de összességében ennek hiánya sem zavart, mert legalább meglepve érezhettem magam.
  Gratulálok!

 2. Már igazán hiányoltam a mezőnyből egy igazi jó kis fantasyt. A szöveg tetszett, tényleg mágikus hangulatot árasztott. Mondjuk a világot még nem egészen értem, de az még úgy is kibontakozik, gondolom.
  Egyetlen apró problémám nekem az volt, hogy nem egészen értettem a viszonyokat. Most ki ki ellen van és kivel szövetségben? Persze lehet, hogy ez az én hibám, ilyen fáradtan nem kéne fantasyt olvasnom…
  Összességében tetszett 🙂

  Sally

 3. Wow!!!! 🙂 Te jó ég! Mégmégmégmég… Ez egyszerűen csodás… Nem találok szavakat, és ez ritkán esik meg velem. Már háromszor elolvastam,és úgy érzem negyedjére is el fogom, és nagyon vágyom arra hogy láthassam a folytatást! Mekkore fantázia, mennyi kreativitás, milyen csodás képek és szereplők, mennyi izgalom. Úgy érzem te igazán olyan író vagy, aki kívül belül ismeri a szereplőit, és csodásan tudsz bánni velük, egy pillanatra sem esik ki a szerepéből senki. Igazán profi munka, nekem tetszett a leíró és eseményes részek aránya, pont a megfelelő mértékű infót kaptam, hogy el lehessen képzelni, és ne akarjam átpörgetni. Uhh, remélem elolvashatjuk mielőbb a folytatást!! 🙂
  Nagy gratula!

 4. Bár csak a feléig jutottam a munkahelyi ebédszünet miatt, de már most szívesen kihívnálak egy párbajra 😀
  Gratulálok, nagyon klassz sztori.

 5. Köszönöm a sok pozitív visszajelzést, ez beragyogja a napomat 🙂
  Remélem még sokaknak jelent majd kellemes élményeket ez a részlet.

  A bétáimnak külön köszönet a többszöri átolvasásért, a lelkesítésért, és az áldozatos munkáért. (Becsülöm a kitartásotokat) Ők hibátlanabbul dolgoznak, mint én az átírásnál (pedig itt és most mennyire nyilvánvalóak az elírások) 🙂

  Sally: A későbbiekben tisztázódnak a viszonyok, bár élvezet a zavarosban halászni 😉

  Illyana: és akkor képzeld hozzá, hogy ez még csak a felszín… (amúgy jó lenne tudni mire gondolsz ‘párbaj’ alatt – csak hosszú távú számokat vállalok :)) Remélem hamarosan tőled is olvashatunk valamit. Szorítok érted.

 6. A magam részéről nem szerettem ezt az írást. Az első két benyomásom a következő volt:
  1. A stilisztika rettentően kiforratlan. Az első harmincegy bekezdésben a főszereplő csak toporog, figyel, visszaemlékszik olyan információkra, amik akár izgalmasak is lehetnének a megfelelő formában tálalva. Nem tudok meg semmit a motivációjáról, így nem tudok vele azonosulni, és nem is érdekel, hogy mi történik vele.
  2. Alapvetően MAGUS-klónnak érzem. Tűzvarázsló, egy világon, ahol kék és vörös hold is van, a konfliktus alapvetően harcorientált. A nevek hangzásvilágát leszámítva ez bármikor elmehetne egy MAGUS-történetnek, nem érzek akkora jelentős különbséget, ami alapján el tudnám különíteni a létező és bevált világtól.

  Az első feszült, izgalmasnak szánt pillanat a tűz kitörése volt. Akcióval kezdődő jelenetekben számomra igazán fontos, hogy legyen TÉT, valami, amit el lehet veszíteni, vagy valami, amit meg kell nyerni. A falu annyira idegen volt számomra – és úgy érzem, a nézőpont karakter számára -, hogy elvesztése nem jelentett volna számomra semmit. Megnyerni pedig nem kellett semmit. Inkább csak a hatalmi viszonyok bemutatására szolgált.

  Mivel nincs mit nyerni vagy veszíteni, ezért egyáltalán nem izgultam a jelenet során.

  A kapcsolati rendszert nehéz átlátni: ki kit szeret vagy gyűlöl, kivel lehet szövetséges, veszélyes-e egy mágusnak egy inkvizítor közelében tartózkodnia, melyikük a hatalmasabb, stb.? Ezek olyan kérdések, amik egy harcorientált fantasy jelenetben iszonyú fontosságot nyernek.

  Számomra ez a jelenet több különböző módon is lehetett volna élvezetesebb. Például jól szórakoztam volna akkor, ha berángatsz engem az ünnepségbe: rengeteg érzékszervi leírást adsz a zenéről, az ízekről, az emberekről, szépségről és ocsmányságról, bármiről, ami egy ünnephez tartozik. Ha engem is elkap a lendület és én is ott ugrálok a táncolókkal, akkor már ijesztő lett volna a gyújtogatás.

  Vagy lehetett volna drámai, ahol megmutatod pont azt a pillanatot, amikor a mágus felismeri az inkvizítort, VAGY egy párbeszéd, amiből ez kiderül. Vagy ritmizálhattad volna jobban. Erre rögtön adok is egy tippet, hogy hogyan.

  Van egy olyan írástechnikai elmélet, ami arról szól, hogy „hook-hold-satisfy” ciklusokban írjunk jeleneteket. Ez arról szól, hogy egy-két mondattal felkelted az érdeklődésünket a nyitáskor – adsz valamit, amit tudni akarunk -, késlelteted a felismerést, és a jelenet végén választ adsz. Nem ez az egyetlen helyes módja annak, hogy megírjunk egy izgalmas jelenetet, de szerintem neked jót tenne, ha gyakorolnád.

  Összefoglalva: én azt tanácsolnám, hogy ne késleltesd a karakter motivációját, hanem egyből áruld el; mutass valódi veszélyt a főszereplőn keresztül, adj konfliktust, megoldandó helyzetet!

  Én ezt egy átlagnál kissé kiforratlanabb, sablonos történetnek éreztem, ami bármelyik szerepjátékasztalnál elhangozhatott volna. Egyetlen olyan elemet sem találtam benne, ami a figyelmemet felkeltette volna. Ezért én négy csillagot tudok erre adni.

 7. Én a magam részéről Hollódombival értek szinte mindenben egyet. A késleltetés nem egyenlő a zűrzavarral! Nem kell egyszerre felfedni mindent, de azt legalább sejtetni, jelezni kell, hogy mondjuk a főszereplő, vagy a jelenetben megjelenők miként viszonyulnak egymáshoz, szövetségesek, ellenségek, barátok, rokonok, vagy mik. Az olvasónak kell legalább egy minimális támpont, hogy el tudjon igazodni, s bele tudja magát helyezni a történetbe. Itt csak azt érezni, hogy a szereplők egyszer így, egyszer úgy viszonyulnak egymáshoz, hol segítenek és összedolgoznak, hol meg ellenségesek.
  Ez a zavaros kezdés sajnos nem egyedi jelenség, többen is késleltetésnek gondolják.
  A stíluson bőven van mit csiszolni, a mondatok sokszor bukdácsolnak egy-egy helytelen szó, vagy képzavar miatt. Nem tudom mi lesz az írás további sorsa, de én ebben a formájában biztos nem venném meg a könyvet.

 8. Hollódombi: több mindenben egyet értek veled, de néhány dologban nem.
  Azt, hogy melyik szabályrendszerre épít, MAGUS vagy sem, aligha lehet ennyiből megállapítani. (Tűzmágus a legtöbb szabályrendszerben van, a kulturális antropológiában is ősi figura. Ugyanez elmondható az ilyen-olyan papokról, ehhez elég volt a történelemkönyvet lapozgatni.) A világok egyedisége pedig teljes összefüggésrendszerben értelmezhető, új kombináció = új világ. Ehhez kellene ismerni a teljes képet…

  Ám számomra ennyiből is könnyű volt felismerni, hogy ezt a világot nem férfiaknak szánják (nem vagyok célközönség). Gyerekek és béke…? csak úgy kedvtelésből segít, mert éppen nincs jobb dolga a szereplőnek…? (vagy legalábbis így tűnt) Mi több, kooperál?
  Ezek határozottan női társadalmi stratégiák.
  Azt hiszem, ezt a lányomnak kellene olvasnia, nem nekem :).

  A leíró képek viszont tiszták voltak, egészen meseszerű, gratulálok hozzá!

 9. Nos, Lilah 🙂 Párbaj alatt azt értem, hogy simán bevállalnék veled egy körökre osztott (fórum rpg-jellegű) történetírást egy toledói csörtében 😀
  Remélem, hogy én is leszek ennyire szerencsés, és hogy ha a szerencse mellém áll, akkor azt is remélem, hogy tetszeni fog az írásom 🙂
  Nekem nem a MAGUS jutott eszembe, hanem a Dragonlance (vörös hold = Raistlin 😛 )De én próbáltam nem hasonlítgatni 🙂 .

 10. Valter: nyilván nem arra számítok, hogy egyszer csak felbukkan egy Gorvik, vagy egy Gorduin. 🙂 Arra akartam célozni, hogy magyar olvasó vagyok, aki egyből egy ismert magyar fantasy világra asszociál a részletről. Ez az első benyomásom. És ez rossz.

  Ha író vagy, általában úgy akarsz kezdeni, hogy a világod jól elkülöníthető legyen minden másik világtól, és előbb a különbségek jöjjenek elő, aztán a hasonlóságok. A túlzott hasonlóság zavaró, és olcsóvá teszi a nyitást. Olvasóként a könyvesboltban nem adok időt kibontakozni a különbségeknek, egyből a különbséget akarom látni. Ha mindenképpen fontos a két hold (általában nem), akkor érdemesebb sokkal később megemlíteni.

  A MAGUSban igen jelentős volt a két (eredetileg és aztán később három) hold misztikus hatása, történetisége, szimbolikája, és a hangulat alapvetően meghatározó részévé vált. Két holdat említeni egy fantasy könyv bevezető jelenetében olyan, mint egy űropera filmet azzal kezdeni, hogy egy parasztfiú a sivatagban két napot figyel lemenni a horizonton, és közben droidok járkálnak a háttérben.

 11. Nos, nekem a részlet felénél már elég egyértelmű volt, ki melyik oldalon áll, kinek akar segíteni, és kitől kell félnie. 🙂 A részlet vége felé kicsit elbizonytalanodtam, kezdett gyanús lenni, hogy a látszat csal, de nem annyira, hogy az zavarjon, éppen ellenkezőleg: annyira, hogy tovább akarjak olvasni.
  A M.A.G.U.S.-történeteket közelebbről nem ismerem, csak nagy vonalakban tudok a világról (ígérem, pótolom ezt a hiányosságot a közeljövőben), ezért a tűzmágus és a pap az én olvasói érzékemet nem bántotta. Pap minden kultúrában szokott lenni, az inkvizítor is gyakori, az elemekkel kapcsolatos varázslásnak meg legalább annyi éves múltja van, mint az emberiségnek, hát nehéz lenne kikerülni. 🙂
  A stílus, az tényleg kiforratlan. De abba bele lehet tanulni.
  Ami meg azt illeti, hogy ez a világ férfinak vagy nőnek való… hát nem tudom. „Segíteni másokon csak úgy, mert jobb dolga nincs” – én biza Karl Mayon nőttem fel, és Old Shatterhand meg Winnetou pontosan ezt művelték napi 24 órában, hímnemű létükre. 😀 Rejtő Jenő regényei is kamaszfiúknak íródtak eredetileg, a bátor és segítőkész kültelki vagányaikkal, kasszafúróikkal, kőfaragóikkal és balett-táncosaikkal együtt. 🙂 Se a békeszeretet, se a mások segítése nem függ a nemektől, a gyerekhez meg ismereteim szerint nő és férfi egyaránt kell. 😉

 12. Hát gyerekek, szerintem ezt nem kell túl variálni!
  Tetszett? Igen!
  Jó volt olvasni? Igen!
  Felesleges hozzáméricskélni mindent mindenhez.
  Manapság már mindent kitaláltak, megmondtak, elképzeltek, megálmodtak. Ehhez képest ez a cucc meg jó és szép. Él. Nem mű.. Úgy vélem akárkit akármire is emlékeztet ez az írás, a lényeg úgy is az, hogy legyenek, akiknek örömet okoz, akik belebújnak, és benne maradnak a végéig, és kikapcsolja őket a csúnya szürke realitásból. Itt ez adott. Nem kell mindenkinek tetsszen, úgysincs ezen a világon semmi, amiben mindenki egyetért, de ha van/lesz legalább 1000 ember, akinek ez az írás okoz pár kellemes órát/napot, akkor már megérte. Akárhonnan nézem, én látom benne, hogy a népek kedvelni fogják.
  Ugyanabban a csónakban evezünk, mindenkinek a szórakoztatás a célja,nem? Fogadjátok el, hogy ez márpedig szórakoztató…

 13. Kedves Szerző!

  Először is gratulálok a kikerüléshez. 🙂

  Én szeretem a jó fantasy történeteket, de nem ismerem a szerepjátékokat igazán, így a ‘másolás’ dologról, melyet néhányan megemlítettek nem tudok igazán véleményt formálni.

  A világot magát eddig érdekesnek találom, de néha én is a zavarosban éreztem magamat, mely nem mindig rossz mondjuk szerintem egy könyvnél, hiszen egy fantasy is megmozgathatja az agyunkat. 😀

  Mondjuk a viszonyok kissé megzavartak engem is, úgy éreztem, hogy én vagyok a lassú, hogy nem kapcsolok, hogy most ki kinek az ellensége és a szövetségese, de van aki ezt szereti…

  Nem tudom, hogy mennyire egyedi vagy sem a világ, a helyzet vagy akár a karakterek, de nekem mindenképpen tetszik az eddigi történet.

  Olvasmányosan írsz, a hangulata tényleg mágikus, könnyen el tudja képzelni az ember, hogy a történet a valóságban is megtörténik.

  Tehát összességében szerintem eddig egy jól megírt történetről van szó, kíváncsi vagyok a folytatásra. Sok szerencsét kívánok a pályázat folytatásához! 🙂

 14. Engem most nem tudott megfogni ez a történet, pedig én is vártam már egy fantasyt. Valahogy nem tudtam elmerülni benne, képtelen voltam együtt izgulni a karakterekkel. Bevallom, én is sablonosnak éreztem, nem éreztem rajta az egyediséget, végig olyan volt, mintha ezeket a jeleneteket már sokszor olvastam/láttam volna más művekben, ráadásul a viszonyok nekem is kicsit zavarosak voltak. Szerintem fontos lenne már az elején szépen felépítve tisztázni legalább az alapokat és jobban kellene ritmizálni. Ettől eltekintve gratulálok a kikerüléshez, ha felkerül a 2. rész, adok neki egy esélyt, hátha az jobban fog tetszeni 🙂

 15. Én néhány oldal alapján nem kategorizálnám a célközönséget, és pár felvillantott kép után nem látnék hasonlóságot meglévő fantasy világokkal. A sablonokat látókat, néha saját sablonjaik irányítják. Úgy érzem, Jörgeson passzivitása vagy óvatossága alighanem hozzátartozik a karakteréhez, az pedig, hogy az elején nem kell azonnal tűzbe jönnünk egy küzdelem miatt, lehet írói szándék is. Azonkívül Ranam viselkedésében pontosan tetten érhetőek a behúzott macskakörmök, és a történések ellenére korántsem tisztázottak az erőviszonyok.
  Kedves Lilah!
  Írásod fő erénye a világos fogalmazás, a jó arányérzék és a pontos információadagolás. Ebből számomra csak kevés dolog lóg ki. A „Gideon” villantás egyértelműen. Nem szabad egy karaktert így a levegőben lógva hagyni, ha megjelenik, szerepet kell neki szánni, bármilyen kicsi legyen is az. Itt túlzott ködösítést éreztem, ami a regény elején nem szerencsés. A másik, hogy hiányzott egy-két drámai mondat, ami felrázza az olvasót, mielőtt felcsapnak a lángok a faluban. Túl statikus az átmenet a leírás és az akció között.
  Én jónak tartom ezt a részletet, noha még nem látom a teremtett világ egyediségét, ami számomra is fontos. A két hold léte és a – különben jól érzékeltetett – mágia számomra egyenlőre nem elég ahhoz, hogy igazán különleges világon érezzem magam.
  Még kiemelném a határozott történetvezetést, kitűnik belőle, hogy az író tudja, mit akar. Sok sikert, Lilah!

 16. Karcsibá, akkor lefordítom a te nyelvedre is a kritikámat. 🙂

  Tetszett a mű? Nekem nem.
  Jó volt olvasni? Nekem nem.
  Lehetne jobb? Szerintem bőven.

  Celina: „A sablonokat látókat, néha saját sablonjaik irányítják.”

  Nagyon szépen hangzó oltás a negatív véleményezők felé, de szerintem maradjunk illedelmesek egymással, és csak a műről beszéljünk, ne a véleményezőkről. 🙂 Ha mindenki szépen hangzó oltással kezd írni, akkor egy idő múlva jönnek a csúnyán hangzó oltások. Maradjunk annyiban, hogy nem a rutinos kritikaírók fognak előbb megsértődni, hanem Lilah rajongói, és ezzel csak a szerző alatt vágnánk a fát.

  A kritika fogadásáról ki szokott kerülni cikk az Aranymosásra, szerintem idő kérdése és idén is ki fog kerülni. Előzetesben elmondanám, hogy nem kell megvédeni a szerzőt a negatív véleményektől, sőt, a negatív vélemény jóval hasznosabb a szerző számára, hiszen ebből fog tanulni. A kritikusok sértegetése elég gyerekes. „Az én homokozólapátom kékebb, mint a tiéd, ezért én építek jobb homokvárat.” Hagyjuk! 😀

  Reklámra nincs szüksége a szerzőnek, mert a lektorok véleményén múlik az, hogy publikálásra előterjesztik-e a könyvet, a lektorok véleményét pedig abszolút nem befolyásolják a hozzászólások.

 17. Nagyon sajnálom, de nem jutottam benne túl sokáig. Nem tudott megfogni sem a történet, sem a karakter. Számomra sok volt a leírás. Ugyan fantasyt nem olvasok, mégis kíváncsian vetettem bele magam az olvasásba. Mégis el-elkalandoztak közben a gondolataim, nem tudtak a leírtak rávenni arra, hogy néhány bekezdésnél tovább olvassak. Éppen ezért nem értékelem, megvárom, hátha egy nap sikerül elmélyülnöm benne. Mindenesetre gratulálok a kikerüléshez, és további sok sikert kívánok!

 18. Hollódombi: az általad idézőjelbe tett megjegyzést nem én írtam, hanem egy másik kommentelő. Én úgy érzem, végig a műről beszéltem, amikor kritikát írtam, és csakis a szerzőnek címeztem, senki másnak.

 19. Kedves Szerző!
  Nekem tizenöt éves fejjel tetszett ez a részlet, könnyen bele tudtam képzelni magam a leírt világba, szerettem a szereplőket is. (attól eltekintve hogy azt nem nagyon értettem, kicsoda Gideon, hogy jelent meg majd hová tűnt) de összeségében én szívesen olvastam az írást. Szimpla olvasó véleményem van csak, de azt hiszem azért ez is számít valamit. Nekem sikerült felkelteni az érdeklődésem, és szívesen továbbolvasnám. Jó volt 🙂
  Sok sikert a továbbiakban és gratulálok a kikerüléshez! 🙂

 20. Láttam a történetben fantáziát, bár az írásmód néhol tényleg sántít, és az információadagoláson is lehet javítani, de kellően sok „Miért?” gyűlt össze bennem, hogy érdekeljen, hogyan viszed tovább. Ha az alapul fekvő történetszál erős, a karakterek kidolgozottak, a kezdés és a stílus hibái javíthatók — én úgy érzem, ez lesz a helyzet.

 21. Hollódombi: Kikerült már a cikk 🙂

  Szerintem maradjunk annyiban, hogy nincs olyan mű, amely ne lenne megosztó (ez teljesen természetes). Valakinek tetszik, valakinek nem. Ezt el kell fogadni, mind különbözőek vagyunk, más az ízlésünk és még amikor írástechnikáról is van szó mást és mást tartunk a legfontosabbnak.

  Nincs értelme vitázni, koncentráljunk a műre. Azért vagyunk itt mind, nem? 🙂

 22. Celina, igen, bocsánat, természetesen Moonnak címeztem hozzászólásomat! 🙂 Ne vedd figyelembe! Elnézést a tévedésért.

  Zita: természetesen ugyanezen a véleményen vagyok, ezért reagáltam Valter és Moon megjegyzéseire, amik a véleményalkotóknak is szóltak. 🙂 Az idei pályázat előtt pedig még csak a „hogyan írjunk kritikát” került ki, a hogyan fogadjunk kritikát nem.

 23. Hollódombi: Az előző megjegyzésnek csak eleje szólt Neked, a többit mindenkinek szántam. 🙂 De igazad van, még csak egy cikk került ki a témával kapcsolatban idén, pedig azt hiszem tényleg fontos újra és újra felhozni a dolgot.

 24. Hollódombi: meg van bocsátva 🙂 Moon hozzászólása az enyém alatt volt, biztos ez lehetett a kavarodás oka.

 25. Hollódombi: érdekes felvetéseid vannak – de meglátásom szerint olyasmit próbálsz megalapozott véleményként megfogalmazni, amire a 10 oldalnyi elolvasott bevezető aligha ad kellő támpontot. (egyedül a jelenet szerkezetét ítélheted meg – elfogadom, hogy ez lehetne ezer más módon, és hogy a választásom nem nyerte el a tetszésedet)
  Ám örülök, hogy annyira érdemesnek találtál, hogy kommentálj, mégsem hagyhatott teljesen hidegen, ha egyszer ennyi energiát és időt ölsz ebbe a tevékenységbe és próbálod nézőpontodat védelmezni
  Be kell valljam, ami nekem nem tetszik, azt nem olvasom végig, és ami nem szólít meg, azt nem akarom véleményezni, különösen azzal a céllal nem, hogy a saját képemre formáljam – óriási lelkierőről tanúskodik, hogy ekkora szenvedést vállaltál miattam – igazán büszke lehetsz a kitartásodra, a szabadidő mennyiséged pedig egyenesen irigylésre méltó 🙂
  ahogy látom, határozott elképzeléseid vannak arról, mit szeretsz, szerencsés, aki így ismeri a saját igényeit – ám sejtésem szerint, egy végleges könyv esetén, már a borító elrettentene attól, hogy a kezedbe vedd – a fülszöveg hallatán pedig bevágnád a sarokba – nagyon köszönöm, hogy mégis végigolvastad. 🙂

  mivel a kritikád nekem szól, köszönöm azoknak, akik kiállnak mellettem, talán nem is feltétlen mellettem, talán a kommunikációs stílusban van valami, ami provokatívnak érződik 😉 lehetséges, hogy az írástechnika mellett kommunikációs ismereteket is érdemes lenne elsajátítanunk, elvégre az írás egy erőteljes egyoldalú kommunikáció…

  ami a holdakat illeti: Az univerzumban a tudomány jelen állása szerint a többholdas bolygók magasabb statisztikai valószínűséggel fordulnak elő, mint a holdtalanok. A két hold alap következtetése: a helyszín nem a föld, és engedd el a realitásérzéked egy kicsit – milyen egyszerű és triviális elem – kinek is volt illúziója, hogy páratlan, vagy hogy az első megjelenési forma? (és azt hiszem a MAGUS holdjainak szimbolikája sem egyetlen jelenetből derült ki és nyert mély értelmet – a szimbolikához pedig tagadhatatlanul a három a megfelelő szám) – számomra az égitestek funkcionálnak, semmi több, és talán az zavaróbb lett volna, ha egy sosem hallott csillagkép mozgásához rendezem az idő múlását, teszem azt… (és akkor az első húsz állat, ami eszedbe jut, létező csillagkép 🙂 más elnevezési rendszerek pedig nem vallanak autentikus környezetre… – a többi időmérést pedig magyarázgatni kell, hogy az olvasó eljusson addig a felismerésig, hogy a két jelenet között időbeni átfedés van.
  (továbbá a kezelhető számú holdak és az alapszínek kombinációjának száma egy nem túl nagy valós szám – gondolj egy kombinációra és néhány év kutatás után rá fogsz jönni a néhánymillió alkotó emberből már erre gondolt valaki előtted)
  kíváncsi lennék a „nemtetszést nyilvánítók” koncepciójára ebben a kérdésben

  a felmerült egyéb hasonlóság pedig a már létezővel – csak abból tudok építkezni, amit már ismerek, amit így vagy úgy tapasztaltam, tudok – (ha ez valakinél másképp lenne, kérem ossza meg velünk) – és szerencsére van tér és időbeli egyezés, így az olvasóknak is hasonló tapasztalatai és tudásanyaga van – érdekes dilemma az ismert és ismeretlen határán egyensúlyozni 😀 (ebben Moonnak igaza van a sablonokat illetően, és nem hagyható figyelmen kívül a gondolkodás ezen mechanizmusa)

  Mégegyszer köszönöm mindannyiotoknak az értékes meglátásokat 🙂

 26. „Be kell valljam, ami nekem nem tetszik, azt nem olvasom végig, és ami nem szólít meg, azt nem akarom véleményezni, különösen azzal a céllal nem, hogy a saját képemre formáljam – óriási lelkierőről tanúskodik, hogy ekkora szenvedést vállaltál miattam – igazán büszke lehetsz a kitartásodra, a szabadidő mennyiséged pedig egyenesen irigylésre méltó :)”

  Megvárom a pillanatot, amíg leesik neked, hogy a kritikaírás az Aranymosás nyilvános felületének a lényege. És azt, amíg rájössz, hogy mit jelent az, ha csak egyetlen negatív kritikát kapsz. 🙂 (Tipp: nem azt, hogy a műved jó.)

 27. „Megvárom a pillanatot,…És azt, amíg rájössz, hogy mit jelent az, ha csak egyetlen negatív kritikát kapsz. 🙂 (Tipp: nem azt, hogy a műved jó.)”

  Nem vártad meg – kimondtad helyettem – hát ennyire nem hiszel a szavaid erejében?

  De én is megvárom amíg újra számlálod a negatív irányú kritikai megjegyzéseket – a megállapításod talán úgy állja meg a helyét: „egyetlen harcos negatív kritikust kapsz” – egyre büszkébb vagyok rád 🙂

 28. A Hollódombi kontra Lilah beszélgetéshez/vitához csak annyit tennék hozzá:
  ha valami nem érint meg, és nem olvasod végig, és nem mondasz negatív kritikát, azzal nem segítesz a írónak. A hibáinkból tanulunk. Ha mindenki így gondolkozna, akkor senki nem kapna negatív véleményt és ez sajnos téves következtetések levonásához vezetné az írót:
  Ha nincs negatív kritika: az írás úgy, jó, ahogy van. (Igen egy írás úgy jó, ahogy van, kivéve, ha rossz, mert akkor úgy rossz, ahogy van 😀 )

  Itt nem azt akarom mondani, hogy egyetértek Hollódombi kritikájával, csak azt, hogy az Ő véleményét sem lehet figyelmen kívül hagyni. A közhellyel élve: Több szem többet lát. Ezért van ez az oldal.

 29. Akkor megismétlem magam: Köszönöm a véleményeteket.

  de nem kérek engedélyt tartózkodni, ha úgy ítélem helyesnek
  (az oldal céljait egy percig sem vitattam – ezt hogyan kevertük ide? :))

 30. Gitta nagyon bölcs dolgot mondott. Lilah, annyit tudnék hozzátenni, hogy a negatív véleményre érdemes aludni egyet, vagy még inkább hatot, és aztán meglátni benne, mi az, amit használni tudsz. Hollódombi konkrét tippeket adott, semmit nem veszítesz azzal, ha kipróbálod – akár most, akár a következő írásodnál. Viszont lehet, hogy marha sokat nyersz vele.

  A negatív vélemény sokszor fáj, pláne, ha az ember hozzászokott, hogy sokan dicsérik, de tényleg emiatt nyilvános a regénypályázat. Kívülállóként úgy gondolom, hogy higgadt, nem személyeskedő és gyakorlatias kritikát kaptál, amiért sokan összetennék a kezüket. De még ha nem értesz egyet vele, is elegánsabb megköszönni, és annyiban hagyni.

 31. Szerintem egy kicsit belelovaltátok magatokat ebbe a vitába, és több apróságba másztunk bele, mint amit a hely és alkalom megenged. Ez egy kézirat első fejezete. Egy kis távolságtartás hasznos lenne mindkét oldalról. Amúgy mindannyiunknak más a vérmérséklete, és bizonyos témákban ez különösen kiélezetté tud válni, főleg, ha ismert, vagy annak vélt tárgyhoz nyúlunk. Aki kevés negatív kritikát kapott eddigi írói pályafutása során, az fokozottan ugrik minden negatív megjegyzésre, és szerintem ez nem egy olyan jelenség, amin csodálkozni kellene. A gyakorlottabb kritikaíró ezt tudja is, látott már ilyet. A friss szerző pedig idővel meg fogja szokni, hogy olykor a kákán is csomót keresünk. Az interakciók amúgy érdekesek egy-egy pályamű kikerülésekor, és tanulságosak is, de itt már kezdünk eltérni a tárgytól. Tegnap emlegette valaki Bea cikkét a kritikákról, szerintem nyugodtan el lehet beszélgetni róla a cikk alatt, itt a link: http://aranymosas.konyvmolykepzo.hu/irodalmi-kavehaz-hogyan-irjunk-kritikat-5557.html

 32. Szerintem is hasznosak a kritikák – végigolvastam
  és Lilah megköszönte – többszőr is 🙂
  A kritika tartalmát sem vitatta és a személyes megjegyzéseket valaki más indította be. Sztem…
  Azért azt is lássuk be a kritikusnak is van felelőssége.

 33. Kedves W.J. Lilah!
  Tudod, nem arról van szó, hogy engedélyt kéne kérned, azonban a negatív kritikát és a mű körül kialakult vitát emelt fővel illik viselni. Még akkor is, ha kinyílik a bicska a zsebedben. Lehet persze vitázni a negatív véleményezővel, de jobb ezt intim kettesben tenni, különben magadat tünteted fel rossz fényben, és te válsz unszimpatikussá. Nem a te feladatod, hogy megvédd a műved, az az írásodé, és ha nem tudta megvédeni magát, akár csak egy embernél is, így jártál: ha eljutsz odáig, a boltban sem állhatsz mindenki mellé oda, hogy elmagyarázd, miért is nem sablonos az írás, vagy hogy mi az értéke, amit nem vett észre. Ugyanígy, egy ilyen felületen feltűnik, és szemöldökráncolásra késztet, ha valaki csak egy íráshoz kommentel, és azt nagyon harcosan védi – azt az érzést kelti, hogy a szerző barátja, aki elfogult a művel szemben, és ez sem tesz jót a szerző renoméjának.

 34. Klasz! Én már fel is tettem egy kérdést a cikk alatt, ami tényleg érdekel. Nem baj az, hogy tavalyi cikk, ugyanolyan aktuális 🙂

 35. Ez eleje nehezen indult, de aztán belelendült a történet. Vártam már a fantasy művek kikerülését, és egy egészen jót kaptam ezzel 🙂 Szerepjáték-érzésem volt végig az olvasás alatt, de igazból nem zavart. Szeretem az ilyen világokat a könyvekben is 🙂 Gratulálok a kikerüléshez! Szívesen tovább olvasnám 🙂

 36. Nos, igyekszem mindig két oldalról megközelíteni a dolgokat, most is ezt fogom tenni 🙂 Először a pozitív dolgok: szépen fogalmazol, gördülékenyen, szerintem ezzel a résszel semmi gond nincs. A párbeszédek hitelesek, a leírások érdekesek – egy az egyben azt mondanám, hogy tehetségesen írsz.

  Ami viszont nem tetszett: nekem ez kicsit a „tucatfantasy” világára emlékeztetett. A nevek, a szereplők, a helyszínek…. kicsit elcsépeltek számomra. Van a könyvtárban egy polc, ahol puha-fedeles, olcsó fantasyk vannak kirakva, ha azokat kinyitom, teljesen ugyanazzal a világgal találkozom, mint ebben a műben.

  Ami nem feltétlenül baj, ha az ember először vesz a kezébe fantasy-t. Ha már sokat olvasott, akkor viszont kicsit unalmas lesz :/

 37. A szerző stílusa tetszik, úgy érzem, hogy a történet is tart valahová, de valahogy mégsem az igazi.
  A világból szinte semmit sem ismer meg az olvasó, pedig jópár oldal lement már a regényből. A karakterekről se tudunk meg szinte semmit, ami végképp nem szerencsés.
  Az egész valahogy olyan szenvtelen, távolságtartó – nehezen élem bele magam a cselekménybe, pedig úgy tűnik, hogy a szerző próbálna érzelmileg bevonni.
  Ami még egy nagy hiányosság, hogy nem látom, hogy mire számítsak. Ilyenkorra már ki kellene derülnie, lennie kellene valaminek, ami felkelti az érdeklődést, ami olvastatná a történetet. A sztori most arról fog szólni, hogy a gyógyítóért küzdenek a különböző hatalmak? Vagy az elrabolt gyógyítót akarják majd visszaszerezni? Ebből láttatni kellene valamit.
  Egy alapos újrastrukturálás és újraírás szerintem segítene a regénynek.

  És most némi privát gondolat is:
  W. J. Lilhah: A véleményemet valami olyasmivel zártam volna, hogy „az írás alapján szívesen dolgoznék a szerzővel”, de az itteni reakcióid egy kicsit megijesztettek. Tegyük fel, hogy bekerülsz a nyertesek közé – akkor kezdődik majd az igazi munka. Ez a regényrészlet nem olyan jó, hogy ebben az állapotában érdemes legyen publikálni, úgyhogy mindenképp az átírás vár rá. Ha a szerkesztő minden megjegyzésére, utasítására megsértődsz, az mindkettőtök számára utálatossá teszi majd a folyamatot. (A végére akkor is utálni fogod a szerkesztődet, ha amúgy tök jól megvagytok.)
  A szerkesztőnek sokszor vannak benyomásai, amit lehet, hogy nem is tud pontosan megfogalmazni, megindokolni, de megkér, hogy írj át az alapján valamit. Erre a szerzőnek nagyjából két reakciója lehet: vagy szó nélkül megteszi, vagy pedig összeír egy logikus indoklást arra, hogy milyen szempontok alapján került bele az az elem úgy az írásába.
  Ezen kívül minden más csak időhúzás és idegeskedés.
  Tegyük fel, rábökök az első oldalra, és azt mondom, hogy „Jörgeson. Nem tetszik a név, írd át!” Úgy gondolom, hogy kötődsz a névhez eléggé egy regény megírása után, hogy harcosan védeni akard. Viszont valóban indokolt, hogy ez a neve? Miért választottad? Miért használsz skandináv hangzású nevet? A fickó amolyan viking, erre akarsz utalni vele? Ha elég meggyőző vagy, akkor maradhat. Gondolj bele, hogy éreznéd magad egy ilyen esetben.
  Ezekhez képes az, hogy kaptál egy negatív – és őszinte! – kritikát Hollódombitól, igazából nudli.

 38. Kadmon:
  Köszönöm az értékes meglátásaidat – hasznosítani fogom a későbbiekben 🙂

  Viszont nem tudom miből következtettél arra, hogy megsértődtem, hacsak nem mások feltételezése alapján gondoltad így? – egy adott ponton túl, nem volt értelme azt bizonygatni, hogy félreértenek valamit 🙂
  Az átdolgozásokat illetően azt tudom, hogy nem ez az első változat – és sejtem, hogy nem is az utolsó – örülnék neki ha végre valakivel érdemben konkrétumokkal tudnék beszélni arról mit-hova-merre-meddig; majd elválik erre lesz-e lehetőségem hamarosan… vagy csak később 🙂
  Logikus indoklás és mérlegelés mellett pedig bármelyik elem cserélhető – pl a nevek (alapjában véve unom az angolszász névváltozatokat – a regényben többféle nemzetiségi karakterisztikát igyekeztem összeválogatni – Jörgesonnak pl olasz keresztneve van és karakterére egyedül a „son” utótag utal, mármint hogy a felmenőinek a későbbiekben lesz szerepe) adott paraméterek mentén a nevek cserélhetők – bár objektív érvek szükségesek, hogy valóban lecseréljem. – azt hiszem ez válasz a hipotetikus kérdésre, hogy érzelmileg nem befolyásol a javaslat

  Holódombinak sokkal inkább a stílusa provokatív számomra, mint a megjegyzéseinek tartalma – illetve szavai mögött az abszolút hite zavar, de biztos igaza van abban, hogy idővel meg lehet szokni 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük