Thomas de Boer: Árnyak a fedélközben – 2. részlet

Előző részlet A csarnokkal szemközti irányból ötvenes éveiben járó férfi érkezett, pontosabban dübörgött felénk akár egy harckocsi, s üvöltö­zött vörös fejjel, megdagadt nyaki ütő­erek­kel, izzadó homlokkal Daniella-ra. – Álljon csak meg kisasszony! – kiáltott rá. A nő megszeppenve húzódott a fal menti festmé­nyek közé, titkon talán azt remélte, hogy a műve­ken megjele­nített hős vi­tézek védelmükbe…

Olvass tovább

Thomas de Boer: Árnyak a fedélközben – 1. részlet

1. Csendes kora reggel, se nyüzsgés, amit várt az em­ber, se gépzaj vagy lárma, ami ilyenkor a meg­szo­kott. Csak a sirá­lyok visongtak a dokkokon túl. A kikötő­ben egy lel­ket sem lehetett látni. A hajók a fél­homály­ban kísér­teties nyikorgással föl-le hin­táz­tak a hideg hullámokon. Az olaj és nyers hal szaga azért ott lebe­gett körü­löttem, ha más­ból…

Olvass tovább