Králl Bernarda – Jules104

Éles csöngetés hasított a délutánba. Topányi Hümér már ugrott volna, hogy ajtót nyisson, de a robot persze gyorsabb volt, csak hát a régi beidegződés! A háztartási gép szaggatott hangja behallatszott a nappaliba: – Jó-na-pot! Mi tet-szik? –Jó na-pot! Le-ve-let ho-tam To-pá-nyi-né Bel-lá-nak. Sze-mé-lye-sen kéz-be-sí-ten-dő! –Jöj-jön u-tá-nam kol-le-ga! A hírnök robot fémesen csillogó páncélzatában már a…

Olvass tovább