Kali András: Hazatalál a hontalan (részlet)

A 9. Aranymosás Irodalmi Válogató pályázati anyaga

*

1. fejezet

A vagon padlóján ülve, embertelen körülmények között, élelem és víz nélkül szállítottak bennünket. Többedmagammal a saját vizeletünket ittuk. Egy férfi már egy hét után többször elájult a szomjúságtól. Könyörgött, hogy öljük meg. A nagy hideg miatt a vagon vaspántjain megült a dér, azt kapargattuk le, és adtuk a szájába. Csak megérkezésünk után temették el.

Ne akarj háborút.

Tél elején járt, a tartós fagyok még ritkaság számba mentek, de megérkezésünkkor nulla fok alatt volt a hőmérséklet. Nagyobb üres területen állt meg a szerelvény, sem peront, sem épületet nem láttam a környéken; távolabb örökzöld erdő sötétlett. Fogalmunk sem volt, hol vagyunk; még azt sem tudtuk, hogy hazai vagy ellenséges területen.

Néhány katona őrzött minket, napi egy kulacs vizet kaptunk, ételt nem. Megettünk mindent, amit találtunk, a növényeket a ruhánk alatt felolvasztva rágtuk el. Az ötödik naptól már adtak kenyeret, cukrot, na meg marharépa- és dohánylevélből főzött levest. A halottakat számba sem vették, egy közeli tömegsírba kerültek. Az idő közben enyhült, fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet.

Katonák egy újabb csoportja érkezett. Körbeállták a foglyokat, az erdőt kerülve elvezettek minket. Néhányan megpróbáltak beszaladni a fák közé, hamar lelőtték őket.

Délutánra értük el a célt, a rengeteg túloldalán. A terület nagyobb volt, semhogy első pillantásra felmérhettem volna, későbbi emlékeim alapján írom körül. Négyszög alakban dróthálóval elkerített rész, az egyik sarokban fából készült őrtorony, középen egy ormótlan gerendákból álló fa építmény.

A menetoszlopban állva a terület egyik végében farakást, barnás halomba összehordott vásznakat, és még néhány kisebb kupacot láttam; ezek körül mozgolódott jó pár ember. Szortírozónak, vagy szeméttelepnek tűnt a környék. Jobban megnézve egy utat is észrevettem pár száz méterre. Akkor még azt gondoltam, csak megálltunk valamiért, aztán majd gyalogolni kell tovább.

Pár perc elteltével a katonák csoportokba állítottak, és megszámoltak minket. Becslésem szerint kétszázan lehettünk.

Kicsit arrébb, egy kisebb gödörből fémcső állt ki, tetejére vastagon szigetelőszalagot tekertek. A gödör környéke felázott, az alján tócsába gyűlt vizet vettem észre, távolabb egy földkupac. A számat nyalva próbáltam megnedvesíteni az ajkaimat, de nem sikerült, a nyelvemet szárított halnak éreztem. Sokáig álltunk ott a farakás mellett, és miközben sorstársaimmal együtt sóvárogva néztem a víztócsát, rájöttem, hogy megérkeztünk.

A saras mélyedést és a földkupacot nézve megértettem, hogy a gödröt nemrég ásták azzal a szándékkal, hogy a vízvezetékre csapot szereljenek. A csövet rátoldották, de valószínűleg csapot már nem találtak, ezért ragasztották le a végét.

A csapot nekünk szerelik, a gerendákból és vásznakból nyilván sátrakat építenek majd – gondoltam, de csak részben volt igazam.

A sátrakat mi tákoltuk össze. Adtak ugyan egy doboznyi szöget meg néhány kalapácsot, de ez nevetségesen kevés volt ahhoz, hogy mindenki fedél alatt tudja lehajtani a fejét.

A sátrazás közben ismerkedtem meg Gézával, akivel azóta is összetartunk. Nem szabad felmérgelni, és akkor jó ember. A vásznakat téptük hosszú csíkokra, azzal kötöttük egymáshoz a fákat, meg mindenféle diribdarab kötelekkel. Volt, aki még a cipőfűzőjét is felhasználta, én ezt borzasztó felelőtlenségnek tartottam. De végül nem hiányzott senkinek a cipőfűzője, ugyanis pár nap múlva elvették a ruhánkat. Amíg mi a sátrat építettünk, a katonák a vízvezetékről leágazó csőre egy sebtében tákolt fémkerettel nyolc zuhanycsapot szereltek fel.

A sátrak már álltak, amikor újabb csoport érkezett, akikkel a tábor létszáma megduplázódott.

Sorba állítottak, le kellett vetkőzni, elvették a ruháinkat és minden értéket. Szinte kizárólag férfiak voltunk, csak elvétve akadt egy-két nő. Mindegyiküket külön katona kísérte, de feleslegesen. Senkinek sem volt kedve kikezdeni velük, én is próbáltam másfele nézni. Órákig tartó sorbaállás után lefürödtünk a jeges vízben, bár először mindenki ivott inkább. Sietni kellett, mert aki vezényszóra nem végzett, azt a felügyelők továbblökdösték. Az udvaron didergő embereket egyesével engedték be az orvos elé, aki három csoportba sorolta őket. Felírták a nevünket, életkorunkat. Miután nyilvántartásba vettek, beszórtak tetvetlenítővel, kezünkbe nyomtak egy nadrágot, egy ingszerű felsőrészt, két alsógatyát, egy bőrsarut és egy kulacsot. A nőket különválasztva, a faházban szállásolták el, a férfiak maradtak a sátrakban.

Szerencsére a kulacsunkat innentől kezdve bármikor megtölthettük a csapnál, de a koszt annyira kevés volt, hogy még étkező sátrat sem állítottunk fel, a néhány falatot a kiosztáskor mindenki helyben behabzsolta. Ennek ellenére hajtottak a munkával, ugyanis a tábor el kellett készüljön. A sírásás mindennapi munkává vált.

Ezekre még nagyjából emlékszem, bár inkább csak egy-két kép ivódott belém; amelyeket kénytelen vagyok értelemszerűen kiegészíteni. Innentől kezdve viszont összefolynak a napok. A következő néhány mondat több hónap eseményeit foglalja magába. Ami a fásultság és az általánosan rossz körülmények ellenére is agyamba ivódott, annak jelentős része azért halványult el, mert igyekeztem elfelejteni a szörnyűségeket.

Érkezett egy csoport, tagjai zömében nők voltak. A mi táborunk mellett, egy külön részt kerítettek el nekik, az addig a faházban lakó nőkkel együtt oda vitték őket.

Mire az idő enyhülni kezdett, a kimerültség és az éhség miatt már kerek mondatokban beszélni is nehezemre esett, és az emlékek elraktározásával ugyancsak ez volt a helyzet. Állítólag hosszútávú memóriánkba a napközben szerzett tudás, alvás közben épül be; az alvást pedig csak hírből ismertük. Az emlékeim zavarosak, inkább csak tudom a történések egymásutánját. Érdekes módon a mentális leterheltség előbb jelentkezett, ugyanis a fizikai munkát ekkor még többé-kevésbé el tudtam végezni.  Hiába igyekeztem rendesen aludni – gondolván, hogy alvás közben kevesebb energiára van szüksége a szervezetemnek –, mindig megakadályozott valami. Amikor nem a teendők, akkor a lelki gyötrelmek tartottak ébren.

A mélypont akkor jött el, amikor a remény kihalni látszott. Erre tisztán emlékszem. Aznapra végeztünk a munkával, Géza lepihent, de én gondoltam körülnézek. Elindultam az egyik irányba, hogy megnézzem, meddig tart a tábor. Alkonyattájt járt az idő, a hőmérséklet egész tűrhető volt. Jó napom volt, rendszerint a munkaidő végére annyira kimerültem, hogy jártányi erőm is alig volt; ezért nem ismertem a tábort, annak ellenére hogy ekkor már hetek óta ott raboskodtam.

A kerítés mellett belül, mindenhol ötven méter szabad terület futott körbe, ahova nem engedtek sátrakat állítani. A dróthálóhoz érve, kívül egy mélyedést láttam. Három méter mély lehetett, és legalább száz méter átmérőjű, lépcsőzetesen a talajba vágva.

Sziklabánya – gondoltam.

Ott és akkor minden erőm elhagyott, a fejemhez kapva lerogytam a földre.

Ezek követ fejteni hoztak ide minket.

Lefeküdve bámultam az egyszínű szürke eget, a fejem zúgott, enyhén szédültem. A gondolataim is összemosódtak, képtelen voltam koncentrálni. Kezeimet a zsebembe süllyesztettem, összeszorítottam a szemem, és egy régi éneket kezdtem énekelni, de nem igazán jutottak eszembe a sorok.

Itt fogunk beledögleni a munkába. – Az éneklés ellenére egyfolytában ez járt a fejemben.

Rázni kezdett a zokogás. Sokat gondolkodtam, hogy tudnám leírni azt az érzést, de nem lehet szavakban átadni; azt pedig nem kívánom senkinek, hogy átélje. Kiüresedtem, mint a madárfészek amikor kirepülnek a fiókák; nem marad benne más, csak magány és fekália. Az élet értelmét vesztette. Elhagyott a remény, nem volt ami tartsa bennem a lelket. Mélyre süllyedtem.

Mennyi mindent akartam még tenni! – keseregtem.

Egy arra járó őr meglátott, és szólt, hogy menjek vissza. Nem reagáltam. Odajött és belém rúgott, de ekkor sem mozdultam. Az alultápláltság miatt nagyon könnyen keletkeztek zúzódások rajtunk, tudtam, hogy méretes folt lesz az oldalamon. Nagyobbat rúgott. Kicsit reméltem, hogy felbosszantom, és agyonlő.

Éhség ellen elég jól használ a halál.

De a katona nem lőtt, csak rugdosott, később megunta, és felrántott a földről. Nevetni kezdtem, ő felpofozott, megkérdezte mi a dolgom. Másodjára is arcon vert, akkor mondtam, hogy a sátrakat építettük. Lódított egyet rajtam, elküldött hogy feküdjek le.

Lehajtott fejjel vánszorogni kezdtem a tábor másik végében lévő alvóhelyem felé.

Hát, mégsem haltam meg – gondoltam. – Talán még bírom valameddig.

Valaki megböködte a vállamat.

Megfordulva a katonát láttam, egy teljes szelet kétszersültet nyújtott felém. Értetlenül bámultam rá. Kiengedte az ételt a kezéből, és elment.

Amikor felocsúdtam az értetlenkedésből, mohón felkaptam a földről a kenyérdarabot, és a zsebembe süllyesztettem.

***

Egyik nap szerszámokat meg felszerelést kellett hozni valami távoli raktárból. Kiválasztottak körülbelül negyven embert, köztük engem is, eztán felraktak a vonatra. Teherszállító kocsiban vittek, ránk zárták az ajtót, semmit nem láttam az út folyamán. Az éhség erőteljesen mardosta az oldalamat, mert semmi sem volt, ami elterelje róla a figyelmem.

A vonat többször lassított, de csak megérkezéskor álltunk meg. Kivezényeltek a vagonból, felsorakoztattak minket, aztán egy kisebb városon keresztül megindultunk a raktár felé, de persze nem tudtuk, hova megyünk, amíg meg nem érkeztünk. Út közben figyeltem, hátha látok utcatáblát vagy más kiírást, hogy megtudjam hol vagyunk.

Ahogy beértünk a kisvárosba, azt vettük észre, hogy az út mellett sorba ki vannak rakva a kukák, biztos aznap volt szemétszállítás. Nem kellett több, a fiúk a sorból kiugrálva fejre állították őket, és kezdték kutatni a tartalmát. A katonák ordibálásával és az időnkénti ütlegeléssel mit sem törődve a szardíniás dobozokat nyalogatták; a menetből lemaradozva megettek mindent a szőlőcsutkától kezdve, a lerágott csirkecsonton keresztül a rohadt almáig. Elkeserítő látvány volt, én ott mentem és bőgtem. A szívemet szaggatta a megalázottság, és a tudat, hogy olyan alapvető emberi szükségletekben is hiányt szenvedünk, mint az élelem, szálláshely, vagy az alvás.

A gyászos gyaloglás után mindenféle szerszámot kellett rakodni, először egy autóra, majd abból egy olyan teherszállító vagonba, amilyenen minket is hoztak. A rengeteg csákány igazolta elméletemet, hogy a kőbányában kell majd dolgozni.

Még sokáig érkeztek foglyok kisebb csoportokban, de komoly változást nem jelentettek a létszámban; így másnap, a tisztek vezetésével megalakultak a munkabrigádok. Alapvetően vasútépítés történt, ennek részfeladatait látták el az egyes csoportok. Az egyik részleg a kőtörmeléket állította elő, a másik a töltést építette, a harmadik pedig a síneket rakta le a katonák vezetésével. Azért telepítettek minket oda, hogy gyalog mehessünk, ne kelljen a munkásokat messziről szállítani.

A töltés építéséhez kerültem. Két fő kapott egy lapátot; meg egy földszállító eszközt, az úgynevezett tróglit, ami olyan volt, mint egy hordágy. Alul feküdt a talajtöltés, azon a kavicságy, ebbe helyezték a talpfákat. Tehát először földet, utána a kőbányából a törmeléket kellett hordani, a többi nem a mi dolgunk volt. A föld kitermelési helye közel volt, a bánya viszont nem.

Az ebédünket a táborban fogyaszthattuk, úgyis folyton odamentünk kőért. A munka nehezebb volt, mint a sátrat építeni, viszont az étrendünk kiegészült krumplival és marharépával, aminek nagyon örültem. A mennyiség persze még így is kevésnek bizonyult, ettünk mellé amit találtunk.

A munkaidő tíz és fél órát tartott, ebédszünettel együtt. Egy fiatal fiúval dolgoztam együtt, akivel össze is barátkoztunk. Az egyetemet végezte amikor megkapta a behívót; a kiképzés után szinte azonnal fogságba került. Pár nap múlva átköltözött hozzánk, ugyanis nálunk még volt hely, és nem szerette, akikkel addig lakott.

A munka unalmasan telt, sokat beszélgettünk Tamással, a fiatal fiúval. Életkora és gyerekes szeleburdisága ellenére felettébb értelmesnek és leleményesnek találtam.

Azzal töltöttük az időt, hogy tanulságos, vagy emlékezetes történéseket meséltünk egymásnak az életünkből. Kitaláltunk hozzájuk egy pontozási rendszert is, ami szerint értékeltük a hallottakat. A szempontok a következők voltak:

Elsősorban az számított, hogy mennyire mulatságos, tanulságos, úgy általában milyen jó az elbeszélés csattanója. Az sem volt mindegy, mennyi ideig tartott maga a történet. Hiába volt jó a vége, ha előtte hosszú percekig unalmas magyarázatot kellett adni róla, hogy egyáltalán értse a hallgató. A skálát úgy terveztük, hogy egy 4-es történet, a “Ha csendben maradtál volna, az ugyanilyen jó lett volna.”  kategóriának felelt meg, tehát volt lehetőség besorolni az olyan históriákat is, amiket kár elmesélni. Nyomott persze a latban az is, hogy milyen hangulatunk volt. Nagyon ingerszegény környezetben a gyengébbre értékelhető emlékekről is beszéltünk, és jobban is értékeltük őket.

Így hát a sztorikat keresgéltük, és a pontozással szórakoztunk. Persze ezen kívül is beszélgettünk mindenféléről. Tamás erőteljesen foglalkozott párkereséssel.

– Honnan tudom, hogy kit kell feleségül vennem? – kérdezte kezeit lehelve.

Csak nevettem.

– Rossz embertől kérded, én nem vagyok nős.

– De csak többet tudsz, mint én.

– Nem. Nem is nagyon tervezem, hogy megnősülök… A szüleim folyton csak üvöltöztek, most már külön is élnek. Nekem semmi szükségem ilyesmire. – Nyűglődve mozgattam a földet, a szerszám nyele folyton ki akart fordulni legyengült markomból. –  És épp ez a baj, hogy nem tudhatod. Még ha kezdetben kedves is, megváltozhat.

Tomi egy darabig csak hümmögött, a tróglit igazgatta.

– Hát igen, ez a baj. Nem tudni, hogy milyen lesz sok év múlva.

– De nem ám.

– De ha jó régóta ismerem, akkor legalább tudom milyen. Az jó lenne. De nem ismerek senkit régóta, aki nálam esélyes lenne. Vagy egyáltalán akarna velem élni.

– Na, ez meg a másik. Velem nem sok nő akarná leélni az életét.

– Hm… És mit teszel ellene?

– Semmit – vontam vállat. – Kiskoromban, amikor balhé volt otthon, azt gondoltam, az enyém majd jobb lesz. Aztán rájöttem, hogy nem így működnek a dolgok. Semmivel sem vagyok különb a szüleimnél. – Leraktam a lapátot, a nyelére támaszkodtam. – A nőkkel amúgy is csak a baj van… – Szememmel a munkafelügyelőt kerestem, hogy meg ne lásson. – Hát, ez négyes volt. Bocs.

– Nem négyes, ötös. Csak szomorú.

Lassan növekedett a töltés. A vékony kabátban a hideg csontig hatolt, az ujjaink bizseregtek, orrunk csöpögött minden munkavégzés hatására, a koszt továbbra is kevés volt, magától senkinek sem támadt kedve dolgozni.

Az ebédidő nagy része sorbaállással telt. A kosztos megállt a katonák szállása mellett, ahonnan hozta a levest, többször fordult a vödörrel. A sorban állók árgus szemmel figyelték, igazságosan méri-e; illetve hogyha maradék van, milyen az elosztás.

Úgy tűnt, idővel megcsappant a marharépakészlet, ugyanis a répát savanyított káposzta váltotta fel. Hetekig a levest meg a káposztát ettük; legtöbbször azért adtak egy darab burgonyát vagy csicsókát, és mellé a káposztát, mintha az lenne a köret. El is neveztük meszkán spagettinek.

Néhányan átkerültünk egy másik munkahelyre. Kértem, hogy hadd jöhessen Tamás is, de szóba sem álltak velem. Egy katonai furgonnal minden nap elvittek egy másik városba, ahol meszkán civilekkel is találkoztunk. Sajnáltak minket, és jóindulattal voltak irántunk, még némi élelmet is adtak. Egyikükkel megpróbáltam beszélgetni, de csak a fejét rázta, hogy nem érti.

Az új munkahelyen kerek gödröket kellett ásnunk, két méter széles, két méter mély. Kíváncsiságból megkérdeztük mire kellenek a gödrök. A vezető, aki hozott minket, azt felelte:

– Ide lesztek eltemetve. – A kezében gépkarabélyt tartott.

Nem kérdezősködtünk többet.

Egy páran mondták, hogy jelenteni fogják, és úgy látszik híre ment a történteknek, mert nem láttuk többet, aki ezt a kijelentést tette.

Később, a körzeti parancsnokságtól jött egy főhadnagy, vizsgálatot tartott. Kihallgatta a tábori orvost is, aki történetesen maga is rab volt. A főhadnagy sok vezetőt letartóztatott, és elvitték őket; más tisztek jöttek helyettük.

Szinte észrevétlenül történt, de a helyzetünk javulni kezdett. Először is, több ételt kaptuk, vagy talán úgy is mondhatnám, hogy megkaptuk az előírt ételadagot. A minősége nem javult, de valamivel több lett. Azt feltételeztük, hogy addig egy részét lenyúlták a tisztek, talán eladták, vagy állatokat etettek vele.

Hamarosan a munkaidő is lecsökkent, ez érezhető különbséget jelentett. Kiderült, hogy a körülmények elviselhetővé váltak, mert egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy elkezdtünk olyan dolgokra vágyni, mint a művészet, vagy a szeretet.

Ekkortájt írtam első levelemet haza, amit sikerült közvetlenül az egyik tiszt kezébe adnom, reméltem, hogy ő gondoskodik a postára adásról.

Eddig a pontig az emlékezetemre kellett hagyatkoznom, de amikor javulás következett be, felcsillant a remény, hogy esetleg túlélhetem ezt az egészet, és ráadásul egy füzet is került hozzám, ezért elkezdtem naplót vezetni.

\naplo{Február 28. Fogolytábor.

Nem csak katonák vannak itt, jómagam sem voltam szolgálatban, amikor idehoztak. Akkoriban már benyomultak a városba, mindennapossá vált az ellenséges katonák látványa, de civilekre nem lőttek, enni meg kellett, így épp a bolt felé igyekeztem. Aznap reggel találtam egy fürj fészket, három tojást elvettem. Volt otthon olaj, és azt reméltem lesz liszt a közértben, hogy valami lángosfélét süssek. De aztán két katona szólt, hogy menjek velük. Piszkosul féltem tőlük. Felraktak a vonatra, és kilenc nap múlva azt vettem észre, hogy itt vagyok. A tojásokat nyersen ettem meg a vonaton.

Két barátom van, Géza és Tamás. Ő tudta meg, hogy valaki talált egy füzetet a bányában. A sapkámra cseréltük el, nekem nem kellett úgysem, mert már tavaszodik, és hosszú hajam van, az eleget véd. Viszont nemrég találkoztam egy régi ismerőssel. Inkább úgy mondom, valakivel akit ismertem.

Fiatalkoromban ugyanabban a városban laktunk, és minden vágyam az volt, hogy egyszer olyan lehessek, mint ő. Remélem nem bánja, és csatlakozhatunk hozzá Gézával.

}

\naplo{Február 29.

A rend kedvéért írok a tábori életről is: Úgy le vagyunk fogyva, hogy nem vagyunk még ötvenkilósak sem. Megeszünk minden hulladékot, amitől sok a hasmenéses. A tábori orvos úgy kezeli őket, hogy szenet töm a szájukba, úgyhogy remélem nem lesz hasmenésem. Viszont van nála tetvetlenítő. Engem is megtámadtak a szemét tetvek, pedig első nap beszórtak minket. De nem engedtem hogy levágják a hajam, mert nincs sapkám. Az orvos adott szert, remélem az használ.

}

Ez volt az első két napló bejegyzésem. Bizonyos részeket továbbra is bemásolok majd ízelítőnek, de sem nem elég érdekes, sem nem elég olvasmányos ahhoz, hogy minden feljegyzést az olvasó elé tárjak. Inkább csak forrásként használom, igyekszem rendszerezni a tartalmát, kiegészíteni a leírtakat. Sokszor csak magyarázattal lenne érthető, és nincs értelme mindent kétszer leírni.

A füzet elejére felírtam a nevem, hogy ha valaki esetleg megtalálja, vagy miután meghaltam, megtalálják, akkor tudják, kihez tartozik. A halál csak másodlagosan jutott eszembe, és ez jelentős változás volt.

Valamelyik nap kiabálásra lettem figyelmes, amiben felismertem Géza hangját, így odamentem.

– Komolyan ezt a senkiházit véded?

Sok ember gyűlt oda, de olyan vékonyak voltak, hogy így is láttam mi történik. Géza egy szakállas férfivel szemben állt, aki egy földön fekvő alakot oltalmazott jelenlétével. A többiek közül valaki beszélni kezdett Gézához:

– Nyugi, nem talált el. Hagyd. Emlékezz mi volt a legutóbb. Nem adtak kaját és nekünk kellett kiásni a sírt.

– Fogd be! – mordult rá Géza. – Mellbe vágott, aztán még az edényét is hozzám vágta! Megérdemli, hogy kapjon egyet.

– Már kapott – szólalt meg a szakállas. – Mindannyiunknak van jobb dolga, mint itt veszekedni.

Kevésszer hallottam a hangját, mégis arról ismertem fel. Csendes, de határozott volt, a tónus mélyen megmaradt bennem.

Géza meglökte őt; a szakállas Laborc hátratántorodott.

Nem is próbál védekezni – csodálkoztam el, mert Laborc meg tudta volna védeni magát. Gyorsan Gézához léptem, és félrehúztam onnan.

– Nem akarsz vele balhézni – mondtam fojtott hangon. – Ismerem ezt az embert, nagyon veszélyes.

– Ez? – kérdezte Géza hitetlenül. – Mi? Múltkor is itt dominálta az a Zoli, három pofont kapott, meg se mukkant. Most meg nekiáll itt keménykedni velem.

– Mondom, hogy ismerem, és jó fej. Ne verd meg légyszi’. – Megpróbáltam a lelkére beszélni, nehogy szembeszálljon Laborccal. – Tényleg rendes ember, légy szíves hagyd.

Géza egy mordulással hátrébb lépett.

– Szerencséd, hogy hagytam magam lebeszélni – mutatott Laborcra. – Te meg – fordult a földről tápászkodó férfihez –, jobb ha meghúzod magad. Tanuld meg, hogy nem kell kötözködni; nem mindig lesz, aki kiálljon érted.

Az orra alatt dörmögve elsétált, én pedig Laborchoz léptem:

– Jó napot, Laborc. – Kezet nyújtani nem mertem, de egy pillanatra a szemébe néztem, aztán zavartan toporogva vándoroltattam a tekintetem a dolgukra induló embereken. – Felismer? – kérdeztem. Laborc elmosolyodva bólintott:

– Tegeződjünk.

– Oké – feleltem. – Hogy lehet, hogy senki sem ismeri? Régóta vagy itt? – kérdeztem, annak ellenére, hogy vaskos alkarja elárulta a választ, de jobb nem jutott az eszembe.

– Öt napja érkeztem – felelte Laborc jókedvűen, mintha nyári kempingben lettünk volna. – És te? Azt hittem, okosabb vagy annál, hogy ellenséges területre tedd a lábad.

– Honnan tudod, hogy ellenséges területen vagyunk?

– Nem tudom, talán.

– Én tudom, mert találkoztunk meszkánokkal. – Eszembe jutott korábbi mondata. – Nem mentem ellenséges területre, elfoglalták a várost. Novemberben hoztak, még amikor a tábor épült. Eleinte nagyon rossz volt a helyzet, aztán nemrég valamivel jobb lett. Tényleg, hányadika van?

– Március kettő – felelte Laborc, némi gondolkodás után.

– Akkor jól számoltuk – bólogattam.

Megálltunk. Késő délutánra járt, a nap fáradt narancssárgán araszolt a horizont felé. Ilyenkor már érdemes volt behúzódni a sátrakba, a katonák nem szerették, ha sötétedés után kint láttak.

– Merre alszol? Van már sátrad? – kérdeztem Laborctól.

– Nincs. Minden este máshova kéredzkedtem be – felelte egyszerűen.

Kissé zavarba jöttem, nehezen tudtam kinyögni következő mondatom.

– Tudod… megtisztelnél vele, ha felajánlhatom, hogy… gyere hozzánk.

Laborc fanyarul elmosolyodott – Nincs okod felnézni rám.

Ez a mondat megülte a levegőt, gondolatban hosszú másodpercekig találgattam, mit érthetett alatta.

– Merre laksz? – kérdezte végül. Úgy látszott megunta a várakozást.

– Megmutatom. – Már indultam is, de kissé elbizonytalanodtam azzal kapcsolatban, hogy jó ötlet volt-e hozzánk invitálni az ismerős idegent.

Fiatal fiú voltam, amikor még ugyanabban a városban éltünk. A város Szélén egy kisebb, akácokkal benőtt rész közepén, egy összetákolt viskóban lakott. Egy barátom látta, amikor megmentett valakit egy rablótól, és ő mutatta nekem távolról. Többször követtem őt, egyszer megszólított, amikor látta hogy nagyon nézem. Utána még néhányszor beszéltünk, azután elment a környékről. Amit akkor nem tudtam, hogy eztán is egy városban éltünk, Laborc csak egy másik kerületbe költözött. A város nagy volt, nem találkoztunk.

– És hogy áll a háború? – jutott eszembe a kérdés. Annyira lekötöttek a fogolytábor problémái, hogy addig nem igazán jutott eszembe a háborúval foglalkozni.

– Annyit tudok, hogy Nagysitkét már elfoglalták, ez volt az utolsó hír, mielőtt elhoztak. Nem nagyon volt merszem kérdezősködni.

– Kérdezősködni? Már a saját seregünknek sem mondják meg, hogy áll a háború? – méltatlankodtam.

– Nem vagyok katona.

– Nem vagy katona?

– Sosem voltam.

– Hogyhogy?

– Amikor a behívómat kellett volna megkapjam, még személyi igazolványom sem volt. Mióta kitört a háború, fegyvergyárban dolgozom, nélkülözhetetlen vagyok. Illetve voltam. Nem soroztak be.

Közben elértünk a sátorhoz. Gézával és Tamással a tábornak inkább a széle felé laktunk, kötelekkel kötött sátorban. A bejárattal szemközti részen, a ponyva tövében egy földkupacot emeltünk, ami elvett a helyből, de nekidőlve kényelmesen lehetett ülni. Ennek a földkupacnak dőlve ült Tamás.

– Szevasz Tücsök! – köszöntöttem őt. – Gyere ki, bemutatlak Laborcnak! – A sátor alacsony volt, nem tudtunk benne felegyenesedve állni.

Tücsök nem mozdult, egy sárga-fekete csíkos rovart figyelt, ami egy helyben lebegett előtte, majd leszállt a kezére.

– Nyalogat! – közölte velem lelkesen. A hirtelen mozdulatra, amivel Tücsök rám nézett, a zengőlégy megijedve a levegőbe emelkedett, de nem repült el.

Tücsök hatos alakot formált a kezével, mintha azt akarná mutatni, milyen prímán sikerültek a dolgok, majd óvatosan a légy felé nyúlva odébb pöckölte az egy helyben lebegő állatot. Hangos nevetésben tört ki sikerének láttán. A légy nem tágított, ismét a kezét környékezte.

Azóta utána néztem, a faj neve tarka darázslégy (Sphaerophoria scripta), főként virágporral és nektárral táplálkozik.

– Gyere már ki Tomi – szóltam másodszor is Tücsöknek. Ekkor már felállt, és kimászott a sátorból. Sejtette, hogy komoly dologról van szó, ha a rendes nevén szólítom.

Laborc bemutatkozva kezet nyújtott Tücsöknek. Tücsök megmarkolta a kezet, és elkerekedtek a szemei:

– Ez aztán a kézfogás! – dicsérte Laborcot, miközben a fájdalmat próbálta kirázni a kezéből.

Így ismerkedett meg Laborccal Géza és Tücsök.

\naplo{„Március 6.

Baromira viszket a fejem, Géza azon röhög, hogy még álmomban is azt vakarom. Tücsök is elkapta, de Géza nem.

Laborc velünk költözött egy sátorba, nagyon örülök, hogy barátok lettünk. A surranóját (így nevezzük a durva bőrcipőt, amit érkezéskor kaptunk) nekem adta, azt mondta az ő széles talpát szorítja. Deszkából papucstalpat vágott magának, kenyérzsákból szögelt rá felsőrészt, abban jár dolgozni. Több zoknit húz egymásra.

Úgy döntöttem, minden másnap írok a naplóba, de ez még változhat.

Zömében a vasútépítésnél vagyunk, bár a kőbányában is dolgoznak, akik a murvát törik a pálya alépítményéhez. A mi feladatunk a föld és a törmelék hordása, talpfák ágyazása a töltésnél. Le vagyunk gyengülve, öten is alig bírjuk el a talpfákat. A munkafelügyelő örökké ordibál, de nem hallgatunk rá, mindenki lóg, amikor csak tud. […] A munkaidő már csak nyolc és fél óra, ebédszünettel együtt, ehhez hozzá jön még a gyaloglás a munkahelyre, meg vissza. Egyelőre nincs messze, de ez csak rosszabb lesz. Nem tudom hova tart a vonal, majd kiderül. Bár valószínűleg elég sokára, mert nem igazán halad a munka. A koszt silány, fázik a kezünk, többet ülünk és állunk, mint dolgozunk. A felügyelő egész nap rohangál, mert csak ott megy a munka, ahol felbukkan.

Annak a legjobb, aki a táborban a konyha körül dolgozik.

}

\naplo{„Március 12

Hála Istennek, a tetvek elmúltak.

[…]

A nap egyik fénypontja, amikor az ebédért állunk sorba. Borzasztó hosszú sorok vannak, de legalább addig sem kell dolgozni, és megengedik, hogy beszélgessünk.

Amióta jött az új főhadnagy és lecserélte a régi tiszteket, azóta javul az ellátás, bár ahhoz nem eléggé, hogy feljavuljon az állapotunk.

A bejegyzések nem lesznek hosszúak, spórolni akarok a ceruzával.”

}

\naplo{Március 20

Áthelyeztek a kőbányába. Géza és Laborc eddig is ott dolgozott, kértem, hogy hadd legyek együtt velük. Legnagyobb meglepetésemre most megengedték. A munka igen nehéz, lyukfúrás a sziklába, robbantás, kőtörés, a törmelék elszállítása. Az otromba szerszámok nagyon megnehezítik a munkát, de legalább itt naponta már kétszer kapunk enni, és a bányából hozott szénnel már főzni és fűteni is tudunk. Van köztünk egy lelkész is, aki bátorítja a lelkileg testileg megfáradtakat.

Néhanapján elgondolkodom, mi értelme élni. Nem mondom, hogy nincs értelme, csak azt, hogy nem tudom mi az. Az álmaim olyan gondterhesek, hogy felébredve sokszor azt kell mondjam, fárasztó éjszakám volt.

}

\naplo{Március 28

Egyre jobban aggódom a ceruzám mérete miatt. Legtöbb férfi szájából hallva ez a mondat furán csenghet, de én teljes őszinteséggel vállalom. Ráadásul az életlen késsel nehezen tudom hegyezni is, nagyon mérges vagyok, ha kitörik. Elég ellentmondás, hogy mindezt a bizonyos ceruzát használva jegyzem fel.

A rend kedvéért:

Megtudtam, hogy a 17-es lágerben vagyunk. Az otthoniaknak megküldve a pontos címet, remélem híreket kapunk.

Laborc ma verekedett Nándorral, szerencsére nem vették észre. Nándort tették meg vezetőnek, hogy ne őket zaklassuk folyton. Inkább csak megütötték egymást.

Hatalmas marharépa szállítmány érkezett, aminek nagyon örülök, ugyanis jobban szeretem, mint a káposztát. Ráadásul nekünk semmi gondunk nem volt vele, ugyanis a katonák pakolták, biztos attól féltek, hogy megdézsmáljuk, vagy elrakunk belőle.

}

A legutóbbi bejegyzéshez tartozó magyarázat a következő:

A hadtestünk egy részét bekerítették, ezek a csapatok kapituláltak a háború alatt. Egy ilyen osztagba tartozott Nándor, az emberei továbbra is hallgattak rá. Éppen ezért megtették vezetőnek, ő beszélhetett az őrökkel a rabok nevében. Az átlagos táborlakónál magasabb és izmosabb volt. Markáns arcához elálló fülek társultak, álla kerek, széles; szemöldökcsontja előre nyúlt, jó védelmet biztosítva az esetlegesen felé tartó ökölcsapásoktól.

A katonák barakkjától délre egy üres tér volt, amit piacnak vagy napközinek hívtunk, ugyanis munkaidő után legtöbben itt lézengtek vagy üzleteltek.

Egyik nap dulakodásra lettünk figyelmesek. Az első hónapokban nem történt ilyesmi, az embereknek nem jutott energiájuk verekedni. Nem gondoltam, hogy hátránya is lehet a javuló ellátásnak.

Ketten egymásnak estek, valami lopás ügyén acsarkodtak fojtott hangon. Többen próbálták (nem sok sikerrel) szétválasztani őket.

Nem értettem, hogy alakulhatnak ki ilyen helyzetek. Nekem is volt már ugyan nézeteltérésem más rabokkal, de mindig meg lehetett egyezni, megbeszélni a dolgokat, szóváltásnál sosem harapódzott el jobban a dolog.

Tücsökkel a bámészkodók közt álltam, fontolgattam, mit is tehetnék, de közbeavatkozni nem mertem. Laborc odalépett hozzám, megkérdezte mi történik.

– Összevesztek valamin – konstatáltam tőlem telhető objektivitással az eseményeket.

Laborc egy pillanat alatt lerendezte a percek óta tartó kavarodást. Félrelökdöste a csődületet, és a két verekedőt két irányba a földre dobta. Csend lett.

– Ha meglátják a felfordulást, nem kapunk enni – szólt csendesen. – Mi hiányzik? – kérdezte a földön fekvőket, hogy megtudja lehet-e pótolni az állítólagosan eltulajdonított tárgyat; de választ már nem kapott, mert a futólépésben érkező Nándor kezdett beszélni:

– Mi folyik itt? Kezet emeltél az embereimre? – förmedt Laborcra.

Laborc ránézett, de nem szólalt meg; Nándor lekevert neki egy pofont. Laborc állon vágta a parancsnokot, aki megtántorodva három-négy lépést hátralépett. Miután kipislogta bódultságát, Nándor nagy hévvel Laborc arcát kezdte öklözni, aki hang nélkül tűrte, majd egy idő után feltette a kezeit:

– Jó, elég. Megütöttelek, te is megütöttél, fejezzük be – mondta halkan, közben a szemöldökén keresztül nézve körbe sandított, hogy a fegyvereseknek feltűnt-e a balhé.

Nándor láthatóan meglepve, kissé még kábán, de beleegyezését adva bólintott.

Négyen ültünk a vasúti töltésen, Laborc, Tücsök, Géza és én.

Kezdetben nehezemre esett közvetlen módon beszélni Laborccal, mert tiszteltem és felnéztem rá; de az együtt töltött idővel egyre fesztelenebbül tudtunk társalogni.

– Bocsánatot kértem tőle – újságolta Laborc.

– És, megbocsátott? – kérdeztem nevetve, ugyanis sejtettem a választ.

– Nagyon ellenségesnek tűnt. Arcon nézett, és azt mondta…

Géza elnevette magát, és elismételte a mulatságos kifejezést.

– Azt mondta jobb, ha meghúzom magam, nem szereti a mutánsokat.

– Mutánsokat? – értetlenkedett Tücsök.

Laborc, ujjait széttárva feltartotta tenyerét. Géza csak egy pillantást vetett rá, úgy tett, mintha nem nyűgözné le a dolog. Én másodpercekig észre sem vettem, mit kell nézni, csak annyit láttam, hogy szokatlanul nagy keze van.

– Észre sem vettem… – álmélkodott Tücsök.

Laborc egyesével behajlította jobb kezének mind a hat ujját, hogy megmutassa: tökéletesen funkcionálnak. A kezén és a lábán is hat-hat ujja volt.

– Kérdezte hol lakok, de nem feleltem. Aztán meg a gyűrűmet firtatta, hogy honnan van és miért nem vették el, és fenyegetett. Remélem nem nektek kell sírkövet vágni, ha megöl – mosolyodott el.

Sietős léptekkel megjelent a színen a munkafelügyelő, ő bezzeg tudott a nyelvünkön, mert közülünk származott. Értette mit mondunk, és annál jobban tudott kiabálni velünk. Mire odaért hozzánk, vontatott mozdulatokkal munkához láttunk.

– Egy, kettő, egy, kettő! Mi ez a lazsálás?

A kezében tartott pálcával fenyegetőzve hajcsárolt bennünket:

– Pörögjön az a fúró, mozgás! De mintha élnél!

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 6.2/10 (6 votes cast)
48 hozzászólás Szólj hozzá
 1. Tényleg nagyon jó lenne valami jelzés, hogy milyen részlet kerül ki, mert nem mindegy milyen stílust értékelünk. Jelen részletnél sem tudom eldönteni, hogy ez egy fantazmagória, vagy netán valós dolgokból építkezik a szerző. Így nehéz bármit is mondani. Én elég sokat olvastam háborús történetek, ill. ezzel kapcsolatos könyveket. Azokkal összevetve, van benne némi irreális dolog, de nem tudom…Na és milyen korban vagyunk?

 2. Nem tudom hova tenni ezt a szöveget. Először megörültem neki. Arra gondoltam az elején – és, azt hiszem, később sem derült ki, hogy igazam volt-e -, hogy ez a regény a szovjet hadifoglyokról szól, és vártam, hogy mikor jönnek a részletek, a ruszkik, az orosz szavak… A nagypapám volt hadifogoly, és mostanában különösen sokat gondolok arra, hogy milyen kár, hogy már nem fogom megtudni a történetét. Keveset tudok róla, de abban a kevésben sok volt a párhuzam az itt leírtakkal, ezért is vártam nagyon, hogy képet kapjak arról, milyen volt a fogolytáborok világa, milyen lehetett ott élni. Sajnos, nem kaptam. Még azt sem tudom, milyen országban járunk, vagy mikor, sőt, azt sem, hogy pontosan milyen háború is ez (a szereplők egy kicsit túl modernnek érződnek a második világháború korához, ezért az is felmerült bennem, hogy talán egy képzeletbeli háborúról van szó). Ha ez mégis kiderül valamikor a részlet vége felé, akkor bocsánat, de a szöveg annyira monoton, hogy a végét már csak átpörgettem. Pedig a téma nagyon érdekelt volna.

 3. Az a baj, hogy ebben a témában a viszonyítási pontok elég magasra helyezik a mércét. Csak hogy két témából két Nobel-díjast említsek, ott van a Sorstalanság vagy az Ivan Gyenyiszovics egy napja. ezeket ráadásul az eseményeket átélő írók írták, és ez tényleg csak a jéghegy csúcsa a témában.
  Ennek ellenére az látszik, hogy nagyon beleástad magad a témába, bár a vizeletivás nekem kicsit gyanús. (1. Miből? 2. Aki nem iszik nem is nagyon vizel…) De még nyitott a kérdés, hogy mi célból? Bemutatni a hadifogságot, vagy úgy általában a fogság embertelenségét, vagy a korszakot önmagában értelmetlen a sok és magas színvonalú szemtanúi beszámoló miatt.
  Vagyis ez az írás – minden alapos igyekezete ellenére – akkor lehet érdekes, ha valami pluszt hoz ezekhez képest. A téma leírásában aligha tud, tehát kell valami, amitől más lesz. Pl. egy bűntény a táborban, amit valaki kinyomoz, vagy valami misztikus vonal. Vagy most találnak valamit, és 20 év múlva térnek vissza felkutatni. Vagy egy bosszútörténet. Ezekről egyelőre semmit nem tudunk, de ezen múlik, hogy ez egy értékes írás, vagy fölösleges. Jó lenne némi információ a teljes tartalomról.

 4. Behatárolhatatlannak tűnik a korszak, a helyszín, ennélfogva a zsáner is. A vagon és a tetű nem mond semmit, talán a vasútépítés ad némi támpontot. Ennek ellenére én fantasyre tippelek, nem tudom, miért.
  Nagyobb bajnak gondolom, hogy nem jön át a szenvedés, kvázi csevegő hangnemben meséli el, néha már-már lelkesen, mi történt. Nem is volt olyan rossz, beszélgettünk, meg unatkoztunk, dolgozgattunk közben… Persze, nehéz volt a kőfejtés meg hideg is volt, a kaja pocsék… de azért jól elvoltunk, sztoriztunk meg barátkoztunk. Amúgy a katonák is egész rendesek voltak… senkit nem bántottak, csak ha valaki szökni próbált. Mikor nem fogadtam szót, kaptam egy kis ejnyebejnyét meg egy darab kenyeret.
  Talán ez böki a legjobban a szemem, ez a nagyon emberséges bánásmód. Nekem teljesen más elképzelésem van a háborúról, nem ennyire könnyed, kvázi vérmentes, nyugis… Akik onnan visszajöttek, általában évekig magukba zárkóztak, és sokan még később sem voltak képesek beszélni a borzalmakról.
  Ennek ellenére továbbolvasnám, mert van a szövegben valami, ami megfogott. Valószínűleg az író stílusa, és nagyon szurkolok, hogy ez ne egy történelmi regény legyen! Mert annak szerintem nem hiteles.
  Gratulálok a kikerüléshez!

 5. Ildikó! Érdekes a fölvetésed a fantasyval kapcsolatban. Végül is lehetne ez is az a plusz, ami indokolttá teszi a témaválasztást. De nem találok erre utaló jelet, hacsak nem a hatujjú Laborcot. Lehet, hogy ő ufó! 🙂 És talán akkor nem is fantasy, hanem scifi.

 6. Lobo nyomán helyesbítek egy kicsit, mert pontatlanul fogalmaztam. Persze, nem azt várom egy mosásos regénytől, hogy majd abból fogom megtudni, milyen volt ott élni, mert erre vannak más források, de azért vártam volna valami pontosabb képet, akár azt is, hogy helyileg hol vannak a szereplők. (Látom, többünkben is felmerült, hogy ez talán nem is egy valós történelmi regény, bár a címkék alapján az.)

 7. Már elmondtátok ami elmondható. A monoton stílus szerintem még jól is állhat a szövegnek, szerintem nagyobb baj hogy a végére jutva sem tudtuk meg, mi az „írói ígéret”. Magyar nevek, nemileg naiv holokausztos-gulágos sablonok, és néhány nagyon nem ebbe illő részlet – kukásautók, „meszkánok”. Zavaros, mert nagyon fontos információk éppen csak meg vannak említve, ami inkább összezavarja az olvasót mint megvilágítaná a hátteret és a kicsit szenvedünk, de azért alapjában jól megvagyunk fíling miatt azt sem érzem, hogy az érdeklődésem horogra akadt volna. Kicsit olyan mint a Lénás történet az elképzelt rabszolgaságról. A témaválasztás amúgy tiszteletreméltóan bátor, csak hát Lobónak is igaza van abban hogy gulag-ügyben nagyon magas a mérce.

 8. Csikesz, igazad van, nem derül ki az írói ígéret. Persze ez nem feltétlenül szöveghiba, mert ha könyvként találkoznánk vele, jó eséllyel (persze nem feltétlenül) tudnánk is valamit a hátteréről. Krimiként, ha az lenne, lehet, hogy olvasnám, scifiként, fantasyként túl közelinek tartanám a való élethez, történelmi regényként meg… Ezt már leírtam.

 9. Nyissunk petíciót a change.org-on hogy Aranymosó egy-két mondatban felvezesse a kikerült részleteket 😀

 10. De a szűrők is csak annyit olvasnak el a regényekből, amennyi felkerül. Így annyit tudnak, amennyit mi is.

 11. Meghagyjuk az írónak a lehetőséget, hogy ha erre jár, elmesélje, milyen típusú regényt írt 🙂

 12. Szerintem pont az a lényeg, hogy *ennyiből* el tudod-e dönteni, hogy mit olvasol (vagy ha mégsem, érdekel-e annyira, hogy kiderítenéd) 🙂

 13. LOBO MARUNGA talán tévedek, talán figyelmetlen voltam, de ha megnézed a szöveget, nincs konkrét utalás semmire. Nem nevesíti az ellenséget (eddig az összes általam olvasott történelmi regényben már az elején pontosan tudtam, kire kell haragudni), nem kapunk képet az őrökről (szintén zenész), a helyszínek elnagyoltak. A várost szintén nem látjuk a maga valójában, de kedvesek a helyiek. Itt-ott egy-egy elejtett infómorzsa… A kukásautónál nekem is felszaladt a szemöldököm, de lusta vagyok utánanézni, mióta szállítják el a szemetet a környező országokban. Amúgy igazad van, sci-fi is lehet.

 14. Én ezt a részletet nem tudom csillagozni (ezen kívül egy másiknál sem enged. És ennél a kettőnél nekem úgy jelzi, hogy senki sem likeolta őket – a másik a Lamien, az időutazók szégyene)
  Nektek sem engedi?

 15. A meszkán nem egy valós nép, még csak nem is egy népcsoport. Legalábbis semmi nyomát nem találtam. Szóval a környezet biztosan fikció a történetben. Érdekes az indítás, kérdés, hogy merre halad tovább a történet, mert konfliktus szál(ak) nélkül nem valószínű, hogy meg tudja ütni a Lobo Marunga által említett mércét. Ha igen, akkor viszont egy új irodalmi Nobel-díj aspiránst ismerhetünk meg.

 16. Aranymosó! Köszi, kimondtad, amit nem mertem. Igazán kisegíthetne minket a szerző. Persze az is egy jó taktika, ha nem teszi…
  Ramóna! A lektorok az egész szöveget látják. A szűrők, lehet, hogy csak ennyit, viszont ha így van, akkor ők nem nagyon kíváncsiak olyanokra, mint mi, csak azt nézik, eléri-e a szöveg a kikerülés szintjét.
  Leona! Ez egy régi vita, tavaly sokat nyámmogtunk rajta. A magam részéről nem tartom jónak ezt a gondolkodást. Szerintem nem feltétlenül kell, hogy kiderüljön az első fejezetből a lényeg. Mindig erről a könyvesboltban belelapozásról van szó, de nem mindenki így választ könyvet, illetve nem mindig így. Van neki fülszövege, ajánlója a neten, reklámja, címlapja, besorolása a polcon, olvasta már ismerős, megjelent róla kritika… stb. Ezerféle olyan szempont, ami alapján az olvasás mellett dönt az ember, és a többsége nem teszi szükségessé az intenzíven informatív első oldalakat. De a beleolvasás se feltétlenül az elejét jelenti. Én pl. ha belenézek egy könyvbe, mindig a közepén nyitom ki. Mármost szólhat ez a pályázat erről, de akkor nagyon determinálná az írókat.
  Ildikó! Igen, én is erre jutottam. Mindazonáltal a stílus leginkább a magyar hadifogoly-beszámolókat idézi. És itt van egy aggodalmam, mert ha csak azért választott fiktív helyet és esetleg kort, hogy ne kelljen a leírt színvonalat hoznia, illetve ne kérjék számon tőle a hitelességet, akkor az gáz. De ha meg eleve mást akart, akkor túlságosan hasonlít a mintához. De nem akarok kivetíteni, ehhez kevés a részlet.
  János! Minden író Nobel-aspiráns, csak nem mindenki kerül egyformán közel hozzá… 🙂

 17. Lobo! Igen, ezért írtam oda, hogy ÉS még ha nem is tudod eldönteni, volnál-e annyira kíváncsi, hogy szívesen kiderítenéd. De amúgy csak arra gondoltam, hogy itt, a pályázaton nem látnám értelmét egy-két „és most egy olyan regény következik, amiben…”-jellegű bevezető mondatnak. Viszont – így olvasás után – egy szerzői hozzászólás valóban segítene kitölteni a hézagokat (fülszöveg, borító és irodalmi kritikák híján).

 18. Leona, ebben igazad van. Ide tényleg nem kell beharangozó. Az már túlzás lenne, illetve a pályáztató részéről is igényelne már egy bizonyos szintű elemzést, óhatatlanul is megjelenhetne benne valamilyen szintű értékelés. Amúgy nagyjából két sor után el tudom dönteni, hogy kicsit is érdekel-e az adott részlet. A többi kérdés mind csak ezután jön.

 19. Csatlakozva a beszélgetéshez, számomra nagyon fura, hogy a szerzők alig-alig bukkannak fel a saját kikerült részleteiknél a hozzászólások között. Vajon mi lehet az oka a némaságnak?
  Én speciel tűkön ülök, hogy vajon kikerül-e a részletem és ha igen, ki milyen kommentet fűz majd hozzá, amire reagálhatok.

 20. Lajos, ennek több oka is lehet.
  – Attól tart, hogy amit ír, az befolyásolhatja az értékelését. Amúgy nem.
  – Attól tart, ellentétes valami szabályzattal, ha pluszinformációkat ad kommentben. Amúgy ez sem.
  – Nem akarja befolyásolni a befogadókat. Ebben még akár lehet is valami.
  – Nem is tudja, hogy kikerült. Van ilyen…
  – Nem érdekli a véleményünk, kérdésünk egyéb kínunk. Simán.
  – Nem érzi etikusnak, hogy beleszóljon, mert más kikerült műveket már kritizált. Ez szerintem marhaság, de volt rá már példa.
  – Épp azért nem kommentel senkit, hogy ezt elkerülje. Ilyen is volt már.
  – Nincs kedve vitatkozni.
  – Nem tud vitatkozni.
  – Egyszerűen csak nem akarja kiadni magát (csak a könyvét).
  – Attól tart, hogy a vélemények majd befolyásolják a további munkáját.
  – Megsértődött.
  – Álszerény.
  – Szerény.
  És így tovább… 🙂

 21. Talán jobb is, ha nem jelentkezik. Eddig elenyészően kevés szerzővel lehetett érdemi beszélgetést folytatni a könyvéről. A tipikus reakciók:
  – Ez egy sok kötetes trilógia első része bevezetésének az epilógusa és majd csak a legvége után a prológus utószavában áll össze a teljes kép az 1756. oldalon és most még csak 200 oldalnál tartok.
  – A bétám szerint ez így jó.
  – Ti ezt nem érthetitek.
  – GRR Martin és Tolkien is így csinálta.
  – Tudom hogy benéztem, de nehogy már elismerjem hogy igazad van.
  – :))) haggyámá, most mit magyarázol nekem, kb kiröhögöm amit mondasz :)))) :p
  – Szerintem nem annyira fontosak a szabályok.
  – Egy kis szerkesztéssel javíthatók lennének a hibák.

 22. Most állt belém egy gyanú! Az utolsó mondat! „Pörögjön az a fúró, mozgás! De mintha élnél!” Mi van, ha ez afféle Bagoly-folyós történet? Az jópofa lenne…

 23. @Lobo Marunga – köszönöm, szépen levezetted 🙂

  @Csikesz – nagyon bírom a hozzászólásaidat 🙂

  Remélem, találkozunk az én részletem hozzászólásainál is, és jól kivesézzük majd 🙂

 24. Amíg Godot-ra várunk: Lobo, néha, *néha* úgy érzem – és lehet hogy rosszul látom – hogy a szerző alkata is befolyásolja a mosást. Talán jobban belefér a KMK metabolizmusába egy rossz hozzáállású, de még alakítható szerző, mint egy jó hozzáállású, de már kiforrottabb, ezért nehezebben formálható és irányítható. Ha érted mire gondolok.

  Lajos, van egy YA sztorim, de a kéziratszerviznek nem igazán tetszett, és úgy gondolom hogy ha ott nem csapnak le egy kéziratra, akkor fölösleges a mosásra beküldeni. (Ramóna esete az olvasatomban sajnos ezt igazolta.) Lehet hogy egyszer átfésülöm, beküldöm aztán ha netán csodák csodájára kikerül, majd akaszthatjátok a hóhért. 🙂

 25. Csikesz, azért azt lényegesnek tartom elmondani (mertogy a nevem merült fel példaként), hogy a negatív lektori ellenére egyáltalán nem tartom feleslegesnek, hogy beküldtem a regényemet.
  Attól függetlenül, hogy negatív lektorit kaptam, én szeretném, ha jó lenne a regényem, és megpróbálom azokat a hibákat kijavítani, amiket felhoztak. Már a pár mondat alapján, amiket leírtak, elkezdtem tervezgetni a javítást, és már most érzem, hogy jobb lesz.
  De én egyébként egy nagyon pozitív beállítottságú ember vagyok. Én mindebben azt látom, hogy mit tanultam, vagy hogy mit tudok még megtanulni. Nagyon fiatal vagyok még, szívesen képzem magam.
  Szóval, ha nem jön össze, az nem a világ vége számomra, és ettől függetlenül még nem mondtam le a regényemről, mert ismerem magam, és tudom, hogy a kellő lökéssel (amit a pályázaton is megkaptam, nem csak a lektorinál, hanem a kommentekben is) jobbá tudom tenni.
  Azt javaslom mindenkinek, hogy ne azt lássa egy negatív lektori után, hogy felesleges volt, hanem éljen azzal a lehetőséggel, hogy tanulhat belőle, akár a beküldött regényét szeretné továbbra is javítani, akár újba kezd.
  Már, ha csak azt nézem, milyen lelkesen tervezgetem az átírást, mennyi örömöt lelek abban, hogy formálom a regényt, már megérte, mert nagyon szívesen foglalkozom vele.
  A kommented előtt fel sem merült bennem, hogy valaki, aki kikerült (ami már alapból is egy pozitív visszacsatolás) feleslegesnek érzi, hogy jelentkezett.

  Hogy ne csak offoljak, örülök, hogy kijavították a csillagozás lehetőségét a részlet alatt.
  És az írónak sok sikert kívánok a lektorihoz!

 26. Üdvözlet mindenkinek!
  Az író vagyok, köszönöm a hozzászólásokat! Bocsánat, elfoglalt voltam idáig, nem tudtam, hogy kikerült.
  Először is, nem történelmi regény, mindazonáltal megértem, ha egy minden előzetes ismeret nélküli olvasónak eleinte ez lehet a benyomása. Fiktív világ, kitalált események, de nincs varázslás, földönkívüli lények, vagy hasonlók.
  A mű a karakterekről szól, a szereplők hozzáállásáról, érzéseiről, múltjáról, gondolatairól. Szándékosan nem írtam létező népcsoportokat, földrajzi helyeket, és az évszám sincs konkrétan meghatározva a mű során, mivel a mondanivaló szempontjából mindezek mellékesek; de már látom, hogy ez hiba volt, legtöbbeteket éppen ezek a dolgok foglalkoztatnak. Persze lehet, hogy csak azért, mert mást vártatok a történettől, mint amiről szól.
  Ha lett volna elég előrelátásom, az elejére odaírtam volna ezt, talán akkor ti is más szemmel néztetek volna rá.

  A többetek által említett „plusz” benne van. Nem a világot mentik meg, a szereplőknek inkább a személyes problémákon való felülkerekedés területén vannak sikerei.

  Nem éltem át személyesen a történetben leírtakhoz hasonló dolgokat, és könnyen lehet, hogy tévedések is becsúsztak.

  Bármilyen visszajelzést örömmel fogadok, kérdésekre válaszolok.

 27. Kedves Ramóna, nagyon imponáló hogy a negatív lektori nem vette el a kedvedet az írástól. Sok más pályázó nem tudja magát ilyen könnyen túltenni magát ha becsukják előtte az ajtót, főleg ha manapság egyre kevesebb az ajtó amin bekopoghat. De tényleg csak egy ajtóról van szó, amit nem is feltétlenül zártak kulcsra.

  Viszont… némi gyakorlottsággal minden műfajban minden remekműről be lehet bizonyítani, hogy gagyi, és fordítva is. Peldául hiába mondaná valaki, hogy Michelangelo Pietája egy anatómiailag elcseszett, rossz arányú parasztvakítás, mégis mindenkinek tetszik. Mert olyan szinten esztétikus hogy a kutyát nem érdekli, sőt nem is veszi észre, hogy szerencsétlen Szűz Máriának akkora lábai vannak, mint egy óriásnak a Trónok Harcából. Az irodalmi elemzések is ilyenek. Az olvasó azonban nem azért olvas egy könyvet, hogy elemezze, és nem aszerint fog neki tetszeni, mennyire klassz a konfliktusív és pöpec a dramaturgia. Természetesen nem azt mondom, hogy ezek nem alapdolgok egy jó könyvhöz, csak azt, hogy a végül mindig az olvasók döntik el, mit szeretnek és mit nem. Se szeri se száma a sikeres könyveknek, amiket mindenki „imád”, holott egy lektori joggal rásütné hogy „irreális a drámai csúcspont”, „az érzelemfejlődés nincs kidolgozva”, „sablonosak a jellemek”, „sziruposak az erotikus jelenetek” és hasonlók.
  Szóval nem tudtam nem a szövegelemzés tudományának korlátaira gondolni, amikor nálad kipattant ez a lektoris ellentmondás. Kaptál egy véleményt, amiben az volt a baj hogy nincs rajtad sapka, aztán egy lektorit, amiben az hogy volt, és amikor rákérdeztél hogy ezt most hogy, az volt a válasz hogy a kettő között elcsúszott a sapka a fejeden. Minden tisztelettel a KMK szerkesztőinek, becsületszavamra, de ezt részemről nem tudom komolyan venni. Egy könyv nem étel, ami előbb sótlan, aztán amikor nem érted mitől lett mégis sós, az ínyesmester szól hogy ja, tényleg, mert közben vegetát is tettél bele. Pontosabban: a te eseted óta nem tudom komolyan venni. Ez az írástechnokrata megközelítés pont a lényeget nem tudja megmutatni: mennyi szubjektív örömöt találhat az olvasó a könyvben? Olvastál már olyat a Molyon, hogy „végigbőgtem, annyira pontosan van felépítve a konfliktusív és imádtam a dramaturgiát”? Főleg ha a műfajra tekintettel az olvasói célközönségnek eleve inkább az érzelmi oldal a fontosabb… mondhatnék konkrét szerzőket, de nem lenne illendő.

  Aztán, a kéziratszerviznek van egy ilyen kitétele: „amennyiben a kiadónak megtetszik a mű, és szerződik az adott kézirat megjelentetésére…” Lehet hogy rosszul gondolom, de ez implicit azt is jelenti, hogy ha nem szerződik veled, akkor jó esély van hogy nem tetszett nekik a szervizelni beküldött kézirat. Vagyis ha egyszer már a sorok közt megkaptad, hogy kösz de kösz, nem, akkor illúzió azt hinni, hogy másodszorra más lesz az eredmény. Én legalábbis így értelmeztem, aztán persze lehet hogy tévedek…

 28. Csikesz, én is emlékszem erre az esetre, de ez nem velem történt, hanem Tamarával, valamint STANLEY NORTH-al. Az igaz, hogy én is hozzászóltam, de nekem nem ellentmondásos volt a két lektori, hanem az egyik nagy hibát nem jól javítottam ki. Nem kérdeztem rá, hogy mi miért történt, mert a lektori elemzésből én teljesen, egyértelműen átláttam. Az volt a baj először, hogy az ívet túl hamar lezártam, és miután átírtam a végére, elcsúszott róla a fókusz, és túl sok dolog történt közben, ami nem a fő ívet építette, hanem a többi szereplő drámája kapott hangsúlyt. Ez először is így volt, a különbség az, hogy akkor a főszereplőm problémájának lezárása után történtek. De, ha én megtaláltam magamtól, hogy milyen hiba csúszott a gépezetbe javítás után, szerintem a többiek is hasolóan játrak: a javításuk közben új hibák születtek. De nem olvastam a regényeiket, így nem biztos.
  Egy kézirat mindig javítható. Alapjáraton kétszer is azt a véleményt kaptam, hogy az alapötletem nagyon érdekes. De… egy érdekes alapötlet még nem garantálja a sikert. Viszont, ha már van egy jó alapötlet, akkor ha megfelelően átíródik a regény, szerintem még lehet esélye. Most, ugyebár kiderült, hogy nekem nem jött be, de szerintem az én kéziratomon még mindig lehet javítani, és megfelelő motivációval, ötlettel, és nagyobb losikai átgondolással (valamint sok, sok tanulással, amit jelenleg is csinálok) szerintem még akár lehet is belőle valami, én két próbálkozás után nem zárnám ki. De mindenki érzi, hogy mi a helyzet. Valaki lemond róla, és inkább belekezd egy újba, de bennem tényleg él egy határozott elképzelés arról, hogy mit szeretnék kihozni belőle, és szeretném megvalósítani.

 29. Akkor viszont elnézést Tőled, Tamarától és Stanley-től amiért így benéztem. És teljesen igaz hogy mindig az elérhető tökéletessegre kell törekedni, de a könyveknek is megvan a maguk X-faktora, ami nélkül a legszuperebb dramaturgia sem lesz elég jó.

 30. Kedves András!
  Meglepett, amit leírtál. Számomra nagyon érdekes, hogy egy karakterközpontú regényt fiktív világba helyeztél, viszont szerintem a „fiktív világot” sajnos te nem jól értelmezed. Egy fiktív világ attól világ, hogy fel van építve. Nem a semmiben lebeg nem megnevezett népcsoportok és helyszínek között. Azt írtad, hogy ez a történet szempontjából nem lényeges. Akkor miért? A csata akár lehetne fiktív, de a világot tényleg nem értem ebben a formában. Persze, ez a kérdésem akkor igazán érvényes, ha a későbbiekben sem lesz kifejtve a világ: pl, milyen népcsoportok vannak, miért háborúznak, a népcsoportok miből élnek, hasonló a mi világunkhoz, ha igen, miben különbözik mégis?
  Nekem a szövegből az jött le, hogy ez a világ pontosan olyan, mint a miénk, egyszerűen csak nincsenek megnevezve a népek, ezt a magyar nevek pedig csak tetőzik. Az önmagában, hogy nem behatárolhatók a dolgok, nem jelent fiktív világot megfelelő kidolgozás nélkül. És most megint mondhatnád, hogy ez a történet szempontjából nem fontos. De akkor megint megkérdezhetném, hogy akkor miért?
  Ez nem is a mi világunk, nem is egy másik, hanem lebegés a semmiben.
  Viszont, az nagyon jó, ha a karakterekre épül a történet, és odafigyeltél a karakterek mélyítésére, kidolgozására, csak tényleg köré kellene építeni egy világot.
  Nagyon kíváncsi vagyok a lektori véleményre, mert azt sem zárom ki ennyi alapján, hogy egy kis hozzáírással tényleg működőképes lehet ez az elképzelés.

 31. András, köszönjük! Csatlakozom Ramónához, most már ezzel az információval is felvértezve várjuk a lektorit.

 32. Ramóna, köszönöm a visszajelzést!
  Világteremtéshez négy-ötszáz oldal is kell, én viszont rövid regényt akartam. Amennyi a megértéshez szükséges, annyi le van írva. Milyen népcsoportok vannak, ki-kivel áll háborúban, néhány számottevő esemény, ilyesmi. Azért van szó kitalált történésekről és nemzetiségekről, mert feltétlenül el akartam kerülni a politizálást; nem célom, hogy megtörtént eseményeket mutassak be, vagy állást foglaljak velük kapcsolatban. Ahogy ezt említettétek, ezt mások már megtették, a tőlem telhetőnél sokkal nagyobb hozzáértéssel és irodalmi érzékkel.

  Ez elsősorban egy kalandregény (értitek KalAnd regény), az emberi kapcsolatokról és a jellemformálódásról akartam beszélni, meg van benne egy kisebb rejtélyesség.

  Magyar neveket az elbeszélő nemzetiségébe (soenra) tartozó személyeknek adtam (mintha azt is lefordították volna, én pl. gyerekként a Narnia krónikáit Ödönnel és Judittal olvastam), a más népcsoportokhoz tartozó személyeknek kitalált neveik vannak.

  Ildikó, a rettenetes események könnyed hangnemben történő előadását joggal kritizálod. Nem akartam elborzasztani az olvasóközönséget az embertelenség ecsetelésével. A kenyeret azért tettem bele, hogy látszódjon, az ellenség katonái is emberek, nem valami velejéig romlott szélsőséges klán, akik egyedül a gyilkolásból szereznek örömet; de valóban, talán túlzás volt.

  Csikesz, igazad lehet, hogy sablonos, így visszatekintve egyet tudok érteni.

  Lobo Marunga, „Ha csak azért választott fiktív helyet és esetleg kort, hogy ne kelljen a leírt színvonalat hoznia, illetve ne kérjék számon tőle a hitelességet, akkor az gáz. De ha meg eleve mást akart, akkor túlságosan hasonlít a mintához.” – Ez nagyon jó hozzászólás, bűnösnek érzem magam bizonyos tekintetben, túlságosan a valós beszámolókat idézi a részlet; de mentségemre váljék, hogy a munkatáborban történő események leírása körülbelül a mű első negyedéig tart, a hangsúly nem ezen van.

 33. Kedves András, jó hogy jelentkeztél. Végül is nem vállalkoztál lehetetlenre. Egy másik részlet alatt valaki már említette Conor McCarthy „Úton” c. regényét. Neki is elég volt a poszt-apokaliptikus világ kulisszáit felvázolni (igaz, elég combosan tette), megvolt a történet részletes magyarázatok, tudományos fejtegetések és egyéb indoklás nélkül is. Elpusztult a világ és kész, a miért-hogyan nem lényeges. Ez a te könyved világában is megjátszható, de akkor minden részletet, amiről az olvasó a valódi világra asszociál, könyörtelenül ki kell iktatnod. Különleges a helyzeted, mert a világépítésben rendszerint az a fontos hogy minél több részlet a helyén legyen, nálad viszont pont az ellenkezőjére kellene törekedni. A történeted olyan, mint egy színdarab, amiben a színpad annál hatásosabb, minél üresebb, mert csak a szereplők cselekménye, a pszichológia a fontos, nem a részletek.
  Sőt az is megkockáztatható hogy a regényforma nem is a legalkalmasabb ide. Lehet hogy drámaként megírva egyszerűbben tudnád elérni a célodat.
  Ami viszont oda vezet hogy egyáltalán meg tudsz-e írni egy ilyen szökés a gulagról vagy hasonló történetet (kiemelted hogy „kaland”) ha nincs hozzá saját élményanyagod vagy más ismereted, ami révén be tudod építeni a szereplők jellemébe, hogyan és miért kerültek oda és mit gondolnak az egészről. Amolyan hollywoodi szinten biztosan meg lehet, de már az eddigiekben is túl sok a történelmi áthallás, a szenvedés hatásvadász ecsetelése (pld vizeletivás, „hamar” lelövetés, szardíniásdoboz-nyalogatás) ahhoz hogy könnyedebb elbeszélést várjunk. Szóval… nem tudom, mi sülhet ki ebből. Az is furcsa, és ritka, hogy pont az van a helyén, amit a legnehezebb eltalálni: a szenvtelen, monoton elbeszélői hang tökéletesen illik a leírtakhoz. Egy bromance-os kalandhoz viszont kevésbé fog a későbbiekben. Mindent egybevéve a törteneted olyan, mint az a bizonyos fekete ló a versenyben. Okozhat meglepetést, de nagy bátorság kell hogy rá fogadjunk.

 34. Nekem is nagyjából az jutott eszembe, amit Csikesz mond, hogy ez a lebegtetés működhet akkor, ha a regény annyira lélektani, hogy szinte csak a szereplők fejében-lelkében játszódik. Akkor nem érdekes, hogy konkrétan mi történt és hányban, csak szenvedünk, örülünk, gondolkodunk, változunk, stb. stb. a szereplőkkel együtt. Cselekményes regénynél, sőt kalandregénynél (a szóviccért köszönet :D) nekem viszont nincs ezzel jó tapasztalatom. Egyszer próbáltam ilyet írni, anélkül, hogy országot vagy akár kontinenst megneveztem volna, mondván, az nem fontos, meg így ködösebb is lesz az egész, ami, gondoltam, illett volna az amúgy is kicsit ködös sztorihoz. Még a nevek is szándékosan nemzetfüggetlenek voltak (vagyis, próbáltak azok lenni). Nem működött. Más is mondta, aztán már én is éreztem, hogy ez így sántít. Kell valami támpont. Még ha egy kitalált országról is van szó, annak is hasonlítania kell valamihez, ha amúgy nem akar az ember sokat bajlódni a világépítéssel (vagy ha ilyesmire nincs is szükség, mert éppen tényleg nem az a lényeg).

  „Magyar neveket az elbeszélő nemzetiségébe (soenra) tartozó személyeknek adtam (mintha azt is lefordították volna, én pl. gyerekként a Narnia krónikáit Ödönnel és Judittal olvastam), a más népcsoportokhoz tartozó személyeknek kitalált neveik vannak.” – Ez szerintem elég retró dolog. Tudom én is, voltak ilyen fordítások, de szerintem ez egy mai könyvben már zavaró lenne. A Lassie-t és Adrian Mole naplóit anno olyan kiadásban olvastam, amikben már nem fordítottak, hanem csak fonetikusan megadták, hogyan kell kiejteni a neveket. Ez eggyel „haladóbb” verzió még mindig az internet előtti korból, de ma már ilyet se csinálnak, mert nagyjából már mindenki tudja, hogyan kell kiejteni az angolszász neveket. (Ritkább nyelveknél persze előfordul, kortárs izlandi krimiben pl. láttam ilyet.) Szóval, én lebeszélnélek erről a megoldásról, mert erre szerintem senki nem fog gondolni, hogy ezek csak névfordítások, és így tényleg azt az érzetet kelti a regény, hogy magyar hadifoglyok beszámolóját olvassuk.

  Most már én is egyre kíváncsibb vagyok, mit mond majd a lektor az egész regény ismeretében.

 35. Leona, a nevek fordítása azért nem annyira retró (és ha az, hát az miért lenne baj). Kapásból a Harry Potter jutott eszembe, ami annyira azért még nem régi.

 36. Lobo, a Harry Potterben sok a beszélő név, ott van értelme (és mondhatjuk azt is, hogy gyerekkönyv, ahol fontosak a hangzatos/jelentéssel bíró nevek), és ott sem Harry-t fordították le mondjuk Fazekas Henrikre. „ha az, hát az miért lenne baj” – Mert erről itt nincs szó, és így azt hisszük, hogy magyarok a nevek, tehát magyarokról van szó, aztán meg furán jön ki, hogy ja, ez egy fantázianép. Ezért mondom, hogy várom a lektorit, hogy az egész fényében ez pl. számít-e. Az is lehet, hogy tényleg nem.

 37. „a szenvedés hatásvadász ecsetelése” Kössz Csikesz… Tudod hova kell döfni, hogy vérezzen 😀
  Ugyanígy fáj, de kénytelen vagyok beismerni, hogy Leona, igazad van, jobb lenne ismeretlen neveket adni a szereplőknek. Az elején egyébként is félrevezető lehet zsáner szempontjából, a magyar nevek még rátesznek egy lapáttal.

  Egyébként a történések egymásutánja le van írva, merre járnak, mivel bajlódnak, annyira azért nem elvont, vagy lélekközpontú, hogy az egész fejben játszódna.

  Köszönöm még egyszer a gondolatokat, sajnálom, hogy nem beküldés előtt kaptam ilyen értelmes kritikát. Majd kiderül mit szól a nagyhatalmú lektor.

 38. Csikesz nem tisztem védeni a KMK-t, és egyetértek azzal a megjegyzéseddel, hogy >>Se szeri se száma a sikeres könyveknek, amiket mindenki “imád”, holott egy lektori joggal rásütné hogy “irreális a drámai csúcspont”, “az érzelemfejlődés nincs kidolgozva”, “sablonosak a jellemek”, “sziruposak az erotikus jelenetek” és hasonlók.<<
  Azonban ha én lennék a lektor helyében, én is ragaszkodnék a drámai ívhez meg az egyéb felsoroltakhoz (is), egyrészt mert objektív összehasonlítás kell az objektív véleményformáláshoz, másrészt mert a sikerkönyvek között masszív túlsúlyban vannak azok, amelyeknél az említett tulajdonságok rendben vannak. Mondom ezt úgy, hogy fogalmam sincs arról, hogy az enyémben ezek legalább annyira rendben vannak-e, hogy megüssék a kikerülés mércéjét, vagy az írás elvérzett valahol útközben.

 39. Kedves András, sajnálom ha a kelleténél karcosabban vagy arcosabban fogalmaztam. Megmutatom mire gondolok:

  „…embertelen körülmények között, élelem és víz nélkül szállítottak”
  Itt el is mondod, nagyon általánosan összefoglalva, de aztán rögtön meg is mutatod: „Többedmagammal a saját vizeletünket ittuk.” Ez nagy túlelős sablon és dupla túlírás: a birtokos jelző és a többes szám miatt fölösleges jelezni, hogy a szereplő nincs egyedül és nem kívülállók vizeletét isszák.
  „Egy férfi már egy hét után többször elájult a szomjúságtól.”
  Ebből sejthető hogy minimum egy hétig voltak étlen-szomjan, de a picit is tájekozott olvasó tudja, hogy egy heti folyadékbevitel nélkül bizony nem egy férfi ájuldozott hanem az összes már majdnem szomjan halt volna. Ettől, és utána a „Könyörgött, hogy öljük meg.” sablontól lesz hatásvadász. (Hányszor és hányszor hallottuk-olvastuk már!). Ellenben ha eddig akadozik is a szöveg, rögtön utána nagyon elegánsan közlöd a halálát, csak sajnos a saját elbeszélésedet tompítod a temetésre utalással. A temetéshez a végtisztesség megadasának képzelete kapcsolódik, civilizált dolog, és jobban ábrázolta volna a leírt helyzetet ha „elkaparják” vagy az őrök csak kidobják a vagonból, ami ütősebben érzékeltette volna az embertelen körülmenyeket, a kiszolgáltatottságot, a reménytelenséget.

 40. Kedves Csikesz, nem kell félteni, bírom a gyűrődést, de köszönöm a tiszteletteljes szavakat.

  Egy egészséges ember, normál körülmények közt teljesen ivás nélkül körülbelül 3-4 napig bírja, más források szerint egy hétig is. Földrengésnél max 10 napig szoktak túlélőt találni. A minimális aktivitás, az alacsony külső hőmérséklet és magas páratartalom segít, ugyanis nincs izzadás, és kevesebb nedvességet veszít az ember kilégzéssel, valamint bőrön keresztül. Ha a vizeletüket megisszák, az szintén csak javíthat. Ehhez még hozzájön, hogy nem feltétlenül 100%-ig pontosak az író visszaemlékezései, ahogy ez általában az emberekkel lenni szokott. Amire egy hétként vagy 10 napként emlékszik, az vagy annyi volt, vagy nem.

  Apropó vizelet ivás… (fene gondolta, hogy sok vizet zavar) Akármilyen sablon, én bizony hasonló helyzetben megtenném, gondolom más is. Csak azért töröljem ki, mert sablon, és akkor nem így történt?

  És mit írjak, ha egyszer eltemették? Nem épp akkor lennék hatásvadász, ha szándékosan azt mondom az őrök dobták félre, amikor teljesen lehetséges és elképzelhető, hogy sírt ástak neki és levett fejfedővel megemlékeztek róla? És még ha úgy vesszük is, hogy csak az árokba gurították, aztán rárugdostak némi földet, nem biztos, hogy az elbeszélőnek eszébe jutna, és akarná is az elkapartuk szót használni…
  A mondatszerkesztéssel kapcsolatban többször elgondolkodtam az írás során, mennyire fogalmazzak szabatosan, és mennyire úgy, mintha egy túlélő villanyszerelő mesélné. Könnyen lehet, hogy rosszul döntöttem bizonyos esetekben.

  Mindezek mellett megértem, és látom a létjogosultságát annak a véleménynek, hogy hatásvadász, klisé, túlírt.
  Magam is tisztában vagyok vele, hogy nem én vagyok az első, akinek a tollából az éhezéssel, kegyetlneséggel, vagy egy csetepatéval kapcsolatos sorok kerülnek papírra, de a történetnek valamiről szólnia kell, és ha ez jött belőlem, akkor ezt írtam. Persze, ez nem nyűgöz le olyasvalakit, aki már sok regényt olvasott, ahogy engem is kevés írás tud már csak fellelkesíteni; éppen ezért álltam át a másik oldalra, hátha, mintegy viszonzásképp megadhatom ezt az érzést másvalakinek.

  Ember… itt ülök éjfél után és az életről magyarázok az internetnek…

 41. „És mit írjak, ha egyszer eltemették?”
  Tudtommal ez fikció, tehát akár azt is írhattad volna feltámad vagy feláldozzák C’tulhunak vagy félmeztelen amazon partizánlányok kiszabadítanak mindenkit vagy jön az ellenőr és leszállítja a foglyokat mert nem volt jegyük. Az írás olyan videójáték ahol az író alapból god mode-ban játszik. A delete gomb meg az író BFG-je (csak hogy LVL 100 szinten toljam a kockaságot).
  Szerintem vizeletestől-túlírasostól is csak részletekről van szó. Bugokról. (Ha az író god mode, akkor a szerkesztő egyenesen developer szinten játszik.) Hogy tovább szőjem ezt a végtelenül erőltetett nerd szóvirágzást: a bugokkal csak akkor érdemes foglalkozni ha a játék alapból jól van kódolva. Mi nem C++, hanem magyar nyelven kódolunk. És ahogy mondtam, amikor a szenvtelenséget és monotonságot említettem, te megtaláltad a történetedhez illő nyelvet, ami sokkal fontosabb mint azok a hibák amikről itt szót vesztegetünk. Igaz hogy mi itt csak az early access demóverziót láthattuk, de remélem majd a bétatesztelők is így fogják gondolni.

 42. Ha felmerül olyan kérdés, gondolat, vajon milyen alkatú, típusú írókat is keresünk, a lektori hírek alatt dobjátok be nyugodtan, Aranymosó fog reagálni 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük