Ferger Annamária: Bűvös tánc – 1. részlet

Előszó

Fontossági sorrend

„Egyetlen élőlényt sem hord már hátán a föld,

s ez a szegény hold hiába gyújtja meg mécsesét”

(Csehov: Sirály)

 

***

 (2002. január)

 Mary

 – Nagyon ügyes vagy, Mary! – mondja nekem anyu, amikor lejövök a színpadról. Az angyaljelmezemben állok, magabiztosan, egyenes háttal. Az előadás biztos sikerét tudván arcomra kiül egy hatalmas mosoly. Talán az utolsó, ami szívből jön.

A lábam beleakad a fodrokkal, csipkékkel díszített törtfehér ruhámba, amikor közelebb lépek anyuhoz. Még szerencse, hogy időben két kezével szorosan magához szorít, így nem bukom orra mindenki szeme láttára.

Mire reagálhatnék, anyu két csókot nyom az arcomra. Döbbenten nézek rá, majd azonnal körbepislogok, hátha valaki szemtanúja volt az előbbi jelenetnek, de úgy látszik, mindenki lelkesen csivitelt hozzátartozójával, így egyetlen méltatlan pillantásra sem bukkanok. Pedig ez a pillanat történelmi eseménynek számít. Ha tudnék írni, biztosan feljegyezném. Ugyanis anyámtól messze áll mindennemű érzelemkinyilvánítás. Rideg, és komoly. Egy igazi üzletember.

– Tudtam, hogy jó lesz a méret!

Anyu mosolyogva megforgat maga előtt, és úgy néz rám, ahogy egy anya néz a lányára. Büszke rám.

Hol van az én anyukám, és mit akar tőlem ez a nő?

– Mától minden más lesz! – ígéri, majd bólint egyet, ahogy megigazítja rajtam a ruhát.

Nem tudhatta, hogy mekkora igazságot is mondott. Attól a naptól kezdve tényleg minden megváltozott.

Elkezdünk táncolni, pedig nem is szól zene a háttérben és az sem érdekelt minket, hogy minden szem ránk szegeződik. A pörgés-forgás során természetes, hogy rálépek a habcsók ruhámra, de most senki sem fog meg, így kibicsakló lábbal terülök el a padlón. Anyám azonnal leguggol hozzám és felránt a padlóról. Eddig volt képes kitartani az anyai szerepe mellett. Jeges pillantását szemembe fúrva addig nem ereszti el a kezem, míg egy erőltetett mosoly meg nem jelenik az arcomon, egyfajta bocsánatkérés jeléül. Anyám, nem szeretett esetlennek és bénának látni. Úgy gondolom, mindig is arra vágyott, hogy olyan ügyes és talpraesett legyek, mint ő.

A mosoly, ami elterül az arcomon, egy vicsorra hasonlít, de anyám megelégedik ezzel is.

– Te vagy a leggyönyörűbb angyal a világon! – mondja nekem anyu. Csak a derekáig érek, így kitekert nyakkal nézek fel rá. Úgy látszik, folytatódik a szerepjáték. Csak tudnám, ki előtt játssza meg magát ennyire.

– A közönséget elbűvölte a lánya, Mrs. Gordon! – örömködik az óvó nénim, Martha. Odalép hozzánk, ezzel arra késztetve engem, hogy hátráljak pár lépést. Ahogy megmozdulok, a tomporomba nyilall a fájdalom.

Martha rám mosolyog, amitől apró ráncok jelennek meg az ajka szegletében. Erős sminket kent fel magára, de jól állt neki. Fekete ruhája karcsúsítja az alakját, bár a hozzá húzott vörös körömcipő nem nyeri el a tetszésemet.

– Sokat készültünk rá! – les rám a szeme sarkából anyám. Ahogy a folytatódó beszélgetésüket hallgatom, hirtelen valaki belém szalad oldalról. Szerencsésen talpon maradok imbolygó lábaimon, de csak nagyon kis határ választ el attól, hogy összecsókolózzak a padlóval. Ismét.

Valaki nevetni kezd a hátam mögött. A sejtésem beigazolása érdekében a hang forrása felé pillantok. Azonnal Clary Russell ellenséges tekintetével találom magam szemben, aki ujjal mutogatva felém, kárörvendőn kacag rajtam. A mellette álló apja – aki mellesleg rendőr –, jól leteremti őt érte, majd bocsánatkérőn fordul felém, de ez nem változtat a dolgokon.

Még szép, hogy anyám ebből nem látott semmit, jobban el van foglalva a Marthával való csevegésével. Félrevonulva beszélgetnek, hogy ne legyenek útban senkinek, míg én vörösödő fejjel állom ki az élet megpróbáltatásait.

Ismét Clary felé pislantok. Már két éve ismerem. Hihetetlen, hogy ilyen hosszú ideje már. Az apjától örökölt mogorvasága olyan személyiséget kölcsönzött neki, melyet képtelen vagyok megszokni és elfogadni. Már egy héttel az előadás előtt azon aggodalmaskodott, hogy az olyan elfoglalt édesapjának lesz-e annyi ideje, míg megnézi az előadást, melyben gonosz mostohát alakított. Szerinte az ő szerepe volt a legjobb, de én nem osztottam a véleményét. Hisz mindenki tudja, hogy az angyalszerep a jobb. De ő nem akarta még magának sem bevallani, hogy igazam van. Bezzeg titkon olyan nagyon áhítozott, hogy ő kapja az angyal szerepet, amit végül mégis én kaparintottam meg előle. Az arca sárga volt az irigységtől és egy ideig nem is szólt hozzám. Végül megunta a dühöngést, vagy az is lehet, hogy elfelejtette, miért is haragudott rám annyira, és újra szóba állt velem.

Egy röpke pillanatra találkozik a pillantásunk, mire Clary kihasználja az alkalmat, hogy az apja nem figyel rá, és kiölti rám a nyelvét. Az ajkamba harapok, hogy még véletlenül se utánozzam le a mozdulatát, bár elég nagy késztetést érzek rá.

Clary összerezzen, amikor megérzi édesanyja tenyerét a vállán. Megijedt, hogy szemtanúja volt az előbbi jelenetnek, de Mrs. Russell arcán a hatalmas mosolyon kívül semmi más nem látszódik. Igazi büszkeséget olvasok ki a tekintetéből. Bárcsak ugyanezt látnám én is a saját anyám arcán, és nem csupán megjátszott érzelmeket.

Mrs. Russell leguggol, hogy át tudja ölelni a lányát. Úgy szorítja, mintha legalább egy éve nem látta volna az ő kicsi lányát, és szemében igazi könnyeket látok. Az arcát törölgetve húzódik el Clarytől, hogy odaengedhesse a két éves kis Mike-ot, aki azon kívül, hogy megrágcsált kekszét mutogatja nővérének, semmi többet nem tesz.

Nehezemre esik elkapnom a tekintetemet a családi idillről. Nekem sosem lesz ilyen boldog családom.

Odalépek anyám mellé, hogy folytassam azt a színjátékot, amit még ő kezdett el, és érdeklődő arcot vágok, mintha mind idáig őket hallgattam volna. Bár még ezek után sem figyelek, mégis elkapok pár kósza hangfoszlányt a beszélgetésükből.

– Na, és Mary apukája nem jött el? – kérdezi épp bizalmasan az óvónőm.

– Az előadás előtt felhívtam. Gondoltam jobb, ha az utolsó pillanatban értesítem, így nem felejti el. De… Nem úgy reagált, ahogy elvártam. A fejemhez vágta, hogy neki fontosabb elintéznivalói vannak, és ne zaklassam. Maryvel pedig tud találkozni otthon is, majd elmeséli, hogy hogy ment az előadás. És mindezek után még le is csapta a kagylót! – Anyám hangja zaklatottságról árulkodik.

– A lányod tudja ezt?

– Nem. Nem mertem elmondani… Úgy tudja, hogy itt lesz!

– Nem mehet ez így sokáig! A helyedben elgondolkodnék azon, hogy tényleg megéri-e tovább együtt élni egy ilyen férfival.

Anyám arca érzelemmentes marad Martha szavai után is. De én belátok az álarca mögé. Édesanyámnak sosem lehetett megmondani, hogy mit csináljon. Mindig is ő irányított, még ha más nem is tudott róla, hogy ez így van. Még apámra is hatással tudott lenni, bár csak akkor, ha valamire neki volt szüksége. De ugyanezt a lányáért már miért tenné meg?

Mert tudom, hogy meg tudta volna győzni apámat, hogy eljöjjön megnézni az előadásomat. Anyámért megtette volna, de akkor értem miért nem?

Elkerekedett szemekkel nézek anyámra, aki továbbra is beszélget az óvónőmmel. Észre sem veszi, hogy ott állok mellette és hallom minden szavát. Nem akarom elhinni, hogy bármi is igaz lenne abból, amit mondott. Eljátszok a gondolattal, hogy csak egy rémálomban vagyok, amiből mindjárt felébredek, azonban hamar rá kell jönnöm arra, hogy ez igenis a valóság. Felnézve anyám arcára – miközben a sírás fojtogat – csak egyetlen kérdés kavarog a fejemben: Vajon anyu miért nem mondta eddig nekem, hogy az apám látni sem bír? Mert ez lehet az egyetlen magyarázat a dolgokra, nem igaz?

Eközben anyám és Martha közt lassan megszűnik a sutyorgás. Az óvónőm búcsúzólag megpöccinti az orrom hegyét, hogy jobb kedvre derítsen, aztán tovább áll, amitől furcsamód, megkönnyebbülök. Mintha csak ő hozta volna a fejemre a szomorúságot.

Eddig örültem, hogy mindenki csodált ebben a ruhában, de lelkiállapotom gyors változása után meg akarom védeni magam a nem kívánt pillantások alól, így anyámmal az oldalamon elindulok az öltöző felé. Mielőtt egy métert is tehetnénk a cél elérésének érdekében, egy új hang üti meg a fülünket.

– Nagyon tehetséges a lányod, Lizzy! – dicsér meg az ismerős, melyről csakhamar kiderül, hogy Clary apja az, Edward Russell. Szerencsére a lányát félúton elhagyta, így nem kell élveznem lebilincselő társaságát.

– Ugyan! – anyám játékosan belebokszol a férfi karjába, aki ezt szó nélkül tűri. Állítólag régi jó barátok. – A te lányod is nagyon ügyes! – mosolyog a férfira, majd gyengéden végigsimít a felkarján, hogy aztán félrehúzza egy kicsit, hogy beszélgetni tudjanak.

Ahogy ismertem őket, elég sokáig fog ez tartani, feltéve, ha hagyom! Mert ugyebár senkinek sincs arra kedve, hogy végignézze, amíg az édesanyja leáll másokkal beszélgetni. Főleg azok után, hogy az egyik pletykapartnere épp az imént ment el! Lehet, hogy máskor nem zavart volna annyira, hogy hány emberrel, ezen kívül kikkel áll le beszélgetni, azonban most nagyon is!

Amint telnek a másodpercek, egyre dühösebb leszek az anyámra. Miért van az, hogy soha semmit nem mond el nekem? Miért van az, hogy utólag – bevallom hallgatózva – kell megtudnom, hogy az apám látni sem bír?

Felfortyan bennem a düh. Ökölbe szorított kézzel, indulataimat visszafojtva próbálok anyám elé állni, hogy kérdőre vonjam, de ő nem vesz észre. Megrántom a kezét, nem törődve azzal, hogy félbeszakítom a beszélgetésüket Clary apjával.

– Hány éves is Mike? Ejnye, Mary! – ripakodik rám az anyám, hozva természetes formáját. – Három?

– Kettő – próbálkozik meg a férfi a mosolygással, de aztán meglátja az arcomat. Rögtön elkomorul, és anyám felé fordul. Arra várok, hogy szóvá teszi anyám viselkedését, de ehelyett csendben marad, mindössze befejezi az előző gondolatmenetét. A hangja már kevésbé tűnik lelkesnek. – Májusban tölti majd be a hármat.

– Gyönyörű kisfiú! Úgy szeretnék én is egy kisfiút – álmodozik anyám, aztán mérges szemekkel felém fordul, mikor újra megrántom a kezét. – Mary!

Most nem csak rám szól, mint az előbb, inkább kiabálja a nevem, bár az is lehet, hogy csak én hallom ilyen hangosnak. Megrándulok, és hátrálok egy lépést.

Mr. Russell döbbenten áll az események előtt. Pillantása anyámról rám, majd visszasiklik. Mindkettőnket meg akart nyugtatni, de az eddig visszafojtott könnyeim ekkor utat találnak a szememből. Mikor anyu észreveszi, mit is tett, csak a szeme egy apró villanása árulja el számomra, hogy már meg is bánta. De szóvá nem teszi még véletlenül sem. Egy üzletember nem eshet ki a szerepéből!

Nem tudok tovább anyám előtt állni, nem akarom látni jeges pillantását, és mint egy báb tovább játszani a jó anya-lánya kapcsolatunkat. Könnybe lábadt szemmel araszolok egyre hátrébb, végig anyám perzselő tekintete ellen dacolva, majd megfordulva elfutok a döbbent Clary mellett. Most ő sem szólal meg, szorult bele némi empátia.

Hallom, ahogy anyám utánam kiált, de nem akarom hallani, hogy mit. Ehelyett a lépteimet egyenesen az öltöző felé irányítom. Mikor lecsapom a kilincset és belépek a kis szobába – amelyben fiúk-lányok vegyesen öltözködnek – pontosabban öltöztetik őket az anyuk –, a bent lévők mind kérdő tekintettel fordulnak felém. Ők nem voltak jelen a megszégyenülésemen, és fogalmuk sincs, mi bajom lehet, hogy sírva, egyedül, dühöngve lépek be hozzájuk.

Nem szólok, csak lerántom magamról a ruhát, nem törődve azzal, hogy szétszakad-e vagy sem, majd a lehető legmesszebb hajítom magamtól. Ekkor már rázkódik a vállam a visszafojtott zokogástól, és úgy gondolom, sohasem leszek képes abbahagyni.

Egy kedves, barna hajú nő lép hozzám, hogy segítsen felöltöznöm, mire félrelököm a kezét. – Magam is fel tudom húzni a váltóruhámat! – bosszankodom, és szúrós pillantást lövellek a segítőkész szülőre, aki feladva a harcot elvonulta háttérbe, így hagyva magamra.

Mikor már a pólóm is rajtam van, becsúszik a látókörömbe anyám bánatos arca. Tudom, hogy hozzám beszél, de alig jutnak el hozzám a szavai.

– Mary? Kérlek, figyelj rám! – szól hozzám legkedvesebb hangján, amit valaha hallottam tőle.

Felé fordulok még nem szunnyadt dühvel. Számat elhagyják a szavak, melyek olyan nagy fájdalmat okoztak eddig.

– Miért hazudtál nekem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy apu nem fog eljönni?

– Oh, hát tudod?

– Hallottam, mikor mondtad Martha néninek!

– Sajnálom! Nem akartam fájdalmat okozni neked!

– Fájdalom?! Most nem erről van szó anyu! – hárítom rögtön, pedig mindketten tudjuk, hogy fején találta azt a bizonyos szöget. – Te tudtad, mennyire vártam ezt a napot, hogy mennyit készültem rá! Azt akartam, hogy ő is itt legyen! És végül kiderül, hogy nem is akart eljönni! Te tudtad ezt, mégsem mondtad el!

Észreveszem, hogy az utolsó mondatot szinte már ordítom, de nem érdekel. Azzal is tisztában vagyok, hogy az összes szülő és gyermekük minket néznek, ez úgyszintén nem érdekel! Csak anyám gyönyörű kék szemébe nézek, amelyben lassan megcsillan az első könnycsepp. De még ekkor sem hagyja kicsordulni. Egy gyors pislogással eltünteti gyengesége jelét.

– Tényleg sajnálom! Meg tudsz nekem bocsátani? – kérdezi megkeményített hangon.

Ahelyett, hogy azt mondanám „Igen, hát persze!”, és hagynám, hogy átöleljen, olyat ejtek ki a számon, amire életemben nem gondoltam volna, hogy fog.

– Nem! Soha nem fogok megbocsátani neked! Utállak azért, mert mindent eltitkoltál előlem! Mindvégig csak hazudtál nekem! – mondom, de akkor még nem is sejthettem, hogy édesanyámnak nem ez volt az első hazugsága. Amit láttam belőle, az mindössze csak a jéghegy csúcsa volt.

– Kicsim! – mondja anyám megrándulva a súlyos szavaim hallatán. – Majd idővel megérted, miért tettem ezt!

Hát, én másképp gondoltam. Soha, de soha nem fogom megérteni!

 

***

 

Még akkor is duzzogok, amikor kilépünk az épületből. Nem engedem anyámnak, hogy megfogja a kezem, amit egyébként mindig jó erősen szorít, nehogy elessek vagy lemaradjak tőle.

A hátsó ajtón jöttünk ki, ugyanis apu azt mondta anyunak, mikor felhívta, hogy ott fog minket várni a kocsival. Kész csoda, hogy egyáltalán eljön értünk!

Egy lélek sincs az utcán, legalábbis nem látok senkit sem a sötétben. Feltámad a szél, hideg szellő kap bele a hajamba, mely tönkreteszi a frizurámat. Egyel több ok, miért is utálom ezt a napot. Libabőrös lesz a karom, összefonom a mellkasom előtt a kezem, hogy melegen tartsam reszkető felsőtestem.

– Fázol? – kérdezi anyu észrevéve a mozdulatomat, de nem válaszolok. Makacsul felszegem a fejem, ijesztően hasonlóan, mint ahogy anyám szokta. – Mit szólnál, ha holnap vennék neked egy új macit?

– Nem kell maci! Ott van már nekem Brumi!

Nem akarom elhinni, hogy egy macival akarja elérni, hogy megbocsássak neki! Ahhoz egy maci édeskevés lesz!

A macimra gondolok, hogy minden mást kizárjak a fejemből. Már alig várom, hogy hazaérve játszhassak vele. Magam elé képzelem apró lábacskáit, gombszemeit, füleit…

Hirtelen rájövök, hogy a maci nincs is otthon, mivel azért nyafogtam, hogy magunkkal hozzuk. Zsörtölődésemet félretéve anyámra sandítok és megkérdezem, hol van Brumi, mire azt válaszolja, nincs nála.

– De hát akkor hol van? – hisztiztem kétségbeesetten.

Anyám beletúr a hajába, majd így szól: – Biztosan az öltözőben hagytuk.

Még dühösebb leszek, mint eddig voltam. Hogy lehet, hogy csak úgy megfeledkezik Brumiról, a kedvenc macimról?

– Visszamegyek érte! – kiáltom, és már futok is. A cipőm kopog a folyosó kövén, ahogy végighaladok rajta. Egy-két ember az utamat állja, őket szlalomozva kikerülöm, végül beérek az öltözőbe, ahol már csak egy anyuka beszélget a fiával. Gyorsan körbenézek, majd a szemem megállapodik a barna macimon, ami az egyik asztalon hever a tükörrel szemben. Biztosan csodálta magát a tükörben, míg meg nem zavartam. Gyorsan felkapom, magamhoz ölelem, beszívom az illatát, majd elindulok vissza, anyuhoz.

A visszafelé úton már kevésbé sietek, így időm nyílik egy kis gondolkodásra. Rájövök, hogy nagyon csúnyán viselkedtem anyuval. Nem volt szép tőlem, amit tettem, meg különben is nem ő tehetett arról, hogy az apám nem táplál irántam gyengéd érzéseket. Nem érdemelt ilyen viselkedést, még akkor sem, ha mindezt eltitkolta is eddig előlem. Tudom, hogy csak helyesen akart cselekedni.

A bűntudat súlya nehezedik rám, és úgy látom jónak, ha mihamarabb bocsánatot kérek attól a személytől, aki a legfontosabb a számomra.

Csakhogy ez a pillanat sosem következett be.

Sikoly üti meg a fülem. A hang pont abból az irányból jön, amerre igyekszem, és ahogy fejemben összeáll a kirakós, rájövök, hogy a saját anyukám hangját hallom, amit egy fékcsikorgás előzött meg.

Gyorsabban szedem a lábam, hogy mihamarabb odaérjek hozzá, a sikítás visszhangjával a fülemben.

A szívem zakatol, érzem, hogy a félelem lassan felkúszik a torkomba. Észre sem veszem, amikor az ajtóhoz érve kilépek az éjbe, a tekintetem rögtön egy sötét színű kocsi farán állapodik meg, amely még azelőtt lefékez, hogy eltűnne a sarkon.

Bárki is vezette aznap a járművet, habozott. Egy kéz túl későn húzódik vissza a járgány rejtekébe, hogy ne tűnjön fel – még ha tíz méteres távolságban állok is tőle –, hogy remeg. Vacillál, szálljon-e ki, végül győz benne a gyávaság. Egy villanás, és a kocsit elnyeli a sötétség.

Jól emlékszem, mi történik ezután. Anyámra a mocskos földön fekve találok rá, vére sötétre színezte hófehér ruháját.

– Ne! – sikítom, ahogy csöppnyi eszem felfogja az előttem lebonyolódó tragédiát. Elkerekedett szemekkel meredek anyám arcába. Kezemet anyám csuklója köré kanyarítom, és jól megrázom.

– Anya – suttogom, de nem néz felém, nem hallja. – Anya! – sikítom végre olyan hangosan, hogy az visszhangot vert.

– Nem! – felsikítok, de már könnyeim is kelnek ezerrel. Könnyeimen keresztül nézek az arcába, melyen nem csillan értelem. Végigsimítok sápadt arcán, melyre félelem fagyott.

Egy autó fényszórója vetül rám a háttérből, majd kisvártatva két kéz húz fel a mocskos földről. Bárki is az, túl későn érkezett, hogy megmentse az anyukámat. Körülöttem tülekedés támad, eltompult érzékeimmel hallom a tömeg zaját, ahogy kitódulnak az épületből, de én nem tudom elfordítani a fejemet édesanyám arcáról.

– Anya, anya neee! – sikítom, de a hangom a végére elfúl. Két ismerős kéz szorít magához és elfordítja a fejem.

– Nyugodj meg, Mary!

Apám mellkasára borulok, míg tovább nyöszörgök: – Anya…! Anya…!

De tudom, hogy hiába kérem, ő már nem hall, mert ő már…

Meghalt! És magával vitt egy darabot belőlem is!

 

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 5.5/10 (30 votes cast)
17 hozzászólás Szólj hozzá
 1. Kedves Annamária!

  Gratulálok a kikerüléshez!

  Ha a kislány valóban óvodás, akkor nekem túl komoly és összeszedett, még akkor is, ha koraérett. Amikor meghalt az anyukája, akkor meg inkább felnőttre hasonlított a sírással – szerintem egy gyerek nem így esik pánikba, nekem nem volt hiteles a szereplő.

  További sok sikert!

 2. Gratulálok a kikerüléshez! 🙂
  A megfogalmazás, néhány apró hibától (nyakatekert szókapcsolat, 1-2 szóismétlés) eltekintve nagyon szép.
  Viszont ezek nem egy óvodás gyerek gondolatai, érzései. Egy óvodás nem beszélne vagy gondolkodna így (egyáltalán azt sem tudja még, mit jelent az, hogy empátia, például). Néha felbukkan a gondolatok sűrűjében a valódi ovis, de csak kevésszer, és akkor sem marad sokáig. Egy kamaszra inkább lenne jellemző a fenti szöveg.
  Az írásban néhol keveredik a múlt és a jelen időben való megfogalmazás.
  És felfedeztem ellentéteket is, pl. amikor Mary dühös, és anyja gyönyörű kék szemébe néz: adott helyzetben nem hiszem, hogy így írná le az anyja szemét.
  Nagyon jó történet is lehetne még belőle, de én a mesélőt nem érzem hitelesnek.

 3. Kedves Annamari! Először is gratulálok a kikerüléshez. Bár korosztályilag nem lennék érintett, de mivel szeretem az ifjúsági regényeket (épp a napokban olvastam ki egyet), talán mégis érdemben hozzá tudok szólni. Nagyon tetszett, ahogy kezdődött, és megörültem, hogy végre egy klasszul, választékosan megírt írást olvashatok. Aztán viszont a túl sok túlbonyolított mondat miatt. pl. “A sejtésem beigazolása érdekében a hang forrása felé pillantok.” mégis elvesztettem az érdeklődést. Zavart még ezeken kívül a jelen idő, múlt idő összekutyulása is. pl. “Elkezdünk táncolni, pedig nem is szól zene a háttérben és az sem érdekelt minket, hogy minden szem ránk szegeződik”. De ezek egy jó szerkesztővel mind javíthatóak, úgyhogy szerintem jó lesz ez! Sok sikert kívánok neked!

 4. Kedves Annamária!

  Gratulálok a kikerüléshez!
  A szöveg tetszett, nagyon jól írsz, bár vannak benne döccenők. Néha túlírsz egy gondolatot, de ezen könnyen lehet segíteni. Gördülékenyen írsz, összeszedetten. Még olvastam is volna tovább.
  Csak az akasztott meg néha, hogy ez a szöveg nem illett egy ilyen kicsi lányhoz. Ha éppen nem volt egy óvodás gyerekre utaló jelenet, akkor hajlamos voltam egy tinit magam elé képzelni. Ha múlt időben lett volna megírva, akkor ezen még talán túl tudtam volna lendülni, hogy ez csak egy visszaemlékezés, és egy már érettebb ember mondja ezeket a szavakat. Azonban jelen időben írtad, így erre nem lehet fogni.
  Ennek ellenére tetszett, ha ezt kijavítod, akkor jó lehet! Sok sikert!

 5. Nekem az tűnt egyértelműnek, hogy a mesélő idősebb, és ez egy visszaemlékezés. Emiatt nem éreztem hiteltelennek a karaktert (nem a korának megfelelőek a gondolatai, szóhasználata stb), sőt, ha igazam van, és visszaemlékezés, akkor nagyon is hiteles, pontosan a jelen idő miatt, mert ettől olyan érzésem volt, hogy ez egy meghatározó, és a mesélő számára időtlen esemény. Persze lehet, hogy nincs igazam 🙂
  Kíváncsi vagyok a folytatásra 🙂

 6. Az egész részlet olvasása közben egyetlen dologra tudtam gondolni: egy óvodás nem ilyen! Egy óvodás nem beszél így, nem gondolkozik így. A történet stílusa számomra sokkal inkább egy tinédzsert juttatott eszembe. Ez nagyon zavaró volt, amit kifejezetten sajnálok, mert egyébként egy jól induló, érdekes történet.

 7. Kedves Annamária!

  Először is gratulálok a kikerüléshez!

  Sajnos nem tudott magával ragadni a történet. Folyamatosan azon gondolkodtam, hogy hány éves Mary. A gondolatai túl összetettek és zavaróak. A karakter nem viselkedik óvódás kislányként, sem a gondolatai (egy ilyen pici lány nem fog a tanárnéni erős sminkjén vagy karcsúsító ruháján gondolkodni stb.), sem a tettei.
  A karakterek számomra nem hitelesek, amitől sokat veszít a mű az élvezhetőségéből.

  Mindenesetre, ha eltekintünk ettől, akkor a fogalmazásod szép és választékos, és valószínűleg, egy más korú karakternél még nem is lenne ennyi fennakadásom a dologgal.

 8. Kedves Annamária!

  Nekem egyből feltűnt, hogy visszaemlékezés, hiszen dátum is volt az elején, illetve dőlt betűvel szedted. Engem kicsit zavart, hogy jelen idejű, mert így tényleg könnyen zavarba jöhetünk a főszereplő korát illetően. Én megfontolnám a múlt időt, így jobban elválasztható, érzékeltethető, hogy egy flashbackről van szó. Egyébként nagyon tetszetős, izgalmas írás.
  Gratulálok!

 9. Kedves Annamária!

  Először is gratulálok a kikerüléshez!

  Szépen, választékosan írsz. Néhol talán már túlzásba is viszed, nyakatekerté válik a megfogalmazás. A mely, melyet erőltetetten, mesterkélten hangzik, nem használnám.
  Végig zavart, hogy nem tudtam a lány korát belőni. Hiába is említetted, óvodás, nem éreztem annak. Tinédzsernek sokkal inkább. Ha pedig a részlet valóban egy visszaemlékezés, amit mások is felvetettek, vagy esetleg egy álom, azt jelezni kellett volna valahogyan. Bár álommal indítani klisésnek számít, még mindig érthetőbb lett volna.
  A múlt és jelen idő folyamatosan váltakozik, de sosem jó helyen.
  A kislány motivációit nem értem, ködös marad számomra. Nem látom, miért ilyen ellenséges az anyjával, miért említi, hogy ez az egész egy színjáték. Egy óvodás korú nincs ennyire tisztában sem felnőttek érzelmi játékaival, és a halálra is másképp reagál.
  Összességében tetszett az írás, egy jó történet ígéretét látom benne. Ezek a hibák pedig egy jó szerkesztővel könnyen orvosolhatóak. Mindenképpen elolvasom a folytatást, ha kikerül!
  További sok sikert!

 10. Kedves Annamária!

  Először is gratulálok a kikerüléshez, de nem hiszem, hogy a célcsoporthoz tartoznék.

  Sok helyen nagyon túlírtak az érzelmek, és ami a legjobban zavart, hogy ezek nem egy 4-5 éves kisgyerek gondolatai. Ők nem így fogalmaznák meg azt, ami bennük zajlik.

  Elsőként a következő mondat zavart meg: „Ha tudnék írni, biztosan feljegyezném.” És innentől szinte semmi nem volt, amivel elérhetted volna azt, hogy felkeltse az érdeklődésemet a történet. Célszerűbb lett volna valahogy másképp megoldani a múltba való visszatekintést, gyermekibb szavakkal helyettesíteni a felnőtteseket. (Nem hinném, hogy egy négyéves tisztában lenne a tompor jelentésével.)

  Nem hiteles a kislány, még úgysem, hogy csak visszaemlékezik erre a napra. Felnőttként is tudni kell úgy megválasztani a szavakat, hogy az az adott karakter korához illő legyen. Sajnos, már én is estem hasonló hibába, túl választékosan fogalmaztam meg egy tízéves személyiségét, mondandóját. Nem is lett hiteles, így az egész történet szétesett.

  Jó lenne ez, de alaposan át kellene gondolni, hogy Mary hogyan is mesélje el életének ezt (és talán a későbbi) eseményeit.

 11. A Mary címszó elé odatett évszám nem árulta el nekem, hogy a jelenhez képest visszamentünk az időben. Miért ne játszódhatna az egész történet 2002~ben és miért ne narrálhatná az egészet egy óvodás kislány?

  Ezért volt nekem nagyon fura a beszélő hangja, semmiképpen nem illett kislányhoz.

  Csak és kizárólag a kommentekből tudtam meg, hogy ez egy visszaemlékezés.
  Így már más színezetet kap az egész.
  A kegyetlen, törtető anya érdekes háttér, kész lélektani állatorvosi ló jöhet össze a következő fejezetekben 🙂
  Legalábbis ezt sugallja a kezdet.
  A néhány helyesírási hiba, a néhány bonyolult mondat, vagy az igeidők következetlen használata javítható.
  Kicsit tartok attól, hogy ízlésemhez képest túl khm, “romantikus” lesz, de majd meglátjuk!

 12. Kedves Annamária!

  Nekem is feltűnt, hogy milyen szépen fogalmazol, de aztán a részlet olvasása közben végig azon gondolkoztam, hogy ez most visszaemlékezés-e, vagy egy ovis kislány komolyan így beszél. Számomra a második variációt erősítette az, hogy Mary jelen időben, E/1-ben mesélt. Ha az Aranymosó nem írja, hogy a következő fejezet 2014-ben játszódik, akkor abba a hitbe ringatom magam, hogy ez egy annyira koraérett óvodás, amilyen nem is létezik 🙂

  Gratulálok a kikerüléshez!
  Noémi

 13. Nekem olyan érzésem volt, hogy egy tinit vagy egy fiatal felnőttet faggatnak hipnózis közben, és a kérdező hagyja bő lére ereszteni a válaszadásokat, és ezenfelül, hogy az olvasó is képben legyen, a párbeszédes részek felelevenítik az eseményeket. Ha így lenne, de minden bizonnyal nem erről van szó, ez csak hatás volt, szóval ha így lenne, akkor oké a jelen idő és a korosabb beszédstílus. A visszaemlékezéshez is illik, de itt még nem derül ki számomra, hogy miért, kinek és hol történik ez a bizonyos visszaemlékezés. Gondolom, a későbbiekben fény derül erre is. A szöveget olvasmányosnak, és elég érdekesnek találtam ahhoz, hogy majd tovább olvassam. Gratulálok a kikerüléshez!

 14. “Mielőtt egy métert is tehetnénk a cél elérésének érdekében, egy új hang üti meg a fülünket.” Ha egy felnőtt így beszél, a szerző akkor is fogalmazza át a mondatot! Egy ovis? Még egy kisiskolás sem.
  Mások is megírták, hogy a szereplő mondatai semmi esetre sem egy óvodásé, de az elbeszélt viselkedés, a düh ugyancsak nem erre a korosztályra jellemző. Nem óvodás szemmel nézi a világot.
  Azt hiszem, nem ez a nagyobbik baj.
  Első pillantásra gyorsolvasós módszerrel futottam végig, mert úgy ítéltem, ez nem az én történetem. Biztonság kedvéért belenéztem a végébe, és azt láttam, ott kezdődik a regény, az utolsó huszonhét sorban. Előtte két mondat elég, három már sok. Legalábbis ebben a stílusban. Mire idáig jutna az olvasó, már rég letette a rengeteg mese, mese, meskete után. Egy igazán drámai pillanatot írt le a szerző, amelyhez méltatlan az előtte lévő – bocsánat a kifejezésért: locsofecsi.
  Ha az altatós mese indítéka az, hogy meg kell magyarázni a gyermek mélyen gyökerező ellenszenvét az édesanyja iránt, akkor szerény véleményem szerint ez hamis indok. Mire kamasz lesz, elfelejti és átértékeli ezeket a sérelmeket, és különben sem valós problémákat lát. Ami gond egy ötévesnek, az a valóságban nem arra utal, hogy az anyja gonosz boszorkány lenne.
  Az ilyen magyarázatot egyébként is úgy oldanám meg, hogy közben ne szenderedjen álomra az olvasó. Az álom oka nem a gyermeki mesélés, hanem a benne rejlő temérdek ellentmondás.
  Azért ez a drámai pillanat, amely a fejezet végén felsejlik, akár sokat ígérő is lehet. Remélem, hogy a bevezetés a tévedés, és az utána következő fejezet az igazi. Sok sikert!

 15. Kedves Annamária!
  Jubileumi “századik” alkalommal fogod olvasni most, hogy a mesélő nem óvodás, sem stílusában, sem tartalmában. Valaki már említette, és én is úgy érzem, valamelyest hihetőbb visszapillantás lett volna, ha mindezt múlt időben írod meg. Ha ehhez még közbeszúrsz egy-egy olyan mondatot, ami utal a “most”-ra, amolyan “innen visszatekintve”-módszerrel, még inkább hihetővé és hitelessé vált volna a bevezető.
  De!
  Minderre nem is lett volna szükség, ahogy előttem Demeter Attila nagyon találóan megfogalmazta. A valóban drámai és tényleg ütős befejezést nem kellene ennyire bő lére eresztett “locsifecsivel” felvezetni, mert az ilyen szöveg könnyen lecsatolódik az olvasó figyelméről, bármennyire is szépen, választékosan van megírva.
  Én javasolnék egy sokkal rövidebb bevezetést, amiben tényleg képes vagy végig “ovisul” gondolkodni és beszélni. Egy ilyen hosszú szakaszban nem csak baromira nehéz a hangot a helyén tartani, pláne úgy, hogy a “gyerekes” nyitókép inkább riasztja mint vonzza az olvasót. Szóval egy röpke óvodás felvezetés után jöhetne a csattanó, a döbbenet.
  Én úgy érzem, egyébként benned van az a bizonyos “X”, mindenesetre a következő részletre is kíváncsivá tettél.

 16. Nem értem, hogy miért panaszkodik mindenki arra, hogy a hang nem felel meg egy óvodásnak. Valóban nem ilyen egy óvodás hangja, de ha valaki figyelmesen olvassa el a részletet, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez egy visszaemlékezés, és azért van így írva.
  Én megértem a jelen idejű elbeszélést is – nekem valahogy épp ez adja azt a furcsa, kicsit elmosódott “visszaemlékezés hangulatot” az egésznek.
  Másokkal ellentétben én személy szerint nem tartom soknak a “locsifecsit” sem az elején… sőt. Minden valószínűség szerint azért van kibontva ilyen szinten Mary és az anyja kapcsolata, mert a későbbiekben is nagy hangsúly van rajta.
  Mellesleg vannak emlékek, amik nagyban meghatározzák az életünket. Emlékek, amiken ha az ember csak rágódik és rágódik, egyszerre képes lesz felidézni sok-sok apró részletet belőle. Olyanokat is, amik talán nem is igazak. De nem is kell igaznak lenniük, hiszen csak maga az emlékezés folyamata az, ami számít. Valahogy úgy érzem, Mary számára ez az emlék pont ilyen, és ezért van így megírva ez a részlet – és ezért is tetszik annyira.
  Ezen túl még annyit mondanék, hogy az írás magával ragadó, letisztult és szép – a részlet pedig rögtön felkeltette az érdeklődésemet, úgy, ahogyan eddig egy részlet sem.
  Az egyetlen kivetnivaló, amit tudok mondani, hogy egy kislány reakcióját az anyja halálára én másképp képzeltem volna el.
  Mindenesetre várom a folytatást és gratulálok a kikerülésért!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük