Almási Zsófi: Lépésről lépésre

1. rész
Randevú

*

1. fejezet

A baleset még YouTube-on is fent van, egész jó minőségben. Anya azt akarja, hogy ne nézzem meg, apa nem nyilatkozik. A húgomat nem érdekli. A barátjánál akar aludni, ezért hisztizik már hosszú percek óta, miközben én az ágyamon ülök, ölemben a nyitott laptoppal. Anya végre megtalálja a hangját, és visszakiabál Mesének. Nem értem mit mond, nem is érdekel, mindjárt elhányom magam. Apa rám néz, a tekintetünk találkozik, mielőtt sarkon fordulna, és elhagyná a háborús övezetté vált szobámat. A húgom már bőg, anya egyre hangosabban kiabál.

Rákattintok a videóra, és hirtelen ott van előttem a világom. A kamera az utolsó ugrásra ráforduló lovast veszi. Csinos, szőke lány, alatta egy karcsú, szürke herélt. Emlékszem rájuk. Emlékszem, hogy hibátlan kört mentek, és a lány úgy mosolygott, mint aki olimpiát nyert. Túljutnak az utolsó ugráson, a kamera a pályán bolyong, az akadályok közt engem keres. Minket. Nyájas családom hangoskodásától nem értem, mit mondanak a videó alatt, de nem akarom leállítani. Az ujjaim remegnek, a pólómat átizzadtam. Amikor Afrika beüget a képbe, minden szétesik körülöttem. Forog velem a világ, miközben figyelem, ahogy a lovam minden idegesség nélkül, a szokásos rugalmasságával vágtába vált, és megindul az első akadály felé. A kamera egy pillanatig egészen ráközelít Afrika fejére. A lovam, mintha megérezte volna a rá irányuló figyelmet, a fényképező lencséjébe néz. A homlokán lévő, fehér folt szinte világít, de én csak a szemét látom.

Lecsapom a laptop tetejét. Mese abbahagyja a műsírást. Engem néznek mindketten, az anyám és a húgom, és egyikük sem tudja, mit gondoljon. Az, hogy akár mondhatnának is valamit, eszükbe se jut. Ha mégis eszükbe jutna, úgyse ismerik a jó szavakat. Úgyhogy én szólalok meg először.

– Kimennétek?

Kimennek. Először az anyám, majd némi tétovázás után a kishúgom is. Amilyen tapintatos, még az ajtót is bezárja maga mögött. Elfekszem az ágyban, magamra húzom a takarót, és azt teszem, amiben az utóbbi hetekben olyan sokat fejlődtem: némán sírni kezdek. Mert gyakorlás teszi a mestert.

Nem arról van szó, hogy nincs kinek beszélnem róla. Nem akarok beszélni róla. Mert egyikük sem szeretné megérteni. Tudják, hogy végig kell hallgatniuk, mert ez a terápiás folyamat része, a trauma feldolgozásának a második lépcsőfoka – az első az, hogy tényként elfogadom a baleset következményeit –, de miután kiadtam magamból mindent, nem mondanának semmit. Mármint semmi hasznosat. Anya azt szajkózná, amit a tévében hallott, a húgom motyogna valamit az élet igazságtalanságáról, apám megveregetné a vállam. Máté azt kérdezné, miért csinálok ekkora drámát az egészből. Van néhány ember a lovardában, akik talán tudnának segíteni, de oda nem szeretnék visszamenni. Szívem szerint életem végéig ágyban maradnék.

*

Nem maradok. Október közepén megkapom a járógipszet – higgye el, fiatalember, meg se fogja érezni! –, és két nappal később máris kínos csöndben feszengve döcögünk minden tudás fellegvára felé, anya, Mese meg én. Mese konokul zenét hallgat a hátsó ülésen, és kifelé bámul az ablakon, a szeme kicsit még mindig piros a reggeli sírás-rívástól. Nem tudom, most min kaptak össze, az ajtóm hál’ istennek viszonylag jól hangszigetel. Anya olyan szorosan markolja a kormányt, mintha össze akarná préselni. A zebránál ráüvölt egy banyatankot húzó nénire, a hangja fülsértő. Mese látványosan feljebb állítja a hangerőt a telefonján. Na igen, sose ment ez a boldog családosdi.

Az autó elhagyása hadművelet után kedves húgom szó nélkül mellém szegődik, még a táskámat is levenné a hátamról, ha hagynám. Csigalassúsággal vánszorgunk. Meg se fogja érezni – nyilvánvaló, hogy a doktorúr még életében nem viselt járógipszet. A lábam viszket és fáj, a karom alá beszorított mankóval nevetségesnek érzem magam. Mese úgy jön mellettem, mint valami testőr. Mintha meg akarna védeni a szánakozó, kíváncsi, vagy éppen gúnyos pillantásoktól. Mindig azt hittem, hogy ennek fordítva kellene lennie. A nagy, erős báty a szárnya alá veszi feltűnési viszketegségben szenvedő húgocskáját, és megver mindenkit, aki csúnyán néz rá. Nem mondom, erős anyagból csinálták a mankót, de nem elég éles a vége ahhoz, hogy bárkinek is átszúrjam vele a szívét. Úgyhogy inkább a földet nézem, miközben kínos lassúsággal megközelítjük az iskola épületét.

A baleset előtt tesifaktos voltam, de miután a hazug doktorúr közölte, hogy jó néhány hónap gipszterhes szenvedés után is feltehetően sánta maradok, lelkes anyám azonnal szervezkedésbe kezdett, és sikerült megüresedett lyukasóráimat érdekesebbnél érdekesebb dolgokkal teleraknia. A faktos tesiórák helyett magyarfaktra fogok járni, a maradék hármon pedig egy segítőkész, élettel és energiával teli, nyugdíjas tanárnő segít majd bepótolni a kimaradt hetek anyagát. Életemben nem volt még lyukasórám, és természetesen végtelenül hálás vagyok egyszem anyukámnak, amiért most is megmentett ettől a sorstól.

Jobb volt neki Pesten.

Az iskolánk kétemeletes, rengeteg lépcsővel, hosszú folyosókkal, és nulla lifttel. Az első lépcsőfordulóban tartunk, amikor becsöngetnek. Látom, ahogy Mese makacsul összeszorítja a száját, és a világért se menne el arra, amerre órája van.

– Ha jót szeretnél tenni velem, lökj le a lépcsőn – mondom neki, miközben próbálok nem kiesni a mankó-lendít-lép ütemből. – Jól esne még néhány hét szabadság. Ha erre nem vagy hajlandó, inkább menj el órára. Kár lenne egy ilyen szép napot igazolatlannal kezdeni.

Abból, ahogy Mese lesüti a szemét, tudom, hogy megsértettem. Ez nem olyan felszínes sértődöttség, amit anyával vívott, örök csatái egyike után vesz elő, hanem igazi, mélyebbről fakadó. Édes Mese. Talán még barátok is leszünk majd, miután kinőtte a fejhangon nyávogós korszakát.

Kellőkép elfáradok, mire felérek a másodikra. Hosszú másodpercekig bámulom a terem ajtaját, és próbálom eldönteni, bent van-e már a tanár, amikor meghallom a gyorsan közeledő lépteket magam mögül. Hátranézek a vállam felett. Tisza tanár úr mosolya szélesebb, mint a világűr.

A keze a kilincsen van, mielőtt bármit mondhatnék.

– Örülök, hogy nem egyedül késtem el. Így megbocsájthatóbbnak érzem – nevet, és szélesre tárja előttem az ajtót. Irodalomfakt. Mi más?

Látom az osztálytársaimat, és néhány más arcot is felismerek, de ezek közül senki nem ül egyedül. A leghátsó sorba akarok ülni, de a harmadik padnál már semmi nincs harcias depresszióm adta energiámból, és leroskadok a székre, mielőtt kétszer végiggondolhatnám. Nem állok fel köszönni.

A tanár úr az asztalának dől, sötétszürke ingje a könyökéig feltűrve. A tetkója kilátszik alóla, de nem eléggé ahhoz, hogy megmondhassam, mit ábrázol.

– Hogy telt a hétvégétek? Aki olvasta a kötelezőt, mit gondol róla?

Néhány pillanatig csönd. Aztán kitör a hangzavar, tucatnyi kéz emelkedik a magasba, és a lusta, végzős diákok, akik a hátuk közepére se kívánják az iskolát, úgy beszélnek a Tonio Krögerről, mintha tényleg érdekelné őket. A lányok a szempillájukat rebegtetik, a fiúk próbálják beléjük fojtani a szót. T. t. bólogat és magyaráz, lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy elmondja, amit gondol. Egyszer kisöpri a szeméből a haját, a tekintetem követi a mozdulatot. Szánalmas.

Igyekszem figyelni, és rájönni, miről szólhat az a szerencsétlen regény, de az ok, amiért nem jöttem magyarfaktra, állandóan elvonja a figyelmem. Az ok most egyik lábáról a másikra áll, és a kezét maga elé tartva nevet valamin, amit akár én is mondhattam volna. Az ok a legvonzóbb férfi, akit eddig láttam, és akit két éve, amióta csak idejött, próbálok minél messzebb elkerülni a folyosón. Az ok Tisza Soma tanár úr, szánalmas diákszerelmem célpontja, legszörnyűbb titkom, és ehhez hasonló, hangzatos kifejezések. Nevetséges, hogy az egyetlen dolog, ami visszatart attól, hogy azt csináljam, amit szeretek az, hogy nem bírok anélkül a tanárom szemébe nézni, hogy ne menne fel a pulzusom egészségtelen magasságokba.

*

– Nagyon csendes voltál az órán. Feltételezem, még nem olvastad – lép T. t. a padom mellé, röviddel azután, hogy kicsengettek. Becsukom a füzetem, és szigorúan a tolltartómat bámulva megrázom a fejem.

– Nem. De el fogom.

– Nem kell, ha nem érdekel. Ha jól tudom, nem szeretnél emelt szinten érettségizni.

– Eddig nem jutott eszembe.

– Milyen pályára készülsz?

Neveletlenség továbbra is a tolltartómat nézni. T. t. az előttem lévő padnak támaszkodik, karba tett kézzel, félmosollyal a szája sarkában, néhány napos borostával az arcán. Eszembe jut a kérdése, amiről eszembe jut, mit akartam kezdeni az életemmel egészen másfél hónappal ezelőttig. Eszembe jut Afrika.

A tolltartómat bámulom.

– Még nem tudom.

– Februárig még sok időd van gondolkozni.

Ő az első, aki ezt mondja. Felnézek, hogy lássam, komolyan gondolja-e, és nem látok az arcán helytelenítést. A gipszemre siklik a tekintete.

– Tudok valamiben segíteni? – kérdezi aztán, olyan arckifejezéssel, amin lehetetlen nem nevetni. Még én is elmosolyodom.

– Nem, köszönöm. Megvagyok.

Várom, hogy még mondjon valamit, de nem mond. Felveszi a motyóját, és kisétál a teremből. Hallom, hogy valaki azonnal beszélgetést kezdeményez vele. Egy lány az osztályból. A füzetem a táskám mélyére süllyesztem, és sajgó lábbal, de büszkén indulok el bioszra. Miközben rendre megbámul minden szerencsétlen, nem először jut eszembe, mennyivel könnyebb lett volna, ha én is meghalok azon a napfényes, augusztusi napon.

A baleset előtt nem volt kérdés, hogy mi lesz belőlem. Azóta azt se tudom, mi vagyok most.

*

Bioszon együtt van az osztály. Látom azokat, akik másfél hónapja tök feleslegesen próbálnak megkeresni, és akiket illene a barátaimnak hívni. Nem akarok bemenni a terembe, és látni őket. Az egész iskola, ahová ezernél is többen járnak, hirtelen kicsinek és levegőtlennek tűnik. Remélem, nem fogok idegességemben ájultan összeesni a folyosó közepén. Hacsak T. t. nem akar utána szájon át lélegeztetni. Ebben az esetben akármikor szívesen összeesek.

Valamikor csak beténfergek a terembe, és, mintha én magam lennék a bűvészmutatvány, mindenki elcsendesül, és elpazarol egy percet szörnyen zsúfolt életéből arra, hogy alaposan megbámuljon. Nem, emberek, nem haltam meg. Az osztrák orvosok összefoltoztak, sőt, még mankót is kaptam tőlük, hát nem csodálatos? Miután mindenki kigyönyörködte magát bennem (az arcomnak amúgy se esett nagy baja, de mostanra azok a zúzódások is eltűntek), akik akarnak köszönni, köszönnek, akik nem, azok nem. Máté otthagyja a többieket, és leül a padunkra, a kezében a szokásos kóla, amit amúgy nem lenne szabad behozni az iskola területére. Inni belőle meg pláne nem. Ő az egyetlen haverom, akinek válaszoltam az üzeneteire. Egyszer-kétszer volt is nálunk a házi őrizetem alatt, de anyám hamar eltántorította a további látogatási szándékától.

– Azt hittem, lesznek lufik meg feliratok, tudod, üdvözlünk újra itt, meg ilyesmi – mondom, és a kóláért nyújtom a kezem. Máté vállat von.

– Nem mondtam senkinek, hogy ma jössz.

– Mert szar barát vagy.

– Ja. Tudom. Figyelj, az igaz, hogy Petrával se beszéltél? Múlt héten tőlem kérdezte, hogy mi van veled, mert Mese elküldte a fenébe.

Tényleg testőrként kellene alkalmaznom a húgomat.

Bólogatok, mint aki válaszolni készül, pedig nem tudom, mit mondhatnék. – Igaz. Nem tudom, hogy akarok-e még tőle valamit.

Nem tudom, hogy valaha akartam-e.

– Akkor ezt gyorsan beszéld meg vele, mert nekem nem kell, hogy cseszegessen. Mondtam neki, hogy egyben vagy meg ilyesmi, de szerintem eléggé megsértődött.

Én is megsértődnék, ha a barátom nem állna másfél hónapig szóba velem azután, hogy kis híján elvérzett a mentőautóban. Válaszolni akarok valami eredetit, de ekkor megjelenik az ajtóban az én csinos, szellemes barátnőm, tele jókedvvel és életerővel. Aztán meglát. Megtorpan, az ajtóba kapaszkodik, a szemét látványosan elfutja a könny, sarkon fordul, és elszalad. Lehetne benne annyi tisztelet, hogy legalább lassan megy, úgyse érem utol.

Nem mintha utána akarnék menni. Miután eltelik néhány kínosan hosszú perc, Máté töri meg a csendünket.

– Szerintem meg kéne keresned.

– Aha.

Nem állok fel. Máté felé fordulok, és megrázom a fejem. – Már nyár elején szakítanunk kellett volna.

Máté úgy néz, mint aki nem hiszi el. Megértem. Én se tudom elhinni, hogy végre kimondtam. Persze, mondhattam volna, hogy össze se kellett volna jönnünk, de ez költői túlzás lenne. Össze kellett jönnünk ahhoz, hogy tudjam, nem kellett volna.

De mivel nem vagyok akkora seggfej, mint sokan hiszik rólam, felállok, és a földre hányt táskák közt elindulok Petra után. Az ajtó előtt tétovázok néhány pillanatig – könyvtár vagy mosdó? –, mielőtt a mosdó felé indulnék. Petra épp kijön, amikor odaérek. Amint meglát, elsápad, és lehajtja a fejét, úgy, amit annyira utálok.

– Miért nem válaszoltál? – kérdezi, és már tudom, hogy lényegesen nagyobb seggfej vagyok, mint azt bárki gondolná. Nézem a barátnőmet, és fogalmam sincs, mit mondhatnék, már az igazságon kívül, de Petra nincs azok közt az emberek közt, akik megértenék, ezért ez se jöhet szóba. Úgyhogy elmondom az igazság egy kicsi morzsáját, amivel talán, ha szerencsém van, beéri.

– Afrika meghalt.

A szája elé kapja a kezét, és látom rajta, hogy újból sírni fog. Úgyhogy magamhoz ölelem, óvatosan, hogy legyen lehetősége elmenni, ha el akar. Ehelyett belém kapaszkodik, a hátamat simogatja, és puszit nyom az arcomra, mielőtt a vállamba temetné az arcát. Addig állunk így, amíg be nem csöngetnek.

– Miért nem mondtad el? – kérdezi, amikor kézen fogva elindulunk a terem felé.

– Nem tudom. Szarul voltam, nem tudtam volna normálisan beszélni róla.

– De már jobban vagy? – kérdezi, és rám sandít a szeme sarkából. Megszorítom a kezét.

– Aha. Jól vagyok.

Gyors csókot nyom a számra, mielőtt belépnénk az ajtón. A szája ugyanolyan ízű, mint szokott: gyerekrágó és feketetea bizarr keveréke. Rámosolygok, és nem nézek Mátéra, aki látványosan felhúzott szemöldökkel figyel minket. Seggfej és gyáva féreg vagyok.

Az az igazság, hogy nincs szívem szakítani Petrával. Kívülről kemény, meg laza, olyan, mintha nem érdekelné senki és semmi, de én, aki minden apró baját, kezdve a menstruációs görcseitől a matek egyeséig mindent tudok, tisztában vagyok vele, mennyire egyedül lenne nélkülem. Nem mintha én olyan szuper társaság lennék. Amikor találkozunk, általában moziba megyünk (ahol nem kell beszélni), esetleg csókolózunk az ágyán (ami közben szintén nem lehet beszélni), vagy hallgatom, ahogy ő beszél. Nem bánik olyan jól a szavakkal, de kellemes hangja van, és szeretem a bőre érintését a tenyerem alatt, amíg a hátát simogatom. Amikor vele vagyok, két opció van: vagy teljesen normálisnak érzem magam, egy boldog, átlagos végzős diáknak, vagy komplett idiótának, akinek a világon semmi keresnivalója nincs egy félmeztelen lány hálószobájában, és egy olyan játékot próbál játszani, aminek a szabályait se ismeri.

Most, Petrát nézve az utóbbi forgatókönyv lép életbe.

Kétségkívül ő az egyik legszebb lány az osztályban, ezt bárki beismeri. Magas, de nem ő a legmagasabb, vékony, de nem túlságosan. Rendszeresen fut, az alakja sportkatalógusba illő, a haja egészen sötétbarna, és majdnem a derekáig ér. Amikor mosolyog, általában a hajával babrál, és elpirul, mindegy, mi a mosolygás tárgya. Intelligens, a legtöbb tantárgyból csak ötöse van, és orvosnak készül. Tudom, hogy kész főnyeremény, éppen ezért fogalmam sincs, miért vagyok még mindig vele, vagy miért van még mindig velem, amikor semmi olyat nem tudok adni neki, amire szüksége van ahhoz, hogy normális élete legyen. Nem vagyok jártas a párkapcsolatok terén, de abban egész biztos vagyok, hogy ez amolyan kétoldalú dolog, tehát mindkét félnek beszélnie kell. Én ha ezer szót szóltam hozzá kilenc hónap alatt.

Az órák kínos lassúsággal telnek. Néhányan odajönnek hozzám, és arról érdeklődnek, hogy vagyok. Azt kérdezik, mi történt a lábammal, én meg válaszolok. Még nyár végén volt egy kisebb balesetem. Á, semmi komoly, már jól vagyok. Ja, szerencsém van, így másfél hónappal kevesebb a suli. Dehogy tanultam otthon.

Mire hatodik óra után kibicegek a suliból, szarabbul érzem magam, mint augusztus 31.-e óta bármikor. Mint akit megettek aztán kihánytak, hogy teljesen őszinte legyek.

Mese viszont mosolyog, az arca ragyog.

– Találd ki, kinek lett egyedül 90% feletti az angoldogája – csipogja, és kiveszi a táskámat a kezemből, mielőtt tiltakozhatnék.

– Gondolom neked – mondom, és a táska után kapok. Mese eltáncol előlem, magával sodorja a kifelé áramló tömeg. Nem tud feldobni a boldogsága, ahhoz túl hosszú napom volt. Szeretett anyánk autója már a kapu előtt áll. Szó nélkül kínlódom be magam az anyósülésre. A szemem sarkából észreveszek egy csapat végzőst, középen egy magas, széles vállú férfival. Ha nem tudnám, ki ő, talán még diáknak is nézném. Bukott diáknak, persze, de akkor is. Amikor elmegyünk mellettük, lehajtom a fejem, és a kezemet bámulom. Amikor mégis felnézek, már túl késő van ahhoz, hogy egy mosolynál többet kapjak el Tisza Soma tanár úrból.

– És, milyen volt a suli?

Anyánk hangja szivárványszínű napom csúcspontja. Gyémántot lehetne vele karcolni.

Hátrafordulok, de Mese már a fülébe dugta a fülhallgatót, és bárhova, csak nem előre néz. Természetesen.

– Semmi különös – mondom, és anyám, talán mert tudja, hogy felesleges, nem kérdezősködik tovább. Próbálom sajnálni, de nem sikerül. Tíz évig havonta egyszer nézett ránk.

Akkor lettem neki megint érdekes, amikor majdnem meghaltam. Addig azt se tudta, hogy már nemzetközi versenyeken is indulok. Ez is olyan lehet, mint a párkapcsolat: kulcsfontosságú a kommunikáció. Én a havi egyszeri kényszerbeszélgetést nem nevezném hatékony kommunikációnak.

Talán ha néha a gyerekei felé nézett volna, miközben élete álmát próbálta megvalósítani fenn, Pesten, a tizenhat éves lánya most nem a kedves anyja háta mögött járna a barátjához szexelni.

Amíg gipszbe csomagolva feküdtem otthon, sok időm volt gondolkozni, már amikor éppen nem a gondolataim elől menekültem. Sok időm volt arra, hogy megfogalmazzam azt a néhány tucat szót, amivel a leghatékonyabban tudnám visszaküldeni anyánkat oda, ahol lennie kellene. Nem tervezem ezeket a szavakat kimondani. De jó, hogy ismerem őket. Vészhelyzet esetére.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 8.3/10 (146 votes cast)
28 hozzászólás Szólj hozzá
 1. Gratulálok a kikerüléshez!

  Csupán két dolog zavart a részletben.
  Az elején nagyon az a balsejtelem motoszkált bennem, hogy a főszereplő kerekesszékbe kényszerült. Ezek után inkább fellélegeztem, szinte legyintettem, hogy ja, „csak” nem lehet többé sportoló és sánta marad. Mintha kevésbé tudtam volna hirtelen sajnálni, mert sokkal rosszabbat képzeltem. Ha egy félmondattal ott utalnál rá, hogy pontosan mi az a kötvetkezmény, amit el kell fogadnia a baleset után, akkor kikerülnéd ezt a félreértést és közelebb vinnél az eseményekhez.

  A másik a nevek. Engem zavart a Mese név – ez az Emesének lehet egy aranyos becézése, és úgy még tetszene is, csak akkor derüljön ki, hogy becézés. Viszont manapság minden fura-buta nevet anyakönyveztetnek, ezért végig elkalandoztam miatta, hogy „szegény lánynak vajon tényleg Mese a neve?”. Persze ennél nagyobb bajom sose legyen egy regénnyel, ráadásul ez teljesen egyéni ízlés kérdése.
  Az már jobban zavart, hogy a főszereplőnek egyáltalán nincs neve. Ez lehet egy érdekes döntés az egész regényre, bár nem tudom, az mennyire működne. Ha van neve, csak még nem derült ki – derüljön ki. Pl. Tiszta tanár úr teljesen természetesen szólíthatná a diákot a nevén.

  A felvezetésből LGBT történetet várok. Nem vagyok épp célközönség (nem fantasy világú romantikus történetet szökőévente egyszer veszek a kezembe), de szerintem minden megvan az írásodban ahhoz, hogy a kategóriájában sikeres legyen: sallangmentes, könnyen követhető, de élvezetes nyelvezet, nagyon erős érzelmi hatás.

  Sok sikert kívánok!

 2. Szia!

  Sajnálom, nem olvastam végig, így csak annyit mondok, hogy gratulálok a kikerüléshez, és sok sikert! 🙂

 3. Szépen munkált mondatok között keresem a lényeget, de kell is keresgélnem, és ez baj. Ez a baj a második bekezdés kezdetével kezdődik. A lovaglással, amelyik egy másik lovas futását írja le, aztán beüget a képbe Afrika. Zavarodott leszek, mert nem tudom, hogy kiről szól a sztori. A másik lányról, vagy az Afrikát lovagló „lányról”, akinek hosszan nem tudom meg a nevét. Nemcsak a nevét, de a nemét sem. A lányokra jellemző modorból, a sírásból lánynak gondolom a főhőst, aztán jön egy mondat: „higgye el, fiatalember, meg se fogja érezni!” Magyar nyelven a „fiatalember” fiúkra, ifjú férfiakra vonatkozik. Lenyelem a kínos információt: ifjú lovasom sírni szokott, aztán jön a következő meglepetés: T. tanár úr, a szerelem. Jó lenne tudni végre, kiről olvasok. Fiúról? Lányról? Fiúlányról? A szerző kicsit sincs a segítségemre, tolja elém a következő epizódot, a „havert”, Mátét. Haverja fiúknak van. Viszont Petrával már a nyár elején szakítania kellett volna. hm… Gondolkodásra késztet az írás – ez általában jó dolog, de most a mondanivaló helyett máson gondolkodom. Nem értek a lovagláshoz, azon töprengek tehát, hogy a lovas versenyeken nők és férfiak versenghetnek-e egymással. Ha a szórendi hibák miatt kellene töprengenem a mondatok értelmén, talán kevésbé lennék morcos, mint most, amikor az egész részlet lényeges pontján kell töprengenem. Az epizód végén Visszakeresek a lényeges információkat nem tartalmazó szövegben, és rátalálok: „a nagy erős báty…” Szóval fiú, és ez egy divatos, homokosokról szóló történet lesz? Azért ismereteim szerint a homoszexuálisoknak is van neve, ezt a részlet végén sem tudom meg, sőt! Szinte semmit sem tudok meg a főhősről, és ez nagyon zavar. Úgy gondolom, hogy az általam gyakran hiányolt épkézláb mondatok nem elegendőek. Rendet is kellene vágni közöttük, és lényeges információkat írni beléjük.

 4. Az a baj, hogy még pénteken kora reggel szembejött velem az első komment és az LGBT szó olvasatán rögtön tudtam, hogy fiúról van szó, akkor leptél volna meg igazán, ha lányról és Tiszta tanárnéni tűri fel az ingét, hogy megvillantsa a tetkót. Akkor fix lestem volna. No, de ez nem azt jelenti, hogy nem lett volna kellemes a részlet, mert az volt, csupán rögtön tudtam, hogy fiúról van szó, mert a kommentből leszűrtem, így ezen a ponton nem tudok megszólalni. Az információkat kicsit pontosítani és az elején nevet adni a főszereplőnek rögtön megkönnyíti a dolgokat. Egyébként gördülékenyek, szépek a mondatok.

  Az LGBT téma mindig is a szívem csücske volt, de az egyébként természetes tanárszerelem kicsit eltántorított. Én kívánok Anonymus barátomnak egy korabeli, kedves fiút 😉 Úgy könnyebben esne a szívemnek, de az csak az én egyéni szoc. pol. problémám.

  Gratulálok a kikerüléshez!!!

 5. Kedves Zsófi!

  Egy picit én is összezavarodtam az elején, hogy akkor kiről is van szó, és egy kicsit engem is meglepett az orvos megjegyzéséből kiderülő nem. De engem annyira nem zavart, hogy nem tudjuk meg a főszereplő nevét, bár tény, hogy jobban szeretem tudni, kiről olvasok 🙂 Egyébként nekem eddig szimpatikus a főszereplőd, szeretem a kissé melankolikus karaktereket.
  Megmondom őszintén, nekem azzal sem volt bajom, hogy ez a fiú titkon a férfi tanáráért van odáig. Kíváncsi vagyok, milyen irányba viszed el a történetet, mert itt ugyebár dupla nehézség áll fent: egyrészt T. t.úr a tanár, másrészt mindketten hímneműek. Szóval egyelőre nem tudom eldönteni, hogy itt most szenvedős, romantikus sztori lesz, vagy bedurvulunk, és főleg testi kapcsolat lesz a két szereplő között titokban, vagy plátói (gondolom, nem). Szóval egyelőre nem tudtam dönteni, hogy műfajilag pontosan mivel állok szemben – ami egyébként nem baj, nekem felkeltetted az érdeklődésem.
  A fogalmazásmód nekem tetszik, bár a jelen idő már kevésbé, mindenesetre az igényes írásmód feledteti, hogy nem vagyok nagy rajongója a jelen idejű történeteknek.
  Szívesen olvasnám még, mi lesz a fiú további története.
  Gratula a kikerüléshez!

 6. Kedves Zsófi!

  Ez egy nagyon hangulatos részlet volt, jó indítása egy tiniregénynek.

  Pár apróság:
  1. Amíg az orvos nem szólította a főszereplőt „fiatalember”-nek, én azt hittem, lányról van szó. Ebben kicsit benne van a sztereotípia, hogy a lovaglás lányos dolog, meg az elején, amikor Mesével egy szobában voltak, valahogy azt feltételeztem, hogy az a közös szobájuk, tehát csajok mindketten. Ha a nevét beszúrod valahova, el lehet kerülni ezt a zavart (érdekes egyébként, az őszi írókurzuson több olyan „felvételi regényrészlet” volt, aminél amíg nem vallott színt a szerző, vitatkoztunk azon, hogy vajon fiú vagy lány a főszereplő, mert teljesen más benyomásaink voltak olvasóként)
  2. Mesén sokat gondolkodtam a végéig, hány éves lehet, mert ugye abból, hogy a barátjánál szeretne aludni, már lejött, hogy gimnazista korú, de ez a fejhangon nyávogás, gyermekesebb hiszti alapján inkább egy 12-13 éves lány jelent meg előttem. Persze, lehet hisztizni idősebb korban is, csak akkor szerencsésebb lenne lehámozni róla a fejhangon előadott, nyávogós formáját a drámának, mert ahhoz már szerintem idős, ugyanezt éreztem a 90 % feletti dolgozatra dicsekvéssel is, hogy kislányos
  3.) Miért ne lehetne kólát bevinni a suliba? Azt még érteném, ha a terembe nem lehetne bevinni, vagy órán nem lehetne bevinni, de egyébként nem logikus. (Ez már tényleg nagyon apróság, de mivel alapvető hibákat nem találtam, vettem a bátorságot, hogy kis részleteken lovagoljak finomhangolás címén :P)
  4.) Amikor azon morfondírozik a főszereplő, hogy jobb lett volna, ha ő „is” meghal, nem tudtam, még ki halt meg, de aztán ez tisztázódott.

  Összességében véve tetszik, jó az alapszituáció, megvannak a szereplők közötti konfliktusok, jópofa a stílus és tetszenek a szófordulatok. Szívesen olvasnám tovább, drukkolok! (és kapsz egy nyolcast :))

  Üdv:
  Judit

 7. A szöveg alig néhány helyen tükrözi egy kamasz fiú nyelvhasználatát. A „csinos” szó nincs egy mai kamasz szótárában, és ha egy fiú a férfiakhoz vonzódik, nem mondja egy lányra, hogy szép. Biztos vagyok benne, hogy másképp fejezi ki magát, így a nyelvezet számomra nem hiteles, sokkal inkább felszínes. Ezen még sokat kellett volna dolgozni. Másrészt a nyelv/a stílus így sokat levon a történet élvezeti értékéből.

 8. Kedves lenne a történet, de elég zavaros. Az alapszitu, a baleset, a tanár-diák szerelem is sablonos. A szereplők nem keltek életre, hiányoznak azok a részek, amikkel főhőst formálnak. Legalább egy mondatot vártam volna, hogy a fiú gondol a lóra is, vajon mi lehet vele, ki indul majd vele a versenyen, ennyi erőből eleshetett volna az udvaron is. Nem tudtam átérezni a szereplő fájdalmát, bár írtad, hogy sírt, de ez kevés, történet nem váltott ki belőlem érzelmet. A kikerüléshez gratulálok!

 9. Kedves Lilien, a lóról írt, benne van a szövegben. A ló meghalt. Számomra elég beszédes, hogy a szereplő egész nyáron nem beszélt a barátaival és a barátnőjével sem, feltehetően részben emiatt.

 10. Kicsit bizonytalan vagyok ezzel a részlettel. Maga a téma tetszik, szeretem a meleg szereplőket egy regényben, különösen tetszik, hogy bemerted vállalni, hogy a főszereplő a homoszexuális nem pedig az egyik mellékszereplő (ma még talán ez a gyakoribb). A szöveg gördülékeny, könnyen olvastható.
  A jelen időt továbbra sem szeretem, de ez egy dolog. A többiekhez hasonlóan szerintem is jó lett volna, ha kiderül a szereplő neve. Mesi számomra nem volt hiteles, a viselkedése alapján egy 10 év körüli kislány jelent meg a szemem előtt, erre kiderült, hogy 16 éves, szerintem ebben a korban azért már kinőnek a nyávogós korszakból. Az anya karaktere is kusza volt, a rész elején a viselkedése alapján egy igazi anyatigrisnek gondoltam, aztán szintén a részlet végén kiderül, hogy még csak rá sem nézett a családjára évek óta. Miért nem lehet kólát bevinni a suliba? Ez a mondat azonnal feltűnt, nem is értettem.
  A legnagyobb gondom azonban sajnos az volt, hogy érzelmileg egyáltalán nem érintett meg. Nem éreztem a szereplő fájdalmát, a nemi identitása feletti zavarát, bizonytalanságát. E/1-ben írod a történetet, mégis túl tárgyilagos az egész.
  A téma választáshoz és a kikerüléshez is gratulálok és sok sikert a továbbiakban!

 11. Bárkinek is tartozom ezért hálával, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a kikerülést, és köszönöm mindenkinek, aki elolvasta és/vagy hozzászólt a részlethez. 🙂

  Igen, valószínűleg buta dolog volt nem beleírni a főszereplő nevét (még 12 sor és kiderül, ígérem), ez nem tudatos, és ebből következően nem átgondolt döntés volt.

  @Demeter Attila, a lovaglásban a férfiak és a nők egy mezőnyben versenyeznek, bár igazad van, a kezdő és a középkezdő kategóriákban tényleg lényegesen több női lovast látni, ezért sokan gondolják a lovaglást inkább lányos sportnak.

  A kólás dologra: Nálunk a büfében nem is lehet kólát kapni, és sok tanár ferde szemmel nézi a kólaivókat, bár azt nem tudom, esik-e róla szó a házirendben.

  @T. Eszter, A tárgyilagosságról: ez saját élményből fakad, 100%, hogy mindenki másképp éli meg, de amikor én tapasztalok valamit, ami nagy hatással van rám érzelmileg, hajlandó vagyok eltávolodni, néha szinte külső szemlélőként figyelni a történteket. Érdektelenség a külvilág, a történtek felé, azt hiszem, ez a legegyszerűbb, ahogy mondani lehet. 🙂

  Minden tanácsot, észrevételt és megjegyzést köszönök, jó olvasni olyan emberek első benyomását, akik nem ismerték a tervezési stádiumtól a történetet.:)

 12. Kedves Zsófi! Teljesen igazad van, mindenki másként él meg minden helyzetet. Az én tapasztalatom az, hogy azok a regények lesznek a kedvenceim, amelyek érzelmileg is megérintenek. Ahol a főszereplő nem távolságot tartva számol be az eseményekről, hanem mélyen átéli és így én is érzem a fájdalmét, örömét. Ez persze csak az én véleményem, ezért is tértem ki rá az előző hozzászólásomban. És nálad az E/1-es nézőpontban még inkább kiütközik ez a távolságtartás, E/3-bn talán fel se tűnt volna, nem tudom.
  A kóláról: nagyon dicséretes, hogy a te sulidban nem lehet kapni, szakmabeliként ezt külön jó volt olvasni, de sajnos a legtöbb suliban a felmérések szerint még mindig nincs így, úgyhogy ez a rész még mindig kilóg a számomra 🙂

 13. Nagyon tetszett a részlet. Jó a stílusa, az első mondattal bedobtad a horgot, aztán az egyes részek végén is felvetettél kérdéseket. Gondolom, szándékos, és csak lassan derül majd ki, pontosan mi is történt a balesetkor, mi van az anyával stb. Nekem ezek kifejezetten tetszenek, hogy nincs minden a szánkba rágva.
  A főszereplő rokonszenves, tetszik az öniróniája. Én is azt hittem az elején, hogy lányról van szó, mert túl ”cifrán” fogalmaz, több módosítószót használ, mint általában a férfiak. A húgot szintén fiatalabbnak, max. 14-nek gondoltam. Egyetlen mondat volt, ami nekem nagyon kilógott: “Jobb volt neki Pesten.” Ez kizökkentett, mert nem tudtam értelmezni, hogy kiről van szó, és az sem derült ki, hogy ha nem Pesten vagyunk, akkor hol.
  Kifejezetten kíváncsivá tettél ezzel a részlettel, szeretném olvasni a folytatást. Gratulálok!

 14. @Szekeres Róbert (és mindenki, aki kíváncsi rá), a főszereplőnk neve Szabi (szörnyen hivatalosan Csonka Szabolcs Levente).

  Buszsofőr? 😀

 15. Remélem Mesének is valami rendesebb neve van. 🙂
  Különben, nekem tetszett a részlet, szívesen olvasnám tovább az LGBTQ és a „hétköznapi” életről szóló részeket is. Főleg, ha jól van megírva 😉

 16. @DR, Csonka Emese Anna. 🙂

  @Szekeres Róbert, akkor kire vonatkozik a buszvezetős rész? (Ne haragudj, lassú vagyok így estefelé.)

 17. Sok mindent megírtak előttem, amikkel én is egyetértek.
  Nekem nagyon nem jött le, hogy egy srácról van szó, szerintem nem így viselkedik egy fiú. Meleg vagy nem, lényegtelen. Ezért asszociáltak sokan, hogy lány, egészen addig, míg a báty szó meg nem jelent.
  És tényleg nem túl szerencsés, hogy a neve nem hangzik el,én pl.szeretem tudni, kiről olvasok. Pláne, hogy van Mese, Petra, T.t… A mesét is megjegyezték már. Ha Emese, akkor inkább legyen Mesi…
  Sok minden nem derült, nem derülhetett ki ebből a részletből, de ennek ellenére elég lassan csordogál a történet.

  Két észrevétel.
  1. Azért egy tanár ha nem muszáj, nem mutogatja a tetkóját. Még nyáron is figyel, hacsak lehet, ne lássák. Elvégre tanár…tehát nem tűri fel az ingét. És csak most látta először a tetkót? Ha nem, akkor már tuti kivette mit ábrázol.
  2. Szerintem a kóla bevitele egy suliba nemigen tilos…Büfében lehet nem lehet kapni, de a táskában miért ne lehetne bevinni? Csak nincs motozás.

  Lenne még dolgoznivaló ezen a történeten, de kis munkával, érdekes is lehet.
  Engem egyelőre nem fogott meg, de azért még adnék neki egy esélyt.

  Gratulálok a kikerüléshez!:)

 18. Nekem nagyon tetszett! 🙂 Gördülékeny, olvastatja magát, és bár nem áll hozzám túl közel a lóversenyes téma, ezt a történetet azonnal tovább szeretném olvasni! Hajrá! 🙂
  A mi sulinkban sem lehet koffeines italt kapni. 😀

 19. Ez a kóla dolog tanulságos (és mulatságos). Mennyire felzaklatta a kedélyeket a titok! Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy a szerző tájékoztassa az olvasóit mindenről, ami fontos, ami meg lényegtelen, azt ne is firtassa. Az meg végképp fontos, hogy a szerző mindent tudjon a munkájáról.
  Kólát a cukortartalma miatt tilos árusítani az iskolai büfékben. Az egész országban. Bevinni szabad, nincs motozás – ámbár helyes, ha a pedagógusok ferdén néznek a kólát szlopáló, hízásra hajlamos tinikre. Kólát bevinni viszont a terrorveszély miatt tilos egyes helyekre. Tömegrendezvényekre, repülőtérre, pláne repülőre. Ennél persze még az is fontos, hogy a karakterekről leírjuk az, ami lényeges.

 20. Nem sok hozzáfűznivalóm van, annyi mindent leírtak előttem.
  Egy dolog van, ami engem zavar, hogy főszereplő súlytalan maradt. Megértem a fájdalmát, az összezavarodottságát meg minden, ennek ellenére nem tudok együttérezni vele. Persze, ez lehet az én hibám.
  Összességében szépen megírtad, nem sok nyelvtani hiba van benne, az alapötlet is jó. Bár, nekem úgy tűnik, kis átgondolás még ráférne.
  És igen, nyomd oda, hogy hívják a srácot! Kell, hogy az olvasó tudja! Én legalábbis igénylem. 🙂
  Gratulálok a bátor témaválasztáshoz és a kikerüléshez! 🙂

 21. Kedves Zsófi!
  Végigolvastam a részleted, ami nálam azt jelzi, hogy tetszett. 😀 Nem tartozom a célközönséghez, ennek ellenére felkeltette az érdeklődésemet a történet. Néhány dolog van, ami zavart. (Elnézést, ha már szerepelt, bevallom, nem minden hozzászólást olvastam el.)
  Ezt említették már, de elsőre én is azt hittem, hogy a főszereplő lány.
  Néha mintha egy-egy dolog túl lenne magyarázva. PÉldául, az anyja akárhányszor felbukkan, kapunk utalást vagy konkrét információt arról, hogy milyen rossz anya. Viszont a főszereplő neve még a fejezet végén is titok marad, és a balesetről is alig derül ki valami.
  A beszélő stílusa viszont – ami mondjuk szerintem inkább „lányos”, de lehet, hogy csak az első benyomásom miatt gondolom így – nagyon bejön, szórakoztató volt olvasni.
  Sok sikert kívánok a folytatáshoz! 🙂

 22. Kedves Zsófi!
  Nagyon tetszik ez a kis részlet. Igaz az elején össze voltam zavarodva de a végére kibogarásztam, hogy ki kivel van. Gratulálok és sok sikert kívánok a regényedhez.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük